موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی شرکت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی شرکت
تعداد صفحه :
15
قیمت :
7500 تومان

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم يک ابزار مديريتي محسوب مي‌شود که بوسيله آن مي‌توان سيستمي‌هاي کسب و کاري مختلف را ايجاد کرده، بهبود يا تغيير داد. با استفاده از اين ابزار مي‌توان ضمن شناخت جنبه‌هاي مختلف سيستم، چگونگي کارکرد و نحوه تعامل و ارتباط اجزاي آن با يکديگر، اقدام به اصلاح، بهبود، طراحي يا بازطراحي سيستم‌هاي کسب و کاري نمود. در واقع تجزيه و تحليل سيستم‌ها از ابزارهاي اساسي مديريتي در تغيير سازمان‌ها در راستاي بهبود عملکرد آنها محسوب مي‌گردد.
بخش اول : سازمان و مديريت
مقدمه:
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌هاي کسب و کاري در فضاي سازمان‌ها شکل مي‌گيرد. از اينرو لازم است نگاهي گذرا بر مفاهيم اساسي سازمان و مديريت داشته باشيم. البته انتظار مي‌رود دانشجويان اين درس، مطالعات مقدماتي را در اين زمينه در درس‌هايي مانند اصول و مباني سازمان و مديريت انجام داده و مطالعات تکميلي را در اين زمينه پيگيري نمايند.
1-1 سازمان
1-1-1 تعريف:
تعاريف مختلفي از سازمان ارائه شده است. براي مثال جونز سازمان را "وسيله خلق ارزش که نيازهاي انساني را ارضا مي‌نمايد و شامل دانش، ارزش‌ها و چشم‌انداز جمعي است، تعريف مي‌کند." و يا دراکر سازمان را يکپارچه‌سازي دانش‌هاي تخصصي در يک کار مشترک مي‌داند. اما يکي ا ز جامع‌ترين تعاريف از سازمان از سوي ريچارد دفت ارائه شده است. بنابر تعريف وي سازمان يک پديده اجتماعي هدفمند است که بصورت آگاهانه سازمان‌دهي شده و داراي مرز‌هاي مشخصي است.
براساس تعاريف فوق مشخص مي‌شود که همه سازمان‌هاداراي هدف هستند؛به خلق ارزش براي رفع نيازهاي بشر مشغول‌اند؛يک پديده اجتماعي ستند؛آگاهانه سازمان‌دهي شده‌اند؛داراي دانش تخصصي هستند؛ارزش‌ها و فرهنگ خاص خود را دارند؛و در نهايت مرز مشخصي دارند.
اهداف بنيادي همه سازمان‌ها حفظ، بقا و رشد است. سازمان‌ها متعلق به زمان ما نيستند. آنها در طول تاريخ وجود داشته و مهمترين پديده‌هاي زمان حاضر نيز هستند. سازمان‌ها شالوده اساسي جوامع را شکل مي‌دهند. سازمان‌هاي اقتصادي در قالب شرکت‌ها دولتي يا خصوصي بخش بسيار بزرگي از مبادلات تجاري جهان را انجام مي‌دهند. سازمان‌هاي سياسي کشورهاي مختلف جهان و يا سازمان‌هاي سياسي بين المللي قواعد بازي در سياست را شکل مي‌دهند. سازمان‌هاي غير انتفاعي و غير دولتي بخش اعظم فعاليت‌هاي اجتماعي را در دنيا انجام مي‌دهند. سازمان‌ها بخش اعظم منابع در دسترس کره زمين را تحت اختيار دارند و با تغيير شکل آنها، اقدام به خلق ارزش (کالاها/خدمات) مي‌نمايند.
رويکردهاي مختلفي در مطالعه سازمان و مديريت وجود دارد. يکي از قوي‌ترين و مهمترين آنها رويکرد سيستم‌هاي باز است. در اين رويکرد سازمان به مثابه يک سيستم باز در نظر گرفته مي‌شود که براي دستيابي به اهداف خود، منابع را از محيط گرفته و با تغيير و تبديل آنها به ايجاد و خلق ارزش براي ذينفعان خود مي‌پردازد. شکل شماره 1-1 رويکرد سيستم‌هاي باز به سازمان را به تصوير کشده است.
1-1-2 مدل کسب وکار و سازمان:
هر سازماني براساس يک مدل کسب و کاري شکل مي‌گيرد. مدل کسب و کار (طرح کسب و کار) مکانيزمي است که از طريق آن يک کسب و کار (Business) درآمد (Revenue) و سود (Profit) ايجاد مي‌کند. در واقع، مدل کسب و کار نشان دهنده نحوه برنامه‌ريزي شرکت براي خدمت به مشتريانش است که شامل استراتژي و اجرا مي‌باشد. مدل‌هاي کسب و کار در کلي‌ترين حالت به مدل‌هاي کسب و کار خدماتي و مدل‌هاي کسب و کار توليدي تقسيم بندي مي‌شوند. مدل يا طرح کسب و کار نشان مي‌دهد که سازمان:
چگونه مشتريانش را انتخاب مي‌کند؛چگونه پيشنهادات (محصول / خدمت) خود را تعريف کرده و آنرا از بقيه متمايز مي‌سازد؛چگونه براي مشتريانش مطلوبيت ايجاد مي‌کند؛چگونه مشتريان را بدست آورده و حفظ مي‌کند؛چگونه وارد بازار مي‌شود؛ (استراتژي ارتباطي يا ترفيعي و استراتژي توزيع)
چگونه وظايفي را که بايد انجام شوند تعرف مي‌کند؛منابع خود را چگونه صورت‌بندي مي‌کند؛ چگونه سود بدست مي‌آورد.
