جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 1408 نفر

موضوع : بررسی راههای افزایش استفاده از رسانه های آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رشت از دیدگاه معلمان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی راههای افزایش استفاده از رسانه های اموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رش
تعداد صفحه :
61
قیمت :
8000 تومان

چکیده :
موضوع این پروژه بررسی راههای افزایش استفاده از رسانه های آموزشی در مدارس ابتدایی شهر رشت از دیدگاه معلمان می باشد .
به منظور جمع آوری اطلاعات از بین کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر رشت تعداد 50 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند واطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که دارای 24 سؤال بسته پاسخ بود جمع آوری شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری مجذورکا بهره گرفته شد و نتایج زیر بدست آمد .
و از بین فرضیه های ارائه شده کلیه فرضیه های تحقیق تأیید شد و با 95% اطمینان میتوان گفت که معلمان با راههای افزایش استفاده از رسانه های آموزشی آشنایی دارند و نگرش آنها نسبت به استفاده از این وسایل مثبت بوده است .
مقدمه
بهره گیری از تکنولوژی آموزشی بی شک به مفهوم جدید آن یکی از نوآوریهای آموزشی است امروزه دیگر تکنولوژی آموزشی صرفاً کاربرد دستگاهها نمی دانند و به نرم افزارها هم ماد آموزشی گفته نمی شود همچنین سیستم معلم مداری امروزه تقریباً رو به افول می گذارد و به جای آن سیستم دانش آموز محوری رایج شده است .
مواد آموزشی هم روز به روز در حال تغییر و تحول هستند و کتاب درسی تنها وسیله آموزشی قلمداد نمی شود نقش معلم دگرگون شده است او بیشتر نقش راهنما یا رهبر را ایفا می کند و در واقع به منزلة مدیر آموزشی است تا تنها نقش متکلم داشتن در کلاس درس قلمرو آموزش وتنها به داخل محوطه کلاس و یا حتی مدرسه نمی شود و بُعد بسیار وسیعی را شامل می شود . حال این نکته باقیست که این همه تغییرات برای چیست؟
سالهاست که عوامل وعناصری که سبب ایجاد تغییر در روشهای و در سطح بالاتر در نظام آموزش و پرورش کودکان مورد نقد و بررسی قرار گرفته که برخی از آنها مانند پیشرفت علوم و دانش و توسعه تجارب بشری ، ازدیاد زاد و ولد و در واقع افزایش جمعیت لازم التعلیم ، تغییر و تحول زندگی ، پیشرفت تکنولوژی و . . . که همه اینها مستقیم یا غیر مستقیم بصورت فشارهای درونی و محیطی در تحول هدفها ومقاصد آموزش و پرورش تاَثیرگذارند .
از آنجا که آموزش و پرورش هر کشور مسئولیت تعلیم و تربیت قشر عظیمی از مردم را بر عهده گرفته برای پیشرفت جامعه باید کلیه این عوامل فشارزا را شناسایی کرده و فرایند آموزش را به آنها منتقل نماید مطالعه تکنولوژی نشان میدهد که این امر در ایجاد سرعت و سهولت ودقت در کارها بسیار مؤثر بوده وبه عبارت دیگر انسان می کوشد تا این همه مسائل و مشکلات خود را با یاری گرفتن از کاربرد تکنولوژی به سهولت انجام دهد . چنانچه چنین موقعیتی نصیب انسان نمی شد از تمدن فرهنگ که امروز شاهد آن هستیم خبری نبوده و گذشته ، حال و حتی آینده نیز با هم چندان فرقی نداشتند . پس آیا نباید مخالف با این امر یعنی کاربرد تکنولوژی را به جــهالت انـسان نسبت داد ؟
اصولاً از معلمان هر جامعه ای انتظار داریم بیشتر در این مورد بیندیشند چون آنها به طور مستقیم در جریان آموزش دانش آموزان می باشند .
