موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه انبار داری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه انبار داری انبارداری
تعداد صفحه :
38
قیمت :
24000 تومان

فهرست مندرجات
شرح صفحه
مقدمه
فصل اول : کلیات و تعاریف و اصطلاحات
1- تعریف انبار
2- انبارها از نظر فرم
1-2: انبارهای پوشیده
2-2 : انبارهای هانگارد
3-2 : انبارهای باز
3- وظایف انباردار
4- انواع موجودی های انبار
5 – سازمان انبار
فصل دوم : منابع ورود کالا به انبار
6- کلیات
1-6 : از طریق خریدهای داخلی
2-6 : از طریق خریدهای خارجی
3-6 : کالاهای انتقالی از سایر انبارها
4-6 : کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک موسسه ساخته می شوند .
7 – ورود و تحویل کالاهای خریداری شده به انبار
8 – تحویل کالا به انبار
1- 8 : تحویل دائم
2- 8 : تحویل موقت
9 – در خواست کالا و مواد از انبار
شرح
صفحه 10 – تحویل و خروج کالا از انبار
11 – رسید انبار مستقیم
12 – دریافت ابزار آلات از انبار
13 – خروج کالا از موسسه
فصل سوم : کد گذاری کالا و لوازم
14 – کلیات کد گذاری
1-14 : روش الفبایی
2-14 : روش شماره گذاری ساده
3-14 : روش الفبا و شماره ( حرف و عدد )
4-14 : روش نیونیک
5-14 : کد گذاری بر اساس طبقه بندی کالا
6-14 : طبقه بندی و کد گذاری استاندارد بین المللی
7-14 : روش طبقه بندی و کد گذاری اختصاصی
8-14 : روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی
15- چیدن جنس در انبار
16 – سیستم کاردکس
17 – کارت قفسه (Bincard )
18 – گزارش موجودی انبار
فصل چهارم : کنترل موجودی های انبار
19 – موجودی برداری عینی اجناس
1-19 : موجودی برداری عینی دوره ای ( انبارگردانی )
2-19 : موجودی برداری عینی مستمر
شرح
صفحه
20 – وظایف انباردار در ارتباط با سفارش ها و موجودی ها
21 – نقطه سفارش
22 – روش حداکثر – حداقل
23 – میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی
24 – میزان حداکثر موجودی
25 – متوسط موجودی
26 – شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار
27 – تعیین بهای موجودی های انبار
1-27 : روش بهای تمام شده واقعی
1-1-27 : روش میانگین متحرک قیمتها
2-1-27 : روش میانگین وزنی
3-1-27 : روش اولین صادره از اولین وارده
4-1-27 : روش اولین صادره از آخرین وارده
2-27 : روش بهای تمام شده یا قیمت بازار هر کدام که کمتر است
3-27 : روش بهای معادل بازار
4-27 : روش قیمت فروش
28 – هزینه های انبارداری
1-28 : هزینه های سفارش
2-28 : هزینه نگهداری کالا در انبار
مقدمه :
مواد و مصالح یکی از مهمترین عوامل هزینه است که بطور متوسط 55% بهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل می دهد . به این جهت موفقیت موسسات صنعتی تا حدی منوط به داشتن سازمان مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد و ایجاد دستگاه حسابداری کالا برای اعمال نظارت موثر روی مصرف مواد و موجودی جنسی خواهد بود . اجناس و موجودی های انبار باید تحت اختیار و ابوامجمعی یک انباردار مسئول باشد . کار انبارداری یک شغل مهم و پر مسئولیتی است چه غالبا مواد و مصالح و اجناس انبار بزرگترین رقم دارایی اکثر موسسات صنعتی و بازرگانی را تشکیل داده و مسئولیت نگاهداری و حسن اداره انبار به مراتب بیشتر از مسئولیت صندوقدار بنگاه می باشد . موجودی های انبار باید در محل های محفوظ و دور از خطر به طرز منظم طوری نگهداری شود که دسترسی به آنها در مواقع لزوم به آسانی میسر باشد . اقدام وارده و صادره باید بسرعت تحویل و تحول شده و در صورتهای مخصوص ثبت گردد . و اقلام راکد و زائد و ناباب انبار به روسای مسئول بنگاه گزارش شود . نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هر یک از اقلام که میزان آن توسط مدیران فنی تعیین می شود باید پیوسته مطح نظر انباردار قرار گیرد . در کارخانجات و موسسات بزرگ غالبا انبارهای جداگانه برای مواد نیم ساخته – مواد کمکی – مواد ساخته شده ، مواد خام و مواد مصرف شدنی وجود دارد و بعضی اوقات انبارهای فرعی برای موادی که مرتبا و به مقادیر زیاد مورد احتیاج می باشند تاسیس شده و زیر نظر انباردارهایی که مسئول سر انباردار می باشند قرار می گیرند .اداره انبارهای سازمان در برآورد و پیش بینی و تهیه و تامین احتیاجات و نیازمندی های سازمان وظایف مهمی به عهده دارد و باید مراقبت و توجه نماید که در تمام اوقات کالا و اجناس لازم برای رفع احتیاجات واحدهای سازمانی در انبارهای مربوط موجود باشد و در عین حال در تهیه و تدارک اجناس غیر ضروری وسرمایه گذاری زائد خودداری گردد و به هر حال متناسب با فعالیت و نوع عملیات واحدهای سازمانی حاضر و آماده برای انجام کار می باشد .
طبقه بندی و شماره گذاری و تنظیم و ترتیب اجناس و حفظ و نگهداری آنها بر طبق روش های نوین انبارداری بعهده واحد انبارهای سازمان است این توضیح ضروری است که هر انبار برای احتیاجات یک واحد سازمانی تشکیل می گردد و از ترکیب چند انبار یک مخزن بوجود می آید و مخازن موجود در سازمان اداره انبارها را تشکیل می دهد و این اداره داری سازمان اداری مرکزی خواهد بود و مواد از انبارهای ذخیره انبارهایی می باشد که احتیاجات کلی سازمان در آنجا گرد آمده و به مرور برای مصرف به انبارهای جزء انتقال داده می شوند .

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007