موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه علوم اجتماعی بررسي علل گرايش كارفرمايان به استفاده از نيروي كارزنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
تعداد صفحه :
100
قیمت :
30000 تومان

مقدمه:
تداوم حيات و تعالي جوامع بشري درگروي كار واقعي و مولد است كه نماد ارزش هاي شخصي و مظهر موقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي انسان ها است. كار موجب تبلور استعداد هاي دروني است و از سوي ديگر توسعه ي جوامع و پيشرفت فن آوري به كار مفهوم وسيع تري داده است.كار زنان و حضور آنان در صحنه هاي توليدي درخارج از خانه با وقوع انقلاب صنعتي در جهان و كشورهاي اروپاي غربي با تبديل كارگا ههاي خانگي به كارخانه ها و تبديل نيروي انساني به نيروي ماشيني همراه بوده است.
در جامعه صنعتي امروز، وضعيت كاملاٌ متفاوت است. مردان و زنان مثل هم آموزش ديده اند تا در خارج از منزل در پي كار، انواع كارهاي درآمدزا برآيند.
ما اكنون بيش از نياكان خود در دوران پيشاصنعتي ، به پول نياز داريم تا بهاي كالاها و خدماتي را بپردازيم كه هيچ كدام را خود توليد نمي كنيم. علاوه بر اين، اكنون ما به كارهاي خارج از منزل وابسته شده ايم تا به نوع احساس هويت يا نقش اجتماعي، كه ديگر عملكرد ضعيف خانواده است كه قادر به ارائه آن نيستد، ببخشد.
اغلب نياز به چنين كاري داريم تا قادر به تعامل با ديگران شويم و بتوانيم راهي براي سرو سامان دادن به نيازهاي خود بيابيم، نيازهاي كه منازل منزوي و غير مولد جامعه عصر صنعتي كمتر مي تواند آن را تحقق ببخشند. احساس محروميت، فقدان اعتماد به نفس و پايگاه اجتماعي از جمله مواردي است كه رو در روي افرادي كه درون خانه كارمي كنند، قرار دارد. اين تغيير الگو زندگي افراد، يكي از مهمترين ويژگي است كه جامعه در طي عصر صنعتي به وجود آورده تقويت و تثبيت كرده است.
سازمان پژوهش
پژوهشي كه فرا روي شماست، در چهار فصل تنظيم و تدوين گرديده است كه به شرح زير مي باشد:
فصل اول: شامل كليات پژوهش مي باشد كه به اين صورت مرتب شده است. مقدمه، اهميت و ضرورت تحقيق سوالات و فرضيات، چارچوب نظري، نظريه ها و روش هاي تحقيق، متغيرهاي پژوهش ، ابزار هاي اندازه گيري.....
فصل دوم: مطالعه منابع و بيان عقايد و نظريه هاي مربوطه كه بطور مفصل تشريح گرديده است.
فصل سوم:شامل تجزيه و تحليل داده ها و بررسي سؤالات تحقيق مي باشد: و همچنين شاخص هاي آماري محاسبه شده و جداول مربوطه آمده است.
فصل چهارم : شامل يافته هاي تحقيق، نتيجه گيري، محدوديت ها و پيشنهادات مي باشد در پايان ضمايم كه شامل پرسشنامه،فهرست منابع و مآخذ قرار داده شده است.
اهميت وضرورت تحقيق
براي اكثريت اعظيم جمعيت در جوامع ما قبل صنعتي (و بسياري از جوامع سوم امروز) فعاليتهاي توليدي و فعاليتهاي خانگي از يكديگر جدا نبودند، توليد يا درخانه، يا در نزديكي آن انجام مي شد. در شهرها، كارگاهها معمولاٌ در خانه بودند و اعضاي خانواده به جنبه هاي مختلف فرآيند توليد كمك مي كردند.
امروزه زنان نقش مهمي را در فرآيند اقتصادي دارند زنان شاغل امروزه عمدتا ٌدر مشاغل معمولي كه داري دستمزد كمي هستند متمركز گرديده اند. دگرگوني درسازماندهي اشتغال و نيز تصور قالبي نقش جنسي به اين امركمك كرده است .........
