موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
تعداد صفحه :
13
قیمت :
4500 تومان

چكيده
صنعت توريسم و گردشگري به عنوان يكي از منابع پرسود در جهان مطرح مي‌باشد و به عنوان يك پديده كه مي‌تواند در رونق اقتصادي، و توسعه كشورها نقش سازنده‌اي داشته باشد مورد توجه قرار دارد و مزاياي آن در مقايسه با در آمد متزلزل نفتي، رقابت سختي را در بين كشورهاي جهان ايجاد نموده است .
واژه‌هاي كليدي: صنعت جهانگردی، توريسم، مشتري، رضايت مشتري، مدل های گوناگون، كيفيت خدمات
مقدمه:
صنعت توريسم گسترده ترين صنعت خدماتي و مهمترين صنعت اشتغال زا دردنيا محسوب مي شود. ميزان سرمايه گذاري براي ايجاد يک فرصت شغلي در صنعت توريسم بسيار پائين تر از ديگر صنايع است و به عبارت ديگر اشتغال زايي دراين صنعت به سرمايه گذاري کمتري نياز دارد و ترديدي نيست که همه کشورها در رقابتي تنگاتنگ در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به ويژه دريافت سهم بيشتري از درآمد جهاني حاصل از توريسم و همچنين بالابردن سطح اشتغال در کشور متبوع خود هستند.
صنعت توريسم بزرگترين صنعت خدماتي جهان است که درآمد حاصل از آن بيش از500 ميليارد دلار است. از سال 1990 تا 2005 حدود 40 ميليون شغل از طريق اين صنعت در جهان ايجاد شده که ميانگين 2/5 ميليون نفر در سال را نشان مي دهد. پيش بيني آن است که سهم اشتغال مستقيم در صنعت توريسم به 13 درصد و در بخش غير مستقيم به33 درصد ارتقا» يافته و تاثيرات بيشتر خود را تا سال 2010 به نمايش گذارد (اطلاعيه سازمان جهاني توريسم 2004). تعيين اثرات صنعت جهانگردي بر سيستم اقتصادي اين امکان را فراهم مي سازد که به نقش بسيار مهم آن در پيشرفت وضع اقتصادي جوامع پي برد.
تراز پرداخت ها که نشان دهنده معاملات بين المللي يک کشور است، شاخص و منبع روشني از اثرات صنعت توريست بر اقتصاد کشورها است. اشتغال زايي اين صنعت - به طور مستقيم و غير مستقيم - هم اکنون درصد بالايي از نيروي کار ماهر و نيمه ماهر دنيا را به خود اختصاص داده استسازمان ها و شرکت هاي بسيار زيادي در گستره فعاليتي صنعت توريسم قرار دارند و استخوان بندي اين صنعت را تشکيل مي دهند. در حقيقت اين صنعت بسيار پيچيده است و شامل بخش هاي مختلف خصوصي و عمومي، حمل ونقل، مهمان پذيرها، فروشگاه ها، شرکت هاي عرضه کننده مواد غذايي و... است. از اين رو به راحتي نمي توان اين فعاليت ها را تفکيک و نقش آنها را در اين صنعت به طور دقيق مشخص کرد. مطمئنا در نگاه اول به اين صنعت چند بخش که به صورت برجسته نمايان هستند يعني صنعت حمل و نقل، هتلداري، منابع انساني و نظام اطلاعاتي و اطلاع رساني بيشتر از ديگر عوامل به چشم مي آيند. در حقيقت مي توان گفت که صنعت جهانگردي چند قلب دارد که هرکدام به نوبه خود موجب حيات اين صنعت هستند.جهانگردي وابسته ترين صنعت جهاني به اطلاعات محسوب مي شود.
بدون داشتن نظام هماهنگ و به هنگام گردش اطلاعات و همراه شدن با تکنولوژي نوين اطلاعات هرگز نمي توان در بازار رقابتي حال حاضر باقي ماند در اين ميان تبليغات و اطلاع رساني که به وسيله دولت ها (به علت هزينه بالاي تبليغات در سطح بين المللي اين امکان براي بخش خصوصي ميسر نيست) انجام مي شوند موجب مي شود تا صنعت توريسم بتواند در منطقه يا حوزه اي خاص در صحنه رقابت به سهم مناسبي از بازار دست يابد. به طور مثال آمار و ارقام موجود در خصوص کشور مالزي نشان دهنده سرعت شگفت انگيز و ميل رسيدن به صدرجدول خدمات و صنايع جهاني به وسيله صنعت جهانگردي است.
پيش بيني سازمان جهاني جهانگردي حاکي است تا سال 2010 حدود يک ميليارد نفر و سال 2020نزديک به 1/6 ميليارد نفر به سياحت زمين مي پردازند و درآمد حاصل از توريسم در سال 2010 حدود يک هزار ميليارد دلار و در سال 2020 حدود دو هزار ميليارد دلار خواهد بود و همچنين با ورود هر 6 توريست به کشور براي يک نفر شغل ايجاد مي شود. ..................

تحقیقهای مشابه
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 7500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 9000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 4500 تومان
پژوهش عملياتی انواع مدل های برنامه ریزی
35 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 42000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 4500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 3000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 7500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 21000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 12000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 10500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 6000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 30000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 7500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 15000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 7500 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 6000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 18000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 27000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 63000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 33000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 36000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 6000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 6000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 4500 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 4500 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 24000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 9000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 7500 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 15000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 30000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007