لذا آنها باید در این امر پیشگام باشند و در صدد کشف وسیله جدید برای رفع هر گونه ناهماهنگی باشند . تکاملهای آموزشی وفعالیتهای حاکم بر آن با توجه به پیشرفت جوامع همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است و می دانیم که هر گونه تغییر در نظام آموزشی کشور تغییر اجتماع را نیز به دنبال دارد لذا بررسی اینکه نظام آموزشی تغییرات ایجاد شده را در جامعه سبب می شود به همین دلیل باید در اجرای نظام آموزشی تحولات لازم را بوجود آورد امروزه با توجه به رقابت کشورها در زمینه علوم مختلف و با توجه به انفجار دانش نقش و جایگاه آموزش و پرورش کشور بسیار مهم شده است .
لذا برای اینکه این نهاد آموزشی بتواند نقش اساسی خود را در این زمینه ایفا کند باید خود را همگام باپیشرفت علوم به جلو براند یعنی از تکنولوژی آموزشی استفاده کند برای آنکه نظام آموزشی در این امر موفق شود باید در فرایند آموزش ونیزدر اجرای آموزش و پــرورش نیز در برنامه ها با توجه به پیشرفت جامعه و زمان ، تحولات ضروری صورت گیرد تا آموزش و پرورش بتواند رسالت عظیم خود را انجام دهد ......
تعاریف عملیاتی
1. نگرش :
نگرش حاکی از احساس فرد نسبت به شئ ، یک نماد اجتماعی یا گروه است ام( مهرنزولیان 1984 ) به عبارتی دیگر نگرش در واقع رجحان فرد نسبت به یک امر است . در این تحقیق منظور از نگرش پاسخهای معلمان به سؤالهای 14 تا 18 در پرسشنامه تحقیق می باشد .
2. رسانه های آموزشی :
به کلیه تجهیزات وامکاناتی اطلاق می شودکه می توانند در محیط آموزشی شرایطی را بوجود آورد که در آن شرایط یادگیری سریعتر ، آسانتر ، با دوام تر و مؤثرتر صورت گیرد . ( شعبانی 1371 ) . در این تحقیق رسانه های آموزشی پاسخهایی است که معلمان به سؤالهای 19 تا 24 پرسشنامه تحقیق داده اند .
3. روش تدریس متکی بر رسانه ها :
تدریس عبارت است از تعامل ، رفتار متقابل معلم با شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر رفتار شاگرد ( شعبانی 1371 ) در این تحقیق منظور از روش تدریس متکی بر رسانه ها پاسخهای معلمان به سؤال 12 پرسشنامه تحقیق می باشد .
4. آشنایی معلمان با رسانه های آموزشی :
منظور ازآشنایی معلمان با رسانه های آموزشی مقدار دانش و مهارت معلمان در بکارگیری رسانه های آموزشی می باشد . در این تحقیق منظور از روش آشنایی معلمان با رسانه های آموزشی پاسخهای معلمان به سؤال 11 پرسشنامه تحقیق می باشد .
5. تراکم جمعیت دانش آموزی :
منظور تعداد دانش آموزانی است که در یک کلاس درس مشغول به تحصیل می باشند . در این تحقیق منظور تراکم جمعیت دانش آموزی پاسخهای معلمان به سؤال 1 در پرسشنامه می باشد . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی راههای افزایش استفاده از رسانه های اموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رش
61 صفحه - 8000 تومان
بررسی راههای افزایش استفاده از رسانه های آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان
21 صفحه - 3000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 18000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 15000 تومان
بررسی بهداشتیان مدارس و تأثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
14 صفحه - 3000 تومان
تاثیر رسانه های آموزشی بر تربیت کودکان
6 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 6000 تومان
کلاس های آموزشی عملی در مدارس فنی حرفه ای
8 صفحه - 1500 تومان
کلاس های آموزشی عملی در مدارس فنی حرفه ای
8 صفحه - 1500 تومان
کلاس های آموزشی عملی در مدارس فنی حرفه ای
8 صفحه - 1500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007