موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات

عنوان سفارش :
کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
تعداد صفحه :
27
قیمت :
18000 تومان

کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان معاونت مالی و پشتیبانی امور قرار دادها تدارکات

 • فصل اول
 • مقدمه 1 بیان موضوع 1 اهداف 1 قلمرو مکانی و زمانی 1 برنامه زمان بندی اجرا و ارائه گزارش 2 تعریف اصطلاحات کلیدی 2 فصل دوم 3 تاریخچه 3 چارت سازمانی 5 وظیفه امور قرار دادها و تدارکات 6 فعالیتها 7 فعالیت های مربوطه به انبارش 8 تعداد پرسنل 8 پیشینه موضوع کارآموزی و توضیحاتی درباره موضوع 8 تشریح مراحل اجرای کارآموزی 9 اهداف واحد امور قراردادها 9 شرح وظایف اداره امور قراردادها 10 اداره کارپردازی 11 وظایف کارپرداز در یک سازمان : 11 سيستم انبار 12 تعریف انبار داری 12 وظایف عمومی مدیریت انبار 13 عوامل موثر در مدیریت و اداره انبار 13 سيستم اموال 17 فصل سوم 21 نتیجه گیری 21 پیشنهادات 22 منابع 23

  فصل اول مقدمه

  در طول دوره کارآموزی در اداره برق گیلان در بخش معاونت مالی و پشتیبانی مشغول به فعالیت شدم و در طول این دوره توانستم اطلاعات مفیدی در زمینه وظایف مسئولین کسب نمایم که این اطلاعات را گردآوری و در ادامه این گزارش درج نموده ام. اطاعات جمع آموری شده شامل سه بخش اداره قرار دادها ، اداره کارپردازی و اداره انبارها و اموال می باشد. این گزارش شامل هر سه بخش می باشد .

  بیان موضوع

  شرکت سهامي برق منطقه اي گيلان مسئوليت مديريت توليد و تامين انرژي الکتريکي مطمئن و پايدار در منطقه تحت پوشش جغرافيايي خود را عهده دار بوده و در جهت انجام ماموريتهاي محوله و به منظور تحقق اهداف راهبردي و عملياتي در زمينه هاي برق رساني و ايجاد شفافيت در کليه سطوح ارتباطي و در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو، متعهد به ارائه خدمات فراگير، مطمئن و اقتصادي برق به مشترکين خود مي باشد و ضمن تمرکز مستمر بر انتظارات و نيازهاي مشتريان، ارزش پايدار براي مشتري ايجاد نموده و با رعايت قوانين، مقررات و آيين نامه ها، کليه امکانات و توانائيهاي سازماني را در جهت تامين و برآوردن نيازهاي آنان و جلب رضايت تمامي ذينفعان سازمان بکار گيرد.

  اهداف

  آشنایی با وظیفه قسمت امور قرار دادها و تدارکات در شرکت برق منطفه ای گیلان می باشد که دوره کارآموزی خود را در این قسمت گذراندم . که خود شامل سه قسمت ،اداره قرار دادها ، اداره کارپردازی و اداره انبارها و اموال می باشد.

  قلمرو مکانی و زمانی

  قلمرو مکانی این کارآموزی در شرکت برق منطقه ای گیلان در خیابان امام خمینی چهارراه میکائیل می باشد و زمان کارآموزی در نیمسال دوم تحصیلی 93 می باشد.

  برنامه زمان بندی اجرا و ارائه گزارش

  با توجه به اخذ این واحد در نیمسال دوم تحصیلی 93 زمانهای مناسب و مشترکی که بین اینجانب و اداره مورد نظر وجود داشت برای سپری کردن ساعات کارآموزی ، ساعات تعیین شده را که در پایان گزارش آمده است را با موفقیت گذراندم.

  تعریف اصطلاحات کلیدی

  مناقصه‌

  فرايندي است رقابتي براي تامين كالا، خدمت يا حقوق با كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه‌)، كه درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.

  مناقصه‌گر

  شخصي‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ اسناد مناقصه‌ را دريافت‌ و درمناقصه‌ شركت‌ مي‌كند.

  مزايده

  فرايندي است رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق‌، كه در آن موضوع معامله به مزايده گري كه‌ بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.

  كميته فني بازرگاني‌

  هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار (حسب نوع معامله‌)، كه ارزيابي فني ‌بازرگاني پيشنهادها و ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران‌) و همچنين ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را بر عهده مي گيرد.

