موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
تعداد صفحه :
26
قیمت :
15000 تومان

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
تعریف میراث فرهنگی
میراث فرهنگی مادی و معنوی
مواریث فرهنگی منقول و غیر منقول
فعالیت
تاریخچه تأسیس سازمان میراث فرهنگی
اساسنامه سازمان میراث فرهنگی .صنایع دستی . گردشگری
منشور اخلاقي كاركنان سازمان
چشم انداز سازمان
سياستهاي كلان سازمان
اهداف سازمان
نمودار سازمان
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان گیلان
مفاد تفاهم نامه شورای اسلامی استان و سازمان میراث فرهنگی
حوزه امور فرهنگی و ارتباطات
اهداف واحد فرهنگ و ارتباطات
تجزیه و تحلیل
انتقادات و پیشنهادات
سخن آخر
پیوست
مشخصات کارورز :
پیشگفتار :
هر چیزی که از گذشتگان به جای مانده، حامل پیامی است، پیامی از چگونگی زندگی، تلاش و نبرد انسان برای زنده ماندن و غلبه بر طبیعت، برای رفع نیاز خود و استفاده درست از آن چه در دسترس بوده است. این تلاش ها به صورت تجربیات راهگشا در تکوین و تکامل تمدن های بشری نقش اساسی داشته است. تصویری که بر سفال های هزاره پنجم و ششم بیش از میلاد نقش بسته، بیان کننده درک مفاهیم و شناخت از طبیعت توسط مردم فلات ایران در آن روزگار است. یک قطعه سفال منقوش به جای مانده از هزاران سال پیش، برگی مستند از تاریخ این سرزمین است. به کمک همین نقوش می توان راز پیدایش خط را دریافت. از این رو حتی یک سفال ارزش بسیار می یابدو حفظ آن به عنوان میراث بشری ضرورت می یابد. همین طور یک مکان یا محوطه تاریخی، ارزشی گسترده می یابد که باید در حفظ و نگهداری آن کوشید
در قرآن، آیات بسیاری وجود دارند که توجه به گذشته و آثار باقی مانده از آن را با الفاظ گوناگون بیان کرده است، مثلاًقرآن کریم در آیه 82 سوره غافر می فرماید: «آیا روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که بیش از آن ها بودند چه شد؟» و یا در آیه 128 سوره طه می خوانیم: «آیا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسل های پیشین را که (طغیان کردند) هلاک نمودیم، و این ها در مسکن های (ویران شده) آنان راه می روند. مسلما در این امر، نشانه های روشنی برای خردمندان است. با توجه به کلمات به کار رفته در آیات الهی همچون عبرت، ذکر، موعظه و آیه، قرآن توجه به آثار گذشتگان را از مراجع اصلی هدایت مردمان و در واقع منبع علم و معرفت معرفی کرده است
ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، به عنوان کشوری که با فرهنگ دیرین، در شکل گیری تمدن های جهانی دخیل بوده، میراث فرهنگی گسترده ای دارد. آثار به جا مانده از گذشتگان ما همواره زینت بخش موزه های جهان بوده است. نتایج مطالعات و کاوش های باستان شناسی، بازگو کننده آن است که ایران دارای یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری بوده است. سیر تکامل فنون معماری و خانه سازی از مرحله استفاده از خشت های دست ساز و قالبی، اول بار درایران و در بین النهرین یافت شده است. ابزار سنگی به دست آمده از ساکنان اولیه حاشیه کوه های خراسان، زاگرس و البرز در نوع خود از مستندترین مدارک تاریخی است که قدمت کهن میراث فرهنگی ایرانیان را نشان می دهد
حفظ و حراست از میراث فرهنگی وظیفه همه افراد جامعه و در واقع وظیفه ای ملّی و همگانی است. در کشور ما به واسطه وجود میراث فرهنگی غنی، حفاظت از آثار باستانی، جلوه بیشتری می یابد. متأسفانه در زمان رژیم منحوس پهلوی و قبل از آن در دوره قاجار، بسیاری از اشیاء قدیمی که حاوی مطالب و نکاتی از گذشتگان ما بود توسط بعضی از کشورهای خارجی همچون روسیه، انگلیس و آمریکا به تاراج رفت. میراث فرهنگی، نشان از هویت و غرور ملی و باعث تداوم و غنی فرهنگ یک کشور است؛ از این رو حفظ و نگهداری آثار به جای مانده از گذشتگان تلاش و کوشش جدی و پیگیر همه مردم ومسؤلان را می طلبد.
