موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی

عنوان سفارش :
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
تعداد صفحه :
34
قیمت :
18000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • توبه در لغت

  حقيقت توبه

  اركان و شرايط توبه

  اثر توبه

  توبه يكي از روشهاي قرآن در روان درماني

  اهميت توبه

 • پذيرش توبه
 • تا چه زماني توبه پذيرفته مي شود؟

 • تاخير توبه
 • ترك گناه آسانتر از توبه است
 • اقسام گناهان و كيفيت توبه از هر يك
 • كيفيت توبه در حقوق الله موجب حد
 • الف ـ حد ساقط مي شود.
 • احراز توبه
 • مرور زمان و توبه
 • منشا پيدايش حقوق و جريان مرور زمان در آن
 • الف ـ مقررات و دستورات شارع
 • ب ـ عرف به عنوان منشا پيدايش حقوق
 • معيار ديگري براي جريان و عدم جريان مرور زمان در مجازاتها
 • نظريه شوراي نگهبان پيرامون مرور زمان

 • دلايل مخالفين مرور زمان و پاسخ آنها
 • ادله فقهي بر رد قاعده مرور زمان
 • جواب ادله فقهي بر رد مرور زمان
 • آثار فقهي و حقوقي توبه
 • الف ـ سقوط مجازات
 • ب ـ تاثير توبه در قابليت عفو توسط امام عليه السلام
 • فقه عامه و مساله سقوط مجازات بوسيله توبه
 • اعمال صالحه و قبولي توبه
 • اشتراط اعمال صالحه در فقه عامه
 • توبه قاذف و اشتراط عمل صالحه در آن
 • آيا هر مرتكب كبيره اي ملحق به قاذف مي شود يا خير؟
 • آيا توبه از تمام گناهان لازم است؟
 • مبناي پذيرش توبه و اسقاط عقاب
 • چگونگي توبه ناتوان از معصيت
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • تحقیقهای مشابه
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 18000 تومان
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
  23 صفحه - 12000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
  13 صفحه - 6000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی.docx
  19 صفحه - 9000 تومان
  اقتصاد اسلامی از دیدگاه مطهری.docx
  16 صفحه - 9000 تومان
  تاثیر نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهروردی
  16 صفحه - 7500 تومان
  نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهره وردی
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسی مبانی شکل گیری جنبشهای اسلامی از دیدگاه هرایر دکمجیان
  22 صفحه - 7500 تومان
  پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
  36 صفحه - 15000 تومان
  حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
  17 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007