موضوع : مقایسه نظام آموزش عالی ایران با آمریکا
تحویل در محیط : word

فهرست
چكيده
آموزش عالی در ایالات متحده آمریکا
آمار
بودجه و اختیارات موسسات آموزش عالی
پشتوانه مالی سیستم آموزش عالی آمریکا
سیستم کتابخانه‌ای آمریکا
آموزش عالی در ایران
تاریخ آموزش عالی در ایران
پیش از اسلام
دوران اسلامی
دوره معاصر
اولین دانشگاه جامع ایران
آغاز آموزش عالی علوم پزشکی نوین
دوران پهلوی دوم و توسعه
آموزش عالی در حال حاضر
دستاوردهای نظام آموزش عالی ایران
جوایز معتبر علمی و فرهنگی
جایگاه دانشگاه‌های ایران در رده بندی‌های بین‌المللی
منابع
  چكيده
توليد و اشاعه دانش و نقد آن، كاركردي است كه عمدتاً از مؤسسات آموزش عالي، انتظار مي رود . در سال هاي قبل و خصوصاً در دهه هاي مياني قرن گذشته ، مسائل و مشكلات آموزش عالي، عمدتاً دروني بوده و براساس همين بينش،كمتر به چالش هايي كه مرتبط با عوامل بيروني سازما ن ها است، پرداخته شده .فضاي فيزيكي، آزمون ورودي، امكانات رفاهي براي دانشجويان و ... عمدتاً از مسائل درون سازماني هستند.
با پیشرفت فناوری خصوصا فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دانشگاه ها در تعامل بيشتري با محيط پيرامون خود قرار گرفته اند . لذ ا، بر همين اساس ضرورت دارد با رويكردي چالش محور به آموزش عالي نگريسته شود .
آموزش عالی در ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا با داشتن قریب به ۵٬۸۰۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی امکان تحصیلات در سطوح مختلف آموزش عالی را برای تقریباً تمامی افراد جامعه خود فراهم نموده‌ است. در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۷ میلیون دانشجو در دانشگاه‌های آمریکا مشغول به تحصیل بودند.ارگان آموزشی دولت فدرال در این کشور وزارت آموزش است.
آمار
تعداد دانش‌آموختگان جدید آمریکا در سال ۲۰۰۷ به شرح زیر است:
• ۵۰٬۲۰۰ دکترا (PhD)
• ۹۱٬۶۰۰ درجات تخصصی (پزشک، دندانپزشک، وکیل دادگستری،...)
• ۶۱۵٬۰۰۰ درجه کارشناسی ارشد
• ۱٬۴۷۵٬۰۰۰ درجه کارشناسی
در سال ۲۰۰۶، ۴۶٪ جمعیت بالای ۲۵ سال در ناحیه کلمبیا دارنده مدارج دانشگاهی بودند، که در میان ایالات آمریکا رتبه اول را داراست، در حالیکه پایینترین تعداد دانشگاهی بالای ۲۵ سال، در ایالت ویرجینیای باختری (با درصد ۱۶٫۵٪) سکونت داشتند.