جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 4098 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : اصل قانونمداري - روش تحقیق
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
اصل قانونمداري - روش تحقیق
تعداد صفحه :
14
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل موضوع
كليات اصل قانونمداري در اعمال اداري
مباني قانونمداري
الف) منابع
ب( سرشت اصل و ارزيابي آن
موارد نقض قانونمداري دراعمال اداري
نظارت بر قانونمداري در اعمال اداري
اعمال اصل قانونمداري
محدوديتهاي اصل قانونمداري
الف) نظرية اوضاع و احوال استثنايي
ب( اعمال حاكميت
نتیجه گیری
منابع
مقدمه
از نظر واژ ه شناسي، واژ ة قانونمداري به معنا ي مرجع بودن قواعد حقوقي است .البته بايد توجه داشت كه در اينجا قانون به معناي اعم آن مورد نظر است و قانون درمعناي خاص يعني تنها مصوبه ها ي قانونگذار مورد نظر نيست. به طور خلاصه،قانونمداري در مفهوم مدرن خويش به معنا ي مرجع بودن حقوق برا ي جامعه است . ضمانت اجراي مغايرت با قوانين، صلاحيت مراجع قضايي يا اداري براي نقض اعمال اداري غيرقانوني است. بنابراين، قانونمداري اصلي تركيبي است؛ ز يرا امروزه منابع شكلي حقوق متعدد هستند . اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نيز شكل خاص اصل قانونمداري در امور كيفري است كه به لحاظ اهميت وافر اين امور، مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته است.
بیان مسئله
قانونمداري در حقوق اداری ضرورت دوچندان مي يابد، چه، در اين گستره مقام اداري و طرف مقابل در موقعيت حقوقي يكسان قرار ندارند و بيم آن مي رود كه اداره از موقعيت برتر خود به اتكاي قدرت عموم ي سوء استفاده كند . پس يكي از مهمترين حوز ههايي كه قانونمداري بايد در آن نهادينه شود، اعمال اداري است.در واقع اصل قانونمداري اداره را در اتخاذ و اعمال تصميمهاي خو يش محدود مي نمايد. مبناي اين محدود يت چيست و در چه حوزه اي اعمال مي شود

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017