یکشنبه 1 بهمن 1397
بازدید امروز : 5260 نفر

موضوع : بررسی عوامل گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی عوامل گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
تعداد صفحه :
15
قیمت :
2000 تومان

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
مقدمه
فرضیه های تحقیق
فرهنگ و روش تحقیق :
تعریف گرایش
تفاوت بین مفهوم واژه های « نگرش » » گرایش »
تئوریهای گیرایش :
1-1- تئوری فیش باین - آیزن
1-1-1 گرایش
12-1-1 : هنجار ذهنی
2-1 نظریه ساپ و هارود
نظامهای شخصیت
کارکردهای روان شناختی
تیپ های روان شناختی
نا هشیاری شخصی
ناهشیار جمعی
بررسی عوامل گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
مقدمه
در دنیای امروز دانشگاهها به عنوان بستر اصلی تفکر ، تتبع و تفحص مسائل مبتلا به جامعه شناخته شده اند. هم اکنون همه کشورها در تلاشند تا نقش دانشگاهها را در توسعه ملی و ارتقای دا نش و تکنولوژی مورد توجه قرار دهند و و این موضوع در دو جهت پیگیری می شود:
1- آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص
2- انجام پژوهش جهت توسعه مرزهای دانش و تکنولوژی
مسیر علم آموزی و علم اندوزی در دانشگاهها باید با آموزش و یادگیری مبتنی بر پزوهش همراه باشد.. مواجه ساختن دانشجویان با مساءل واقعی جامعه و کمک به آنه برای پژوهش و جستجوی راه حلهای مناسب نه تنها آنان را در مسیر صحیح قرار می دهد بلکه مهارتهای اساسی تفکر چون شناسایی و تبیین مسائل . شیوه جمع آوری و دسته بندی اطلاعات فرضیه سازی و آزمون فرضیه ها را به آنان می آموزد. باید توجه داشت برای الهای آتی که کشورها فاقد منابع عمده درآمدزای زیر زمینی خواهد شد. راهی جز تحقیق و نوآوری جهت اراره جامعه نمی ماند که این امر تعهداً می تواند به دست مهارتهای علمی محقق گردد.
فقدان فعالیت های پزوهش در مراکز دانشگاهی طراوت و حیات را از این مراکز علمی می گیرد. متاسفانه فضای حاکم بر دانشگاههای کشور ، فضای پژوهش نمی باشد و تحقیق مبنای کار دانشگاهی نیست . اعضای هیأتهای علمی که بدنه اصلی نهاد آموزش عالی را تشکیل می دهند باید خود در امر مطالعه و تحقیق نقش اساسی داشته باشند. محیط ، شرایط و امکانات باید به گونه ای سازمان دهی و تجهیز شود که آنها را عملاً درگیر پژوهش سازد. به رغم نقش محوری مراکز آموزش عالی در نظام تحقیقاتی کشور ، بررسی ها بیانگر آن است که دانشگاهها در انجام رسالت پژوهش با ضعفهای جدی روبرو هستند.
فرضیه های تحقیق
بین حضور فعال استاد راهنما در اجرای پروژه و گرایش دانشجویان به تحقیق رابطه وجود دارد .
بین شخصیت استاد ( درون گرا – برون گرا ) و گرایش دانشجویان به تحقیق رابطه وجود دارد.
بین ارزیابی صحیح از پایان نامه های موفق و گرایش دانشجویان به تحقیق رابطه وجود دارد.
بین تخصیص بودجه کافی و سریع الوصول و گرایش دانشجویان به تحقیق رابطه وجود دارد
بین دسترسی به بانکهای اطلاعاتی و گرایش دانشجویان به تحقیق رابطه وجود دارد.
فرهنگ و روش تحقیق :
تحقیق از نظر اصطلاحی یعنی رسیدگی کردن به کنه مطلبی پی بردن است. و از نظر لغوی به معنای درست کردن پژوهش ، رسیدگی و بررسی و مطالعه در حقیقت و واقعیت چیزی است و به عبارت دیگر پزوهش به معنای ورود به عرصه های جدید اندیشه و علم و نیز در عرصه های ناشناخته است.
بر همین اساس روش تحقیق لازمه اش مطالعات گسترده و تفضیلی است.
طرح تحقیق باید با یک منطق و یک مسیر مشخص شروع شود ، طراح باید شاخص و معیار برای اکتشاف داشته باشد ( رابرت – ک- ین 1375 )
فرهنگ تحقیق بستگی به میزان و تسلط اطلاعات و نگرش بر استراتژیها و بکارگیری مهارتها و روشهای صحیح دارد ( تحقیق موردی یکی از روشهای تحقیق در علوم اجتماعی است که هنگامی برتری می یابند که پرسشهایی با ادوات استفهام ( چگونه ) یا چرا مطرح باشد و تجزیه و تحلیل پژوهش و تحقیق هم به عنوان فرآیندی از روش علمی ، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است و به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود ( دلاور ، 1375 )
تعریف گرایش
گرایش (1) به معنی یک نظام از تمایلات ، عقاید و انتقادات یک فرد نسبت به پدیده های محیط خود می باشد. این نظام از تمایلات و.... در طول زمان در پی تاثیرات محیطی ( مثلاً تربیت ) و تجربیات ( به معنی وسیع آن ) شکل گیری می شود و کم و بیش دارای قوام و دوام می باشد.
