موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات
تعداد صفحه :
11
قیمت :
3000 تومان

بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات
G.H.〖Cao〗^(a,*) ,Z.G.Liu^a ,J.M.Liu^a ,G.J.Shen^b ,S.Q.Wu^C
〖آزمایشگاه〗^a ملی ساختمان میکروسکپی بافت های حالت جامد، دانشگاه نانجینگ، نانجینگ 210093 ، چین
〖مرکز〗^b تحقیق و آزمایش، دانشکده جنوب شرقی، نانجینگ 210096 ، چین
〖دپارتمان〗^c مهندسی و علوم مواد، دانشکده جنوب شرقی، نانجینگ 210096 ، چین
کلمات کلیدی: فیبرها؛ ترکیبات شبکه ای فلزی (MMC ها) ؛ سطح؛ TEM ؛ هسته زدایی
چکیده
ساختمان میکروسکپی سطحی ترکیبات آلومین، (〖AL〗_2 O_3) و آلیاژ آلومینیوم تقویت شده فیبر کوتاه آلومینیم سیلکات (〖AL〗_2 O_3.SiO_2) ، به وسیله ی ریزنگاری الکترونی انتقال (TEM ) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی حاصله نشان داد که حجم SiO_2 موجود در فیبر، تأثیر مشخصی بر ساختار میکروسکوپی رابط ترکیبات دارد حتی اگر محدود کننده سیلیکات مورد استفاده قرار نگیرد. این واکنش اکسید اسپینل Mg〖AL〗_2 O_4 تولید نمود که در قالب سطح مشترک ترکیب آلیاژ آلومینیوم سیلیکات ایجاد شده بود اما هیچ اکسید اسپینلی در سطح مشترک ترکیب فیبر تقویت شده آلومین مشاهده نشد. فیبر آلومینیوم می تواند به عنوان لایه هسته زدایی ناهمگن در فاز اولیه سیلیکون در نتیجه disregistry پایین (62/5%) بین (0001) از δ-〖AL〗_2 O_3 و (110) از سیلیکا عمل نماید.
1- مقدمه
از آنجایی که سطح مشترک بین شبکه و تقویت کنندگی، نقش مهمی در خواص ترکیبات شبکه فلزی (MMC ها ) ایفا می نماید، مشخص نمودن ساختمان میکروسکپی سطحی یک ترکیب ضروری می باشد. مطالعات سطحی، معمولاً شامل شناسایی ساختار سطحی یا محصولات واکنش و تعیین روابط بلورنگاری می باشد [2 و 1] . روشن است که ریزنگاری الکترونی پویشی (SEM) و تحلیل پاشندگی انرژی اشعه ایکس(EDX) نمی تواند فازی را که در مرحله ی تقویت کنندگی و سطح شبکه روی داد، تعیین نمایند. بنابراین مطالعات بعدی در زمینه ی تقویت کنندگی و سطح شبکه باید به وسیله ی ریزنگاری الکترونی انتقالی (TEM) و ریزنگاری الکترونی با وضوح بالا(HREM) به دلیل مزایای خوب این روش از قبیل وضوح بالا، بزرگنمایی زیاد، قابلیت انجام پراش الکترونی در نواحی انتخابی(SAEE) و غیره صورت گیرد. که می تواند ساختار اتمی محصولات سطحی را که در ترکیبات شبکه فلزی تولید شده مشخص نماید. ساختمان میکروسکپی سطحی ترکیبات آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومین به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما در این زمینه توافقی حاصل نشده است. دادک و همکارانش [3] بیان نموده اند که اکسید اسپینل Mg〖AL〗_2 O_4 در سطح ترکیب آلیاژ آلومینیوم فیبر تقویت شده δ-〖AL〗_2 O_3 ، توسط HREM ، ایجاد می گردد. بر پایه ی تحلیل TEM، در سطح ترکیبات آلیاژ آلومینیوم فیبر تقویت شده ی آلومین، اسپینل مشاهده می گردد.[7-4] اما سطوح فسیلی با هیچگونه محصولی حاصل از این واکنش نیز گزارش شده است. [10-8]
به طور کلی، اکثر ترکیبات شبکه فلزی با ریخته گری فشرده حاصل می شوند که نیازمند استفاده از یک ساختار فیبر متخلخل می باشد. در این فرآیند، سیلیکا اغلب به عنوان یک محدود کننده اولیه برای مقاومت در برابر تراکم حاصل در طول ریخته گری فشرده مورد استفاده قرار می گیرد. در عمل، سیلیکا همچنین به عنوان