یکشنبه 7 خرداد 1396
بازدید امروز : 3787 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : پروژه آمار بررسی بررسی هوش دو کلاس دانش آموزان

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه آمار بررسی بررسی هوش دو کلاس دانش آموزان
تعداد صفحه :
19
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
موضوع 1
مقدمه 1
جمع¬آوری داده¬ها 1
جامعۀ آماری 1
متغیّر کمی 1
متغیر کیفی 2
نمرات انسانی الف 2
دامنه¬ی تغییرات 2
جدول فراوانی کلاس الف 3
نمودار میله¬ای کلاس الف 4
نمودار مستطیلی کلاس الف 5
نمودار چند بر فراوانی کلاس الف 6
نمودار دایره کلاس الف 7
نمودار ساقه و برگ کلاس الف 8
میانگین کلاس الف 8
مد کلاس الف 8
میانه کلاس الف 8
نمودار جعبه¬ای کلاس الف 9
واریانس کلاس الف 9
دامنه¬ی تغییرات 9
جدول فراوانی کلاس ب 10
نمودار میله¬ای کلاس ب 11
نمودار مستطیلی کلاس ب 12
نمودار چندبر فراوانی کلاس ب 13
نمودار دایره¬ای کلاس ب 14
نمودار ساقه و برگ کلاس ب 15
میانگین کلاس ب 15
مُد کلاس ب 15
میانه کلاس ب 15
واریانس کلاس ب 16
نتیجه¬گیری 16
منبع 16
  آمار یعنی به کارگیری اعداد و ارقام
موضوع : بررسی نمرات درس آمار و مدلسازی دو کلاس مدرسۀ شهید رجایی یعنی کلاس¬های دوّم انسانی الف و ب
مقدمه :
هدف این پروژه بررسی هوش دو کلاس دانش¬آموزان مدرسه¬ی شهید رجایی در درس آمار نیز می¬باشد مدیر مدرسه قصد دارد به کلاسی که بهترین نمرات را بگیرد جوایزی اهدا نماید.
مدیر مدرسه بدون در جریان گذاشتن دانش¬آموزان 2 کلاس از دبیر آمار آنها خواست که سؤالاتی در سطح بالا طرح کرده و از دانش-آموزان این آزمون را به عمل آورد.
آیا همه¬ی دانش¬آموزان می¬توانند نمره بالا در این آزمون کسب کنند؟ آیا همه¬ی دانش¬آموزان می¬توانند به درستی مطالعه کنند؟ این پروژه به دست معلم شروع به کار شد و معلم مربوطه امتحان را برگزار کرد و قرار بر این است که آن¬ها را تصحیح و در اختیار مدیر مدرسه قرار دهد.
جمع¬آوری داده¬ها :
به دلیل پیچیده بودن سؤالات 2 معلم انتخاب شدند که سؤالات 2 کلاس انسانی را تصحیح کنند زمانی که برگه¬ی سؤالات تصحیح شدند 60 دانش¬آموز نمره¬هایشان وقتی که در حال تحویل به مدیر مدرسه بود مدیر گفت فقط نمرات را بدون اسامی به من دهید.
جامعۀ آماری : جامعه¬ی آماری مجموعه¬ای از افراد یا اشیاء است که درباره¬ی اعضای آن موضوع یا موضوعاتی را مورد مطالعه قرار دهیم. داده : نتایج حاصل از اندازه¬گیری و یا بررسی نمونه را داده می¬گوییم.
متغیّر کمی : متغیرهای کمّی متغیرهایی هستند که قابل اندازه¬گیری¬اند و می¬توان آن¬ها را با وسایلی که در اختیار داریم اندازه-گیری کرد.
متغیر کیفی : متغیرهای کیفی متغیرهایی هستند که قابل اندازه¬گیری نیستند و نمی¬توان آن¬ها را به راحتی حساب کرد و وسیله¬ی مربوط به آن هم در دسترس نیست.
نمرات انسانی الف :
12 – 13 – 14 – 20 – 18 – 11 – 9 – 6 – 7 – 2
8 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11
8 – 10 – 10 – 11 – 17 – 13 – 19 – 20 – 14- 8
دامنه¬ی تغییرات : با توجه به دامنه¬ی تغییرات داده¬ها را دسته¬بندی می¬کنیم و آن را با R نشان می¬دهند و فرمول آن هم به این صورت است :
R = U – L
18 = 2 – 20
طول دسته : با توجه به دامنه¬ی تغییرات عددی را به عنوان طول دسته انتخاب می¬کنیم.
تعداد دسته : دامنه¬ی تغییرات تقسیم بر طول دسته تعداد دسته به دست می¬آید.
18/2=9
نشان دسته : فرمول : (بالا کران+پایین کران)/2
فراوانی نسبی : فرمول (دسته هر فراوانی)/( فراوانی کل )
درصد فراوانی نسبی : فرمول 100 × فراوانی نسبی

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017