موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مدیریت ریسک بیمه شخص ثالث.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدیریت ریسک بیمه شخص ثالث
تعداد صفحه :
17
قیمت :
9000 تومان

ضرورت به کار گیری دانش مدیریت ریسک در رشته بیمه شخص ثالث و تأثیر قانون جدید بیمه شخص ثالث بر ریسک مرتبط با این بیمه
چکیده :
بیمه شخص ثالث به عنوان ویترین شرکت های بیمه به حساب می آید و بیمه گران از آن به عنوان دروازه ای برای فروش سایر محصولات بیمه ای یاد می کنند. بیمه شخص ثالث از رشته های زیانده و از ریسک های نامطلوب و بد بیمه است. آمار سالانه منتشر شده در زمینه فعالیت های شرکت های بیمه دولتی و خصوصی نشانگر ضریب خسارت بالای این رشته بیمه ای است. با توجه به روند خصوصی سازی وپیوستن احتمالی کشورمان به سازمان تجارت جهانی و در نتیجه افزایش رقابت میان شرکت های بیمه (داخلی و خارجی). شرکت های بیمه باید راه کاری برای کاهش ضریب خسارت این رشته بیمه ای پیدا کنند. مسلماً عوامل متعددی می تواند دلیل ضرر و زیان بالای شرکت های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث باشد که می توان آنها را بر مبنای چندین عامل گوناگون تقسیم بندی کرد که این دلایل می تواند فنی ،قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی باشد. در بیمه که عملیات بیمه گری بر اساس احتمالات و آمار و ارقام است مدیریت ریسک نقش مهمی ایفا می کند. در رشته بیمه شخص ثالث هم این امر مستثنی نیست و به کار گیری دانش مدیریت ریسک در این رشته بیمه ای با توجه به ریسک بالای آن بسیار ضروری است.با استفاده از دانش مدیریت ریسک می توان تا حدودی میزان خسارت این رشته زیان ده را کاهش داد؛ این امر می تواند سودآوری شرکت های بیمه کشور را در بازار بیمه شخص ثالث تضمین کند. در این مقاله ابتدا به بیان مفاهیم کلیدی در زمینه مدیریت ریسک و رشته بیمه شخص ثالث پرداخته و در ادامه عوامل موثر بر افزایش میزان خسارت پرداختی و تشدید ریسک مرتبط به فعالبت شرکت های بیمه در این رشته بیمه ای را به تفصیل می آوریم و در نهایت ضمن پرداختن به راهکارهای کاهش ریسک های مرتبط به بیمه شخص ثالث، تاثیر قانون جدید بیمه شخص ثالث (مصوب شورای نگهبان در تاریخ 16/5/1387) را بر ریسک این نوع بیمه بررسی می کنیم.
..................

تحقیقهای مشابه
بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق
11 صفحه - 15000 تومان
مدیریت ریسک بیمه شخص ثالث
17 صفحه - 9000 تومان
فهم خطر و ریسک کارفرمای اجتماعی و مدیریت خطر
61 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
راهبرد های مدیریت ریسک روانشناختی در تولید پاورپوینت
18 صفحه - 4500 تومان
راهبردهای مدیریت ریسک روانشناختی در تولید
15 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 45000 تومان
مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی
24 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه شخص ثالث
84 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه معلم - شخص ثالث
98 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007