موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط :powerpoint

عنوان : اقتصاد بوشهر در پهلوي اول و دوم

عنوان سفارش :
اقتصاد بوشهر در پهلوي اول و دوم
تعداد صفحه :
20
قیمت :
12000 تومان

خلاصه تحقیق
مقدمه
بندر بوشهر در يك شبه جزيره صدفي، مرجاني واقع شده است كه در مدار 29درجه و 20دقيقه عرض شمالي و50درجه و 55دقيقه طول شرقي قرار دارد. بوشهر شهري برخاسته از روي تمدني كهن درخليج‌ فارس است.كه همواره نام ليان ، مزامبريا ، بوخت اردشير ، سيراف ، ريشهر ، ... تداعي كننده اين شهر در اذهان مي باشد ليكن اولين بار ياقوت حموي دركتاب معجم البلدان به نام بوشهر اشاره كرده است .بوشهر به وسيله زمين‌هاي پست و باطلاقي از دريا جدا مي‌شود .اين شهر درچنان سطح پاييني قرار دارد كه گويي همه جاي شهر را آب فرا گرفته است و مي توان آن را دريايي ناميد قبل از دوره پهلوي اول بوشهر فاقد آب آشاميدني بود و ساكنان آن آب آشاميدني را ازقلعه بهمني در دو فرسخي بوشهر مي‌آورند و زمين آن نيز شوره زار است.
بوشهر در سال‌هاي پس از سقوط صفويان تحت اداره خاندان آل‌مذكور قرار گرفت و به‌تدريج از رشد و رونق خوبي برخوردار شد به‌گونه‌اي كه نادر شاه بوشهررا مقر نيروي دريايي قرارداد. درسال 1153هجري نادرشاه براي تاسيس كارخانه كشتي‌سازي درايران و بي‌نيازي آن از ديگر كشورها دستور انتقال چوب لازم را از شمال ايران به اين بندر داد] هرچند مرگ زود هنگام نادر شاه به اواجازه نداد تا نقشه هاي خود را عملي كند وبوشهر را به بزرگترين بندركشتي سازي درخليج فارس تبديل كند، ليكن توجه كريم‌خان‌زند را به اين بندر جلب كرد و در دوره او اين بندر رقيبي براي بصره و مركز عمده تجارت خليج‌‌فارس و اقيانوس‌هند گرديد.توصيف‌‌هاي سفرنامه ‌ها از بوشهر به صورت متفاوت بوده است .ولي يك چيز در همه آنها مشترك بوده وآن اهميت اين شهر به عنوان مهمترين بندر ايران از دوره افشاريه تا زوال قاجاريه مي‌باشد .دربرخي از آنها موقعيت نامساعد راه خشكي و دريايي دليلي دانسته شده كه اين بندر در صورت احداث نشدن شرايط مناسب رو به زوال خواهد گذاشت. درسفر نامه بردالي برت بيان شده با اينكه بوشهر مهمترين شهر جنوب ايران محسوب مي‌شود و تجارت دريايي عمده دراين مسير صورت مي‌گيرد ولي از هيچ‌گونه تسهيلات و امكانات بندري برخوردار نيست. دركتاب ايران قضيه ايران لرد‌كرزن آمده است جاده بوشهر به تهران راه اصلي ورود به جنوب است و از همين راه تمام كالاهاي تجارتي هند وانگلستان به اصفهان و تهران مي‌رسد درحالي كه صد هفتاد مايل اول بين بوشهر و شيراز را بايد با كاروان پيمود درسفرنامه جان ملكوم بوشهر به عنوان مركز تبادل كالا ذكر شده است و دفتر تجاري انگلستان درآنجا قراردارد درسفرنامه سرهنگ دوم لؤيس‌پلي اقلام تجارتي بوشهر به صورت كامل ذكر شده كه حاكي از اهميت آن مي‌باشد. از ديگر مواردي كه نشان دهنده اهميت اين بندر مي‌باشد دفاتر نمايندگي سياسي و تجارتي كشورهاي مختلف درآن مي‌باشد. در سال 1812ميلادي نمايندگي سياسي بريتانيا، 1889ميلادي نايب كنسول‌گري فرانسه، 1898ميلادي نايب كنسول‌گري آلمان كه خيلي زود به كنسول‌گري تبديل شد ، روسيه درسال 1903ميلادي اقدام به تاسيس كنسول‌گري ،هندوستان ، عثماني ، بلژيك ، ايتاليا و...نيز نمايندگاني در اين شهر داشتند.
شهر بوشهر در اواخر عصر قاجاريه و به‌ويژه از دوره ناصرالدين شاه قاجار از اهميت بسيار برخوردار شد و درواقع مهم‌ترين بندر واردات و صادرات كالا محسوب مي‌شد. بندر بوشهر در دوره پهلوي اول تحت شرايط خاص داخلي و منطقه‌اي به‌تدريج رونق پيشين خود را از دست داده و جايگاه برتر خود را در ميان بنادر خليج‌فارس از دست داد.
....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007