موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کارآئی مانع های صوتی با استفاده از سطوح پخش کننده شیار دار
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارآیی مانع های صوتی با استفاده از سطوح پخش کننده شیاردار
تعداد صفحه :
28
قیمت :
6000 تومان

چکیده:
زمینه و هدف: مانع های صوتی یکی از موثرترین روشهای کنترل صدا برای آلودگیهای صوتی محیطی و همچنین کنترل سر و صدا در صنایع میباشد. اساسا مانع صوتی از انتقال مستقیم موج صوتی توسط منبع صوتی به گیرنده جلوگیری بعمل می آورد. اگر ساختار مانع صوتی بخوبی طراحی شود،موج صوتی فقط از راههای غیر مستقیم میتواند به گیرنده منتقل شود.
روش بررسی: بر اساس اطلاعات قبلی از مدلهای مختلف مانعهای صوتی و تاریخچه توسعه آنها، نتایج یک تحقیق گسترده در باره کارآئی مانعهای صوتی با اشکال T,Y ، Arrow (پیکان) و Cylinder (استوانه ای) مجهز به پخش کننده های صوتی ) ( Quadratic Residue Diffuser (QRD ) در این مقاله ارائه می گردد. برای محاسبه افت صدا دراین تحقیق ازیک روش شبیه سازی دو بعدی حد مرزی ( BEM ) استفاده گردیده است.
یافته ها: نتایج بدست آمده از مانعهای شیار دار( QRD ) با مانعهای سخت (صلب یا سطوح کاملا منعکس کننده) و همچنین جاذب دار مقایسه گردیده اند. روش ساده و سریع جعبه های با امپدانس متغیر در مدل شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفته ونتایج آن در مقایسه با روش استاندارد مدل سازی تمام سطوح در یک باند فرکانسی وسیع با دقت بالائی گزارش گردید. مانعهای T و پیکان شکل کارآئی بهتری را نسبت به سایر اشکال مانعهای صوتی ایجاد کردند. همچنین مشخص گردید که بهترین شکل برای استفاده از سطوح شیار دار ( QRD ) مانع T شکل است.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق همچنین نشان میدهد که اگر فرکانس طراحی سطوح پخش کننده صوتی ( QRD ) پایین آورده شوند، کارآئی مانع صوتی شیاردار نیز در فرکانسهای پایینتر بهبود پیدا خواهد کرد. بنابر این در بین مدلهای تست شده بهترین مانع صوتی برا ی کنترل سر و صدای ترافیک یک دیوار T شکل شیاردار با فرکانس طراحی 400 هرتز میباشد.
کلید واژه ها: مانعهای صوتی، مانعهای شیار دار( QRD )، روش حد مرزی ( BEM )
مقدمه
امروزه مانعهای صوتی یکی از موثرترین روشهای کنترل سرو صدای محیطی ناشی ازعواملی همچون ترافیک شهری، قطار و هواپیما و .. در سرتاسر دنیاست. تا کنون درپروژه های متعدد تحقیقات زیادی بمنظور افزایش کارآئی مانعهای صوتی بعمل آمده است. سیر تکاملی این دسته از روشهای کنترل صدا را میتوان در سه دسته بشرح زیر خلاصه کرد.
اولین گروه از محققین بااستفاده از افزایش فاصله غیر مستقیم بین مانع و گیرنده، میزان قابل قبولی به کارآئی مانعهای صوتی افزودند. بعنوان مثال Hothersall در سال 1991 با افزایش ارتفاع مانع از 3 متر به 5 متر توانست 3.8 دسی بل به کارآئی آن بیافزاید(1).همچنین Watts در سال 1994 مانعهای صوتی چندگانه را معرفی کرد ونتیجه گرفت که وقتی دو مانع در فاصله 8 متری یکدیگر قرار گیرند میتوانند به میزان 3.6 دسی بل کارآئی مانع صوتی ساده را افزایش دهند(2). May در سال 1980 مانعهای عریض را معرفی کرد و میزان 3.1 دسی بل افزایش کارائی را با یک دیوار به ضخامت 2.44 متر اندازه گیری نمود(3). پر واضح است که تمام تلاشهای انجام شده در این مسیر دارای مشکلات کاربردی ، زیبائی شناسی و همچنین هزینه بالاست.
شاید به همین دلیل است که این روشها امروزه آنچنان مرسوم نمی باشند. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007