سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید امروز : 2411 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : پروژه مالی مدیریت سود و اقلام تعهدی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مالی مدیریت سود و اقلام تعهدی
تعداد صفحه :
70
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول : مقدمه
مقدمه 3
مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن 5
مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاريف) (Syntactical level) 7
مفهوم سود در سطح معاني ( ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي ) (Semantical level) 8
مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان) 9
ثبات و پايداري سود 11
ثبات سود (سود دائمی) 11
اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود 12
نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري 15
نقاط قوت سود حسابداري 15
انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری 16
مديريت سود و راهكارهاي مربوط به آن 17
وجود يا عدم وجود يكنواخت سازي سود 24
فصل دوم : تاریخچه
تاریخچه 27
فصل سوم : تحلیل موضوع
مدیریت سود 35
شیوه¬های مدیریت سود 36
مدیریت واقعی سود (دست¬کاری فعالیت¬های واقعی) 38
پیامدهای دست¬کاری فعالیت¬های واقعی 39
تفاوت¬های بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست¬کاری فعالیت¬های واقعی 43
هزینه¬های مربوط به دست¬کاری فعالیت¬های واقعی 45
مفهوم مدیریت سود 50
کشف مدیریت سود 52
مدیریت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات 55
فرضیه تحقیق 56
روش تحقیق 57
جامعه و نمونه آماری 57
یافته¬های پژوهش 59
فصل چهارم : خلاصه و نتیجه گیری
نتیجه¬گیری 64
منابع 65
  چکیده
بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود ، بیان¬گر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند ، چگونه سود را مدیریت می¬کنند و تبعات اینگونه رفتار ، چیست. پاسخ به این سؤالات ، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش¬گری مالی به خود اختصاص داده است. از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات ، کم¬تر می¬تواند مورد دستکاری و اعمال¬نظر مدیریت قرار گیرد ، در این تحقیق به عنوان معیار اصلی عملکرد واحد تجاری درنظر گرفته می¬شود. بنابراین انتظار می¬رود که شرکت¬های با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده¬اند ، به منظور گمراهی بازار و یا دلایل دیگر ، سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری ، افزایش دهند. به عبارت دیگر انتظار می¬رود ، وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوسی را به شکل معنی¬داری از خود به نمایش بگذارند. از این رو در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرار می¬گیرد. شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می¬دهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت¬های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت¬ها ، به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است ، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.
واژه¬های کلیدی : مدیریت سود ، اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیراختیاری ، مدل تعدیل شده جونز
  فصل اول :
مقدمه
  مقدمه
سود عبارت است از درامد تعهدی منهای هزینه‌های تعهدی. مازاد در دستگاههای دولتی عبارت است از منابع نقدی پس از کسر پرداختهای نقدی.
در مورد هزینه‌ها یا درامدهای تعهدی اختیاری و غیراختیاری می‌توان اینطور بیان داشت که:
هزینه‌های اختیاری یا احتیاطی و یا غیرضروری (Discretionary Cost)، هزینه‌هایی هستند که به‌سادگی با تصمیمات مدیریت تغییر می‌کنند، مانند تبلیغات، تعمیرونگهداری، و تحقیق‌وتوسعه. آنها را همچنین هزینه‌های مهندسی‌شده یا قابل مدیریت (Managed Cost) نیز می‌نامند. این هزینه‌ها اغلب در شرایط سخت مالی شرکت کاهش می‌یابد تا سطح سود ثابت باقی بماند. در واقع در کوتاه‌مدت، حذف این هزینه‌ها خللی در عملیات جاری شرکت ایجاد نمی‌کند. لذا مدیران در شرایط بحرانی میزان این هزینه‌ها را کاهش می‌دهند. در واقع می‌توانند از این اقلام جهت مدیریت سود بهره ببرند.
هزینه‌های غیراختیاری یا غیراحتیاطی (Non-discretionary)هزینه‌های ضروری هستند که زیاد تحت تاثیر تصمیمات مدیریت نمی‌باشند و معمولا قابل دستکاری در جهت اهداف مدیریت سود نمی‌باشند.
