موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی امواج اولتراسوند در بیماری های اتوایمیون جنینی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی امواج اولتراسوند در بیماری های اتوایمیون جنینی
تعداد صفحه :
12
قیمت :
6000 تومان

چکیده :
هدف : این کار باهدف بررسی عوارض مادری و جنینی این بیماریها توسط امواج اولتراسوند و جلوگیری از بروز این عوارض در حین و پس از بارداری انجام شده است.
مقدمه :
یکی از راه های ارزیابی مادران مبتلا به بیماری های اتوایمیون در هنگام حاملگی سونوگرافی توسط امواج اولتراسوند است، که این بررسی اولتراسوند در شریانهای نافی و رحمی در هفته های مختلف بارداری در زنان مبتلا به بیماریهای لوپوس اریتماتو منتشر و سندرم آنتی فسفولیپید انجام گرفت.
روش:
بعد از جستجو در اینترنت و سایت های پزشکی با کلیدواژه، autoimione disease, fetus, ultrasound مطالبی یافت شد و طی بررسی هایی از آنها برای نوشتن این مطلب استفاده شد.
نتایج :
یافته ها نشان داد که در بیماریهای لوپوس ارتیماتوسیستمیک افزایش امپدانس جریان در شریانهای نافی با افزایش خطر پره اکلامپسی و محدودیت رشد مرتبط است در صورتی که افزایش امپدانس جریان در شریان نافی متغیر است و در سندرم آنتی فسفولیپید پیش از افزایش امپدانس جریان در شریانهای نافی و رحمی پره اکلامپسی، محدودیت رشد داخل رحمی ایجاد می شود.
بحث :
با توجه به نتایج به دست آمده از مطالب بررسی شده یافته های اولتراسوند تا حدی در تعیین و پیش بینی خطرات ناشی از بیماریها اتوایمیون در بارداری کمک کننده است لذا میتوان در این زمینه بررسی ها و تاملات بیشتری کرد.
کلمات کلیدی : autoimione disease + fetus + ultrasound
مقدمه :
بیماری لوپوس اریتماتو منتشر یک بیماری مزمن ایدیوپاتیک مولتی سیستم است که با اتوآنتی بادی هایی که مقابل آنتی ژن هسته ساخته می شوند ایجاد می شود. بیماری سندرم آنتی فسفولیپید نیز بیماری اتوایمیون است که توسط آنتی بادی هایی به نام های آنتی کاردیولیپین، لوپوس آنتی کوآگولان، آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین I ایجاد می شود.
طی بررسی های اولتراسونیک در شریان های نافی و رحمی یکسری ارتباطاتی بین بیماری های مذکور و پیش بینی ایجاد پره اکلامپسی و محدودیت رشد داخل رحمی با افزایش جریان در شریانهای نافی و رحمی یافت و بررسی شد.
لوپوس اریتماتو منتشر :
لوپوس اریتماتو منتشر در حدود 1 از هر 1000 نفر را مبتلا می کند، یک بیماری التهابی مزمن ایدیوپاتیک مولتی سیستم است که با اتوآنتی بادی هایی که بی واسطه در مقابل آنتی ژن های هسته منتشر شده اند، مشخص می شود. در زنان باردار با لوپوس اریتماتو منتشر، میزان مرگ جنین در سه ماهه ی اول مشابه زنان سالم (در حدود 15%) است اما در سه ماهه ی دوم و سوم میزان مرگ جنین حدود 10% است.
مکانیسم این افزایش مشخص نیست اما ممکن است مربوط به اختلال عملکرد جفت باشد.
اغلب علت اختلال عملکرد جفت و مرگ جنین وجود آنتی بادی های آنتی فسفولیپبد است.
حدود 25% حاملگی های همراه با لوپوس اریتماتو منتشر با پره اکلامپسی همراه است و دلیل این پره اکلامپسی ممکن است مربوط به بیماری های کلیه ای زمینه ای باشد. محدودیت رشد جنین در حدود 20% از بارداری ها یافت می شود.
تشخیص اختصاصی بین یک لوپوس اریتماتو منتشر که التهاب فعال کلیه ایجاد می کند و پره اکلامپسی مشکل است چون در هر دوی این بیماریها پروتئینوری، افزایش فشار خون و اختلال در چندین عضو رخ می دهد.
در یک مورد، بیمار افزایش فشار خون و پروتئینوری در نیمه آخر حاملگی دارد. سطوح افزایش یافته آنتی dsDNA و یک رسوب ادراری فعال به طور قطع بر لوپوس دلالت می کند.
........

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007