موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : توزیع ناعادلاته در آمد و بحران اقتصادی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
توزیع نا آدلانه درآمد و بحران اقتصادی
تعداد صفحه :
11
قیمت :
1500 تومان

توزيع نا متناسب ، غير بهينه و ناعادلانه درآمد به همراه زياد شدن شكاف اجتماعي و اختلاف شديد طبقاتي يكي از علت هاي عمده پديد آورنده فقر و محروميت بوده است. اين عارضه به همراه خود زمينه هاي توزيع غير بهينه و غيرعلمي مصارف در بخش هاي مختلف اقتصادي و گروه هاي درآمدي را نيز به همراه داشته است. شاخص ها و محاسبات نشان مي دهند.
كه بر خلاف برخي آمارها و اظهار نظرهاي رسمي مبني بر كنترل و يا كاهش نابرابري و فقر، فقر نسبي و مطلق در كشور همچنان افزايش يافته است. توزيع درآمد و ثروت در ايران داراي چنان ساختاري است كه مانع انتقال منابع به توليد و فعاليت هاي اشتغالزا و نيز به خدمات بيمه اي و حمايتي مي شود. توزيع ناعادلانه نه تنها به گسترش فقر و شكاف اجتماعي منجر شده بلكه از آن راه به افزايش انواع آسيب هاي اجتماعي انجاميده است كه حاصل آن نيز فشار هزينه بر جامعه ، فقر بيشتر و بهره وري كمتر است.
توزيع ناعادلانه درآمد، عامل اصلي فقر در ايران
درآمد سالانه هر ايراني چهارميليون و 568 هزار تومان و درآمد هر خانوار 4/5 نفره ايراني 20 ميليون و 556 هزار تومان است. اما با اين حال همه فقيريم.
به گزارش «فردا»، بر اساس گزارش حساب هاي ملي بانک مرکزي طي سالهاي 84 تا 87 که درآمد نفتي ايران روبه فزوني گذاشت درآمد ملي ايران از 127/5 هزار ميليارد تومان به قيمت جاري در سال 83 به 165/3 هزار ميليارد تومان و رشد نزديک 30 درصدي در سال 84 رسيد. همچنين در سال 85 درآمد ملي به 202/9 هزارميليارد تومان با رشد نزديک 23 درصدي نسبت به سال قبل رسيد.در سال 86 نيز مجموع درآمد کشور بالغ بر 261 هزار تومان با رشد 29 درصدي نسبت به سال قبل از خود رسيده. آمار بانک مرکزي درآمد ملي را تا سال 86 ثبت کرده. براي استخراج درآمد ملي کشور از متوسط رشد سه ساله استفاده شده است.
بر اين اساس به طور متوسط طي سه ساله 84 تا 86 درآمد ملي معادل 27 درصد رشد کرده، بنابراين برآورد مي شود درآمد ملي کشور در سال 87 نيز با 27 درصد رشد به 331/7 هزار ميليارد تومان برسد. بر اين اساس هر ايراني در سال 87 حدود 4 ميليون و 568 تومان و هر خانواده ايراني که بر اساس محاسبه مرکز آمار به طور متوسط 4/5 نفر است معادل 20 ميليون و 556 هزار تومان درآمد داشته است.
در همين حال ميزان هزينه هاي مصرف خانوارهاي کشور در سالهاي 83 تا 86 به ترتيب معادل 64/3 هزار ميليارد تومان، 78/1 هزار ميليارد تومان، 93/1 هزار ميليارد تومان و 117/5 هزار ميليارد تومان بوده است. رشد سه ساله 84 تا 86 نسبت به سال قبل خود به ترتيب 21/6، 19/1 و 26/3 درصد و به طور متوسط 22/3 درصد است. بر اين اساس هزينه مصرفي خانوارهاي کشور در سال 87 معادل 143/7 هزار تومان مي شود.
با توجه به آمار و ارقام بالا «نسبت هزينه به درآمد» هر فرد ايراني در سال 83 معادل 505 درصد در سال 84 معادل 47/2 درصد، در سال 85 معادل 45/8، در سال 86 معادل 45 درصد و در سال 87 معادل 43/3 درصد بوده است. اين نسبت به معناي آن است که مثلا در سال 83 يک خانواده ايراني معادل 50 درصد درآمد خود را صرف هزينه هاي مصرفي خود مي کرده است.
روند نزولي نسبت به معناي آن است که با وجود رشد هزينه ها درآمدها بيشتر افزايش يافته است و مردم توانسته اند به افزايش سرمايه گذاري ها و پس اندازهاي خود بپردازند. اما شاخص رشد سرمايه گذاري نيز در کشور روند نزولي طي کرده و از رقم رشد 5/5 درصد به طور متوسط در اين سالها رسيده است.
........

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007