بيان مسئله
در طول تاريخ نهاد خانواده مانند ديگر نهاد هاي اجتماعي بر اثر عوامل گوناگون دستخوش تغييرات شده است. يكي از اين تغييرات شاغل شدن زنان خارج از منزل است. امروزه اين جريان درون خانواده را نيز دچار دگرگوني كرده است. به طوري كه جوانان ما بعد از فارغ التحصيلي روانه بازاركار مي شوند و با توجه ........
تعارف نظري
مسؤليت:
اين اصطلاح به معني، پاسخگو بودن در برابر انجام وظايف شغلي مي باشد.
كارفرما :
اشاره به شخصي كه هر يا بخشي از وظايف او بنيادگذاري، هماهنگ كردن و نظارت كردن و ايجاد تغيير اساسي در يك بنگاه تجاري مي باشد.
دستمزد :
« دستمزد قيمت كار است » آن را براي صرف كوشش بدني و يا ذهني در توليد كالا و خدمات پرداخت مي كنند.
تاريخچه كار زنان
زنان از روزگار قديم در سرنوشت كشورها و تمدن عصرخود سهم قابل توجهي داشته اند و شايستگي آنان تا آن ميزان بوده است كه حتي به مقام سلطنت و نيابت سلطنت نيز برگزيده مي شده اند از نيروي كار زنان در مواقع مختلف استفاده شده است و پا به پاي مردان و در صدر نيروي مجاهدان و آزادي خواهان حركت مي كرده اند.
زماني در پشت جبهه ها مقدمات جنگي را فراهم مي آورده اند يا پرستاري مجروهان جنگي را به عهده داشته اند، در كنار مردان بوده اند. زنان در ارشاد مردم جوامع مختلف و تغيير رفتارها از ناداني به حقيقت بيني بسيار موثر بوده اند.
مورخان بهترين نمونه اين قبيل زنان را زنان عاليقدر صدر اسلام مي دانند كه با رشادت و جانبازي خود هاديان حقيقت را از يوغ اسارت رهايي بخشيده و با خطابه هاي دلنشين و موثرجهاني را مرهون طريقت خود ساخته اند (اسفرجاني،1978،ص126) ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
6 صفحه - 6000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 36000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 36000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 30000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
80 صفحه - 30000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 36000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 50000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 20000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 14000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 24000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 30000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 12000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 36000 تومان
گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی
386 صفحه - 100000 تومان
کاراموزی در شهرداری پروژه پایان کار نقشه برداری و خط پروژه
20 صفحه - 12000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 24000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 16000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 20000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
62 صفحه - 18000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 40000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 36000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 34000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 28000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 32000 تومان
پروژه علوم اجتماعی مقايسه معيارهاي همسرگزيني بين جوانان مسيحي و مسلمان
77 صفحه - 40000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 50000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 50000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 44000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 16000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 28000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 12000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 20000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 28000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 50000 تومان
زمینه های اجتماعی گرایش به اعتیاد و اثرات آن در مسائل فرهنگی
24 صفحه - 6000 تومان
بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار غیر رسمی شهر کرمانشاه
90 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 14000 تومان
پروژه سنجش آسیبهای اجتماعی سه فصل همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
38 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
14 صفحه - 28000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان فرار از خانه
18 صفحه - 4000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
31 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 36000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 8000 تومان
وضعیت اجتماعی زنان در ایران
34 صفحه - 7000 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 10000 تومان
تاثیر استقلال اجتماعی زنان بر روی باروری روش تحقیق
18 صفحه - 5000 تومان
بررسی علل گرایش و تمایل دختران به ایجاد رابطه با جنس مخالف تهیه شده بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 12000 تومان
بررسی علل گرایش مردم به شبکه های ماهواره ای پروژه
106 صفحه - 28000 تومان
دستگاه تناسلی زنان و علل ناباروری
37 صفحه - 10000 تومان
عوامل موثر بر گرایش زنان به اعتیاد
31 صفحه - 5000 تومان
نقش کار آفرینی زنان در جامعه
7 صفحه - 3000 تومان
بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
89 صفحه - 16000 تومان
بررسی وضعیت سرسختی روانشناختی زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان رشت
37 صفحه - 10000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007