1-1-3 تئوري و طراحي سازمان:
دانش تئوري و طراحي سازمان درپي پاسخ‌‌گويي به سوالاتي مانند بهترين طرح سازماني چه طرحي است؟ و چگونه مي‌توان يک سازمان اثربخش طراحي و راه‌اندازي نمود؟ ودر زمان حاضر، که سازمان‌ها شاهد چالش‌هاي فزاينده زير هستند، اهميتي روز‌افزون مي‌يابد.
رقابت جهاني؛تلاطم سازماني؛تجارت و کسب و کار الکترونيکي؛مديريت اطلاعات و دانش؛تنوع؛
اخلاق و مسئوليت اجتماعي
در طراحي سازمان هم بايد به ابعاد ساختاري و هم ابعاد محتوايي توجه داشت. ابعاد ساختاري به ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي دروني سازمان مانند درجه تمرکز، رسميت و پيچيدگي مربوط مي‌شود. اما ابعاد محتوايي به زمينه و بستر طراحي سازمان مربوط مي‌شود و بر ابعاد ساختار نفوذ داشته و آنها را شکل مي‌دهد. براي بهينه‌سازي استفاده از منابع در سازمان‌ها و هدايت اثربخش ‌آنها براي دستيابي به اهداف‌شان، نيازمند سازوکار مديريت هستيم. زيرسيستم مديريت در هر سازمان، مهمترين زير سيستم محسوب مي‌شود. در ادامه نگاهي کوتاه به مهمترين مفاهيم مديريت خواهيم داشت.
1-2 مديريت:
اهميت سازمان‌ها ما را متوجه اهميت مديريت مي‌سازد. مديريت مهمترين جزء سازمان محسوب مي‌شود. مديريت مسئول تعيين اهداف و مسير آينده سازمان و هدايت آن در اين مسير براي دستيابي به اهداف تعيين شده اش مي باشد.
به ويژه، امروزه که شاهد آزاد‌سازي اقتصادي و گسترش جهاني شدن، رشد و توسعه بسيار سريع فناوري اطلاعاتي و ارتباطي (ICT)و شکل‌گيري اقتصاد شبکه‌اي و شبکه‌هاي ارزش و همچنين بازارهاي الکترونيکي (که خود موجب افزايش قدرت‌ چانه‌زني مشتري، يکپارچگي با تامين‌کننده‌گان و افزايش فشارهاي رقابتي مي شوند و زمينه را براي ايجاد و راه‌اندازي کسب و کارهاي الکترونيکي براساس مدل‌هاي کسب و کار الکترونيکي فراهم مي‌سازند) هستيم، نقش توانمندي مديريتي بعنوان مهمترين توانمندي سازمان‌ها براي حفظ بقا، توسعه و رشد بيش از پيش مشخص مي‌شود.
........

تحقیقهای مشابه
تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی شرکت
15 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 45000 تومان
مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
132 صفحه - 60000 تومان
آشایی و تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
39 صفحه - 18000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
11 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
74 صفحه - 22500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل الگوریتم مورچگان
42 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
17 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12
17 صفحه - 19500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل مساله فرزند كشي در اسلام و عرف
43 صفحه - 15000 تومان
پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
65 صفحه - 36000 تومان
کارسنجی ، تجزیه و تحلیل روشها
11 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردي جدید برای حل مشکل مسیر بحرانی فازی با استفاده از تجزیه و تحلیل حوادث
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد پنهان سازي تصویر بديع بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی برای بیومتریک هاي چندنمايي امن
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 33000 تومان
پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل اداره دارایی
70 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و فن مراقبت تکاملی در NICU : تجزیه و تحلیل یک ایده کلی 22
8 صفحه - 24000 تومان
شاخص ها و تجزیه و تحلیل آنها
6 صفحه - 4500 تومان
پرژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
71 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
143 صفحه - 75000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
102 صفحه - 60000 تومان
پروژه کارشناسی مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
93 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
شایسته سالاری در مدیریت همراه با تجزیه تحلیل و آمار پروزه مدیریت
59 صفحه - 30000 تومان
کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
89 صفحه - 54000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم بانکی
14 صفحه - 6000 تومان
طراحی و تحلیل و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس به همراه نمودارو دیاگرام - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - رشنال رزuml rational rose
56 صفحه - 30000 تومان
بررسی و تحلیل شرکت نفت بهران
30 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
16 صفحه - 48000 تومان
تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
36 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
49 صفحه - 36000 تومان
تشریح سیستم دانشگاه همراه با طراحی جدول بانک اطلاعاتی و طراحی فیلدها
17 صفحه - 12000 تومان
سیستم های اطلاعاتی مدیریت docx.mis
18 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه
22 صفحه - 66000 تومان
بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
18 صفحه - 10500 تومان
بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
23 صفحه - 9000 تومان
معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
25 صفحه - 9000 تومان
توسعه سیستم هاي اطلاعاتی حسابرسان و تغییر نقش حسابرسان داخلی
17 صفحه - 7500 تومان
پروژه مالی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
140 صفحه - 54000 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
81 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 39000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
4 صفحه - 9000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
151 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 45000 تومان
  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09120906507 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2021 - 2007