  اعضاء اين كميته توسط مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي‌) انتخاب مي شوند.

  مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي‌) مي تواند مسؤوليت انجام اين ارزيابي ها را رسما به مشاور واجد صلاحيت واگذار نمايد كه در اين صورت اين مشاوره در حكم كميته فني بازرگاني خواهد بود.

  هيأت سه نفره ترك مناقصه (مزايده‌)

  هيأتي است متشكل از مدير عامل‌، ذي حساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي‌، كه با توجه به شرايط‌، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مناقصه (مزايده‌) را تاييد مي نمايد كه در اين آيين‌نامه به اختصار هيأت ‌سه نفره ناميده مي شود.

  فصل دوم تاریخچه

  استان گيلان با مساحت 14711 کيلومتر مربع در جنوب غربي درياي خزر واقع بوده و از سرسبزترين و زيباترين استانهاي کشور است که از ديرباز دروازه ورود به اروپا بوده و به همين سبب خيلي زود با صنعت برق آشنا گرديد و در اين زمينه قدمتي 100 ساله دارد. فعاليتهاي صنعت برق در گيلان از سال 1282 ﻫ.ش و با اخذ امتياز انحصاري احداث چراغ برق بمدت 50 سال توسط آقا محمد حسين رئيس التجار معروف به باقراف از مظفرالدين شاه قاجار شروع و پس از مدت کوتاهي به حاج ميرزا محمد عليخان معيني ملقب به معين السلطنه گيلاني واگذار گرديد و ايشان در سال 1283 ﻫ.ش اولين کارخانه چراغ برق رشت را در خيابان چراغ برق (17 شهريور کنوني) به قدرت 200 اسب بخار تأسيس نمود که امور فني آن را کارشناسان آلماني بعهده داشتند. با وجود مساعي معين السلطنه ، به دليل نامطلوب بودن درآمد کارخانه در 20 سال اول تأسيس ، به ناچار 4/3 امتياز خود را به سه نفر زرتشتي واگذار و به همراه شرکاي جديد، "شرکت روشنايي معيني و شرکاء" را تأسيس نمود و متعاقب آن يکدستگاه ژنراتور ديگر در رشت، و دو دستگاه در شهرهاي انزلي و لاهيجان نصب گرديد. اين شرکت در سال 1326 ﻫ.ش با مجموع 250 کيلووات قدرت و 1100 مشترک در رشت، تحويل شرکت سهامي خصوصي برق رشت گرديد. اين شرکت تا سال 1343 عهده دار مديريت امور برق رشت بوده و پس از ملي شدن صنعت آب و برق و تأسيس شرکت برق منطقه‌اي گيلان، تأسيسات منصوبه خود را که شامل 4100 کيلووات قدرت و حدود 13000 مشترک بوده تحويل شرکت برق منطقه اي گيلان داد و از آن زمان تا کنون ، اين شرکت با همت و تلاش مديريت و کارکنان خود شاهد رشد و توسعه چشمگيري بوده و تأسيسات زيربنايي گسترده اي را ايجاد نموده است که امروزه علاوه بر تأمين برق بيش از 900000 مشترک و 2086 روستاي برقدار، مقدار دو سوم انرژي توليدي نيروگاه هاي خود را از طريق خطوط انتقال سراسري به استانهاي همجوار ارسال مي نمايد.

  تحقیقهای مشابه
  کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
  27 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
  29 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
  89 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کاراموزی شرکت فومن شیمی
  79 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
  60 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
  26 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
  70 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
  26 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
  32 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
  28 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
  51 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  15 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
  23 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کاراموزی در شرکت نایلون
  54 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه
  68 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کاراموزی برق قدرت - تابلوی پست برق و ...
  48 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کاراموزی برق قدرت
  78 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
  48 صفحه - 16500 تومان
  گزارش کارآموزی در نیروگاه برق آبی
  59 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی درشرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
  20 صفحه - 12000 تومان
  مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
  36 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
  27 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
  26 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 120000 تومان
  گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
  26 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
  27 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
  44 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  22 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ERP ارزیابی عملکرد اجرایی شرکت تامین کننده برق بر مبنای مثلث خاکستری سفید کردن تابع
  9 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 36000 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 21000 تومان
  کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
  151 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
  49 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
  84 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
  12 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین
  2 صفحه - 4500 تومان
  کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
  51 صفحه - 30000 تومان
  پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
  75 صفحه - 36000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  43 صفحه - 18000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 24000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 15000 تومان
  تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
  57 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007