موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان

تعداد فرضیه : 1 عدد
فرضیه فرعی : 2 عدد
نوع آزمون : t مستقل
تعداد نمونه : 100 عدد
پرسشنامه : پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده : spss
قیمت : 90000 تومان
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
تعداد صفحه :
15
قیمت :
90000 تومان

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی: 1 ) بین شرکت دانش آموزان در بازی و میزان رشداجتماعی آنان رابطه معنادار وجود دارد

فرضیه فرعی:

1 ) رابطه بین دانش آموزان پسر و دختری که در بازی شرکت نکرده اند از نظر رشد اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد.

2 ) رابطه بین دانش آموزان پسر و دختری که در بازی شرکت کرده اند از نظر رشد اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد.

جامعه آماری :

جامعه آماری تحقیق کلیه دانش¬آموزان مقطع ابتدائی اعم از پسر و دختر شهر می باشند .

نمونه آماری

با توجه به گسترده بودن جامعه اماری با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای دو مدسه از مدارس دختران و پسرانه شهر به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده اند که از تعداد کل دانش آموزان این مدارس با استفاده از جدول مورگان تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات کسب شده از طریق پرسشنامه توسط نرم افزار آماری Spss انجام خواهد شد و نتایج به صورت آماره های توصیفی ( جداول فراوانی و درصد ) و آماره های تحلیل ( جداول دوبعدی ، شامل آزمونهای آماری مناسب جهت پاسخ به فرضیات ) ارائه خواهد گردید.

تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007