موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی رابطه بنیه ریاضیات با بازده علمی دانشجویان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه- بررسی رابطه بنیه ریاضیات با بازده علمی دانشجویان
تعداد صفحه :
74
قیمت :
6000 تومان

چکیده:
استعداد و بنیه را میزان نسبی پیشرفت فرد (دانشجو) در یک فعالیت برآورد می‌کنیم. اگر برای کسب مهارت در یک فعالیت افراد مختلف در شرایط و موقعیت یکسانی قرار بگیرند متوجه خواهیم شد که افراد مختلف تفاوتهایی از لحاظ میزان کسب آن مهارت نشان می‌دهند. از آنچه در این پروژه بدست می آید می تواند به رابطه مستقیم بنیه علمی ریاضیات با بازده علمی دانشجویان حسابداری دست یافت. ریاضیات و محاسبات ریاضی نقش بسیار مهمی در رشته حسابداری ایفا می نماید بطوریکه افرادی که در این رشته تحصیل می کنند هر چه آشنایی بیشتری با ریاضیات دارا باشند به همان نسبت بازده بیشتری در رشته خود دارند، چرا که رشته حسابداری ارتباط مستقیمی با ریاضی و فرمولهای ریاضی و محاسباتی دارد. بنا براین به دانشجویان این رشته توصیه می شود که همواره واحدهای محاسباتی خود را بطور ریشه ای مطالعه نمایند تا در آینده بتوانند از آموخته های خود استفاده لازم را ببرند.
کلمات کلیدی :
ریاضی ، حسابداری ، بنیه، استعداد ، دانشجویان
مقدمه:
بی شک در هر کشوری مهمترین علمی که پس از آموزش زبان رسمی آن کشور به محصلان تدریس می گردد علم ریاضی است.ریاضیات، پایه و اساس علوم مهندسی می باشد که امروزه نقش آن غیرقابل انکار است. از این رو پرداختن به مسائلی که بتواند در یادگیری و آموزش و درک این درس توسط دانشجویان کمک کند می تواند حائز اهمیت باشد. بنیه و استعداد یکی از عوامل با اهمیتی می باشد که می تواند در یادگیری نقش مهمی را ایفا نماید بنا بر این در این پروژه سعی می شود رابطه بین بنیه و استعداد و تاثیر آن در یادگیری ریاضی را مورد بررسری قرار دهیم. البته باید توجه داشته باشیم که رشته حسابداری از گروه رشته هایی می باشد که رابطه نزدیکی با ریاضی دارد و کاربرد ریاضی را در بخشهای مختلف حسابداری بوضوح میتوان یافت بنابراین موضوع پروژه اهمیت آنرا که که بررسی رابطه بین بنیه علمی با بازده دانشجویان حسابداری می باشد را بیشتر می کند.
معرفی ریاضیات
ریاضیات یا انگارشرا بیش‌تر دانش بررسی کمیت‌‌ها و ساختار‌ها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می‌داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم (دیدگاه‌های دیگری نیز در فلسفه ریاضیات بیان شده‌است).
ریاضیات خود یکی از علوم ‌طبیعی به‌شمار نمی‌رود، ولی ساختارهای ویژه‌ای که ریاضیدانان می‌پژوهند بیشتر از دانشهای طبیعی به ویژه فیزیک سرچشمه می‌گیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محض گونه گسترش پیدا می‌کند به طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی باز می‌گردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند.
علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی گاه ریاضیدانان به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها می‌پردازند.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007