مقدمه :
با توجه به رشته تحصیلی و فعالیت مورد علاقه ام به آشنایی با فعالیت ها ی سازمان میراث فرهنگی برای کارآموزی انتخاب نمودم . و در حوزه فرهنگی و ارتباطات آموزش دیدم . در این گزارش بعد از تعاریف واژگا ن کلیدی مرتبط با سازمان میراث فرهنگی اهداف سازمان – سیاست های کلان و منشور اخلاقی کارکنان آن را بر شمرده و پس از آن به شرح وظایف مسئولین سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و همچنین وظایف حوزه سرپرستی امور فرهنگی پرداخته ام . به جهت مشخص نمودن عملکرد سازمان از مراجعین به حوزه سرپرستی و بازدید کنندگان از نمایشگاه بین المللی گردشگری و عضو های انجمن میراث فرهنگی و تشکل های مردمی نظر سنجی نموده ام که در پیوست این گزارش آمده است . در پایان کار به ارزیابی نظرها پرداخته و انتقادات و پیشنهادات خود را در رابطه با سازمان بیان نموده ام .
در اینجا لازم می دانیم از همکاری و زحمات مسئولین محترم حوزه سرپرستی امور فرهنگی و ارتباطات و همچنین استاد ارجمندم که در تهیه و تنظیم این گزارش مرا یاری نمودند تشکر و قدر دانی نمایم .
تعریف میراث فرهنگی :
میراث از ریشه ارث، به هر چیزی اطلاق می شود که از گذشتگان و نیاکان به ما رسیده است، از آب و ملک و خانه و... تا خلق و خوی ومظاهر فیزیکی که از طریق وراثت از نسلی به نسلی می رسد. در ماده یک قانون اساس نامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب سال 1364، میراث فرهنگی چنین تعریف شده است: «میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن، زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی میسر می شود و از این طریق زمینه عبرت برای انسان فراهم می آید». به عبارت دیگر، میراث فرهنگی رد پای انسان در طول تاریخ است که حامل پیامی انسانی است .
میراث فرهنگی مادی و معنوی
به طور کلی میراث فرهنگی دو نوع است: میراث فرهنگی ملموس و مادی، که به مجموعه مظاهر مادی که خارج از وجود ما تحقق مادی و فیزیکی دارد اطلاق می شود. بیشتر ارزش های تاریخی و هنری بر آثار و مظاهر مادی مترتب است. مانند: شهرها و بناها، اشیاء و...، میراث فرهنگی غیر ملموس ومعنوی، مجموعه مظاهری هستند که گرچه وجود خارجی ندارند، اما جلوه های مادی آنها قابل درک و در دسترس است. مانند: زبان، باورها، اعتقادات و آداب و رسوم که به خودی خود مادی نیستند. سازمان میراث فرهنگی کشور، مسئول و عهده دار میراث فرهنگی ملموس و مادی ایران است و اشیاء و اموالی که نشان دهنده فرهنگ باشد، مورد توجه این سازمان است؛ زیرا این آثار می توانند بازگو کننده و برقرار کننده ارتباط فرهنگی انسان در طول تاریخ باشند ..
مواریث فرهنگی منقول و غیر منقول
مواریث فرهنگی برحسب نحوه انتقال آن ها به دو نوع منقول و غیرمنقول تقسیم می شوند. مواریث فرهنگی منقول شامل اشیای باستانی، تاریخی و هنری است که در گنجینه های ملی و شخصی نگهداری می شوند و قابل انتقال هستند.مواریث فرهنگی غیرمنقول شامل تپه ها، بناها، کتیبه ها، محوطه ها و... هستند که این آثار قابل نقل و انتقال نبوده و باید در محل خود نگهداری شوند .
فعالیت
فعالیت های میراث فرهنگی را می توان در چهار گروه اصلی: شناسایی، صیانت، حفاظت و معرفی، خلاصه کرد. تقریبا تمام کشورهای جهان و از جمله کشورهای اسلامی با تعداد بی شماری بناها و اشیای تاریخی به عنوان میراث فرهنگی ملموس و آداب و سنن و شیوه های زندگی به عنوان میراث فرهنگی غیر ملموس مواجه هستند. موضوع شناسایی و ثبت این مجموعه عظیم برعهده میراث فرهنگی است. پس از شناسایی، صیانت از آثار آغاز می شود. از جمله قاعده هایی که در حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی در جوامع اسلامی مؤثر بوده، قوانین شرعی وقف و انفال است. در مرحله حفاظت از مواریث فرهنگی، اقدامات حفاظتی از جمله مبارزه با عوامل فرسایشی و نیز فراهم نمودن شرایط ادامه حیات آثار صورت می گیرد. آثار فرهنگی به دست آمده، باید در جامعه معرفی شوند. در واقع معرفی، اقدامی است که در جهت آشنایی مردم با میراث گذشتگان آنان شکل می گیرد .
تاریخچه تأسیس سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی کشور که مسئولیت و وظیفه مهم شناخت، حفاظت، معرفی و آموزش میراث فرهنگی ایران را به عهده دارد. سازمانی جوان است که سابقه شروع به کار آن با این نام و تشکیلات و ساختار امروزی به استناد قانون مصوب 10/11/1366 به سال 1366 شمسی برمی گردد. روز 17 ماه مِی میلادی مطابق با 28 اردیبهشت از سوی سازمان علمی ـ فرهنگی ملل متحد «یونسکو» به عنوان روز جهانی میراث فرهنگی نامیده شده است. نام گذاری چنین روزی از سوی سازمان یونسکو، اهمیت میراث فرهنگی و لزوم توجه بیشتر به این ثروت های بزرگ ملّی را گوشزد می کند .