در تعریفی دیگر از گرایش آمده است . در گرایش یک سیستم از عکس العمل های ارزیابی کننده است که مبتنی بر اعتقادات و چهرچوبهایی هستند که براساس آنها این ارزیابی انجام می گیرد. این چهارچوب و پایه های ارزیابی کننده در دورانهای مختلف شکل گیری شخصیت در خانواده و در جامعه به وجود می آید.
تفاوت بین مفهوم واژه های « نگرش » » گرایش »
واژه نگرش مترادف لغاتی مانند ( view ) ( نظر یک شخص دربارة یک پدیده ) و perception
( برداشت و طرز تلقی یک شخص از یک پدیده ) و یا به زبان آلمانی لغت Anshaung ( که در زبان انگلیسی هم در رابطه با لغت welt Anschaung ( جهان بینی عینا مورد استفده قرار می گیرد ) میباشد.
نگرش یک فرد دربارً یک پدیده عموماً در مرحله ای است که آن فرد هنوز با آن پدیده تجربه شخصی زیادی نداشته است و هنوز به یک تصمیم گیری قاطع دربارض رد یا پذیرش آن پدیده نرسیده است ، لذا در این مرحله افراد دربارة آن پدیده با یک برخورد و تجربة شخصی نسبتاً به راحتی قابل تغییر است.
واژه ( Attiude ) که جمعی از اندیشمندان ایرانی پیش از انقلاب به جای وازه گرایش ، سوگیری و موضع گیری را مترادف آن می دانستند . یک مرحله از وازه نگرش جلوتر می رود. یعنی نظر و برداشت اولیه شخص درباره یک موضوع و یا پدیده عموماً بر اساس تجربه شخصی مستحکم تر می شود و در رفتار و برخورد آن فرد با ان پدیده کم و بیش منعکس می گردد .

تحقیقهای مشابه
بررسی عوامل گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
15 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
159 صفحه - 15000 تومان
خود کشی و بررسی عوامل آن
17 صفحه - 1500 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 10000 تومان
پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
4 صفحه - 1000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 2000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
34 صفحه - 25000 تومان
پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
63 صفحه - 18000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 18000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
80 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
102 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
12 صفحه - 12000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
16 صفحه - 6500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11
19 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
79 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11
15 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
17 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45
70 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
33 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
30 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
14 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbix
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
44 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100
78 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
36 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
24 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزی
9 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
2 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32
58 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزی
22 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی در تولرانس خطای چندگانه مبتنی بر ایجاد نقطه مقابله برای سیستم توزیع شده 13
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تاثیرگذار بر مهارت های شنیداری 11
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سبک¬های تفکر و مفهوم خلاقیت دربین دانشجویان دانشگاهها 20
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان چینی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک تحلیل APOS از درک دانشجویان در مورد مقوله حدی از یک تابع
12 صفحه - 12000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007