اقلام درامدی را نیز می‌توان به اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری طبقه‌بندی نمود. بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود (بیتا مشایخ و همکاران 1384) ، بیانگر تلاش محققان در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می‌کنند و تبعات اینگونه رفتار، چیست. پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص داده‌است. از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می‌تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد، به‌عنوان معیار اصلی عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که شرکتهای با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده‌اند، به‌منظور گمراهی بازار و یا دلایل دیگر، سود گزارش‌شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، افزایش دهند. به عبارت دیگر انتظار می‌رود، وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوسی را به شکل معنی‌داری از خود به نمایش بگذارند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که در واقع مدیریت این شرکتها، به‌هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده‌است، به‌منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده‌اند.
  مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن :
مقوله سود در مباحث حسابداري و مالي با توجه به بحث كيفي آن و همچنين بعنوان ابزاري براي تصميم گيري از جايگاه ويژه اي برخورداراست همچنين با مروري بر تاريخچه وادبيات كهن دانش حسابداري درمي يابيم كه كمتر مفهوم يا پديده اي ، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگير بين تئوريسين ها و متفكران حسابداري و طبقات مختلف حرفه حسابداري و مالي قرار گرفته است. اگر چه مفهوم تعهدي سود به عنوان يك ابزار بنيادي با انتقادهايي مواجه است اما از ديدگاه اطلاعاتي،اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت يك شركت از ديدگاه حسابداري و مالي ميباشد . بر اساس فرضيات "بازار كارا"1 و همچنين تحقيقات انجام شده مشاهده مي شود كه سود حسابداري بار و محتواي اطلاعاتي دارد . محاسبه سود حسابداري بعنوان معياري براي ارزيابي عملكرد شركت ها و يا اطلاعاتي كه در محاسبه آن لحاظ مي شود، توسط حسابداران حرفه اي و تحليل گران و مفسران مالي همواره مورد تاكيد قرار داشته است.
اهداف مشخص گزارشگري سود را به شرح زير مي توان برشمرد:
1- استفاده از سود به عنوان معياري براي اندازه گيري كارايي مديريت
2- استفاده ازمبالغ تاريخي سود (بنا به اصل بهاي تمام شده) براي پيش بيني هاي آتي سود شركت و توزيع سود سهام درآينده
3- استفاده از سود بعنوان معياري براي اندازه گيري دستاوردها و همچنين نشانه اي از تصميمات آتي مديريت
4- استفاده از سود بعنوان مبنايي براي تشخيص ماليات
5- استفاده از سود براي بررسي و ارزيابي قيمت محصولات واحدهايي كه مشمول قيمت گذاري مي باشند
6- استفاده از سود جهت تخصيص منابع توسط اقتصاد دانان .
پژوهشگران و محققين حسابداري اظهار داشته اند كه "سود حسابداري"مبتني بر ميثاق ها و قواعدي است كه بايست منطقي و با يكديگر هماهنگ باشد.اگرچه اين قواعد و ميثاق ها احتمالا انعكاسي از مفهوم "سود اقتصادي" نباشد. به هر صورت مفاهيمي نظير "تحقق درآمد"، "تطابق" ،"حسابداري تعهدي" و "تخصيص بهاي تمام شده" را تنها مي توان بر اساس قواعد دقيق تعريف كرد زيرا اين مفاهيم در دنياي واقعي همتايي ندارند و درك شواهد غيرعيني نيز كار دشواري است .
در بيانيه شماره يك هئيت استانداردهاي حسابداري مالي (FASC.1) فرض شده است كه سود حسابداري معيار خوبي براي ارزيابي عملكرد واحد انتفاعي است و مي تواند براي پيش بيني گزارشات آتي مورد استفاده قرار گيرد . ديگر صاحبنظران بر اين اعتقادند كه سود حسابداري از لحاظ كلي، اطلاعاتي مربوط در باره مدل هاي تصميم گيري سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب مي شوند .
طبق رويكرد سنتي ارزشيابي داراييها و بدهيها تنها در صورتي كه منتج از معاملات ، عمليات و ساير رويدادهاي مالي باشد مبناي ثبت قرار مي گيرد. در سطح معاني، سود بعنوان معيار كارايي شركت محسوب مي شود . همچنين با مباحث مطرح شده در رابطه با مفهوم سود در سطح ساختاريي و معاني و رفتاري آشنا خواهيم شد. لازم به ذكر است كه هنوز متفكران حسابداري به تعريف جامعي كه مورد توافق همگان باشد نرسيده اند .در زير مفاهيم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسي قرار مي دهيم :

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017