اساسنامه سازمان میراث فرهنگی .صنایع دستی . گردشگری
اساسنامه میراث فرهنگی
به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ومطالعه وتحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها وهمچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور وحمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه با برخورداری از توان واطلاعات علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوه وبالفعل نیروی انسانی کارا . آزمایشگاه ها . ولوازم کتابخانه وسایر وسایل پژوهشی موجود سازمان میراث وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود براساس موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی تبدیل وامور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد .
هدف :
انجام پژوهش به منظور حفظ واحیا وحل مسائل ومشکلات ووتنگناهای میراث فرهنگی کشور وسایر اهداف مندرج در قانون تشکیل وقانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی .
وظائف :
1.انجام طرح های پژوهشی بنیادی .کاربردی وتوسعه ای در زمینه های مربوط
2.انجام خدمات مشاوره علمی وفنی در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی مورد نظر
3.بررسی وشناسایی نیازهای گوناگون برنامه های تحقیقاتی مورد نظر در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی وبهره گیری مطلوب از امکانات موجود
4.انجام فعالیتهای ضروری در جهت بکار گیری نتایج تحقیقات
5.فراهم آوردن امکانات لازم ومتناسب با برنامه ها وطرحهای تحقیقاتی مربوط
6.بررسی وشناسایی ورفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای تولیدی خدماتی واجرایی
7.ایجاد ارتباط فعال وسازنده با سایر موسسات وجوامع علمی وپژوهشی داخل وخارج از کشور
8.سایر وظائف مندرج در قانون تشکیل وقانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی
اساسنامه صنایع دستی
اهداف
1.حفظ واحیا وبهبود کمی وکیفی صنایع دستی کشور
2.ازدیاد وتولید ودر آمد صنعتگران وجلوگیری از کم کاری وبیکاری وافزایش سطح اشتغال
3.توسعه فروش وصادرات صنایع دستی ایران
وظائف واختیارات سازمان به شرح زیر است :
الف : تحقیق وبررسی درباره صنایع دستی جمع آوری اطلاعات وآمار لازم وتهیه واجرای طرحهای بهبود وتوسعه صنایع دستی
ب: ترویج هنرهای دستی وایجاد تحول وتنوع در طرحها وتولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت ملی ومحلی وتوسعه موارد مصرف آن
ج : آموزش فنی وافزایش سطح مهارت وکارآیی صنعتگران صنایع دستی کشور
د: ایجاد وتوسعه کارگاهها ومراکز تولید . تولید وفروش صنایع دستی ایران از طریق طرحهای سرمایه گذاری وناحیه ای
ه : فراهم نمودن تسهیلات برای ایجاد وتوسعه شرکتهای تعاونی صنایع دستی کارگاهها وواحدهای تولیدی اینگونه صنایع در سراسر کشور
و : اعطای وام واعتبار به شرکتهای تعاونی صنایع وصنعتگران مربوط به منظور خرید مواد اولیه تهیه وتغییر ابزار کار وتوسعه ونوسازی کارگاه ها وایجاد یا توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل وخارج کشور
ز : ایجاد نمایشگاه در داخل وخارج کشور وهمچنین شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی در زمینه صنایع دستی
ج : بازاریابی وکمک به توسعه مراکز فروش فرآورده های دستی در داخل وخارج از کشور
ط : همکاری با سازمانهای بین المللی صنایع دستی وقبول عضویت آنها بارعایت مقررات مربوطه
ی: نظارت در حسن انجام وظائف شرکت سهامی فروشگاه مرکزصنایع دستی وراهنمایی وارشاد در فعالیتهای مربوط وعرضه خدمات فنی جهت پیشبرد وگسترش فعالیتهای آن
ک: اجرای مصوبات شورای صنایع دستی ایران
ل : انجام هر گونه فعالیتی که در نیل به هدفهای سازمان کمک می کند
اساسنامه ایرانگردی وجهانگردی(گردشگری) ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
38 صفحه - 24000 تومان
کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
23 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 18000 تومان
نقش صنایع دستی روستایی در توسعه گردشگری گیلان
18 صفحه - 7500 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 24000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
بررسی تأثیرات فعالیتهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
4 صفحه - 3000 تومان
سازمان میراث فرهنگی گردشگری
17 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته امور فرهنگی حرفه ای پودمانی صنایع دستی
14 صفحه - 4500 تومان
بررسی و معرفی صنایع دستی استان گیلان.docx
23 صفحه - 9000 تومان
چالش های بازاریابی صنایع دستی ایران.docx
14 صفحه - 7500 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
20 صفحه - 15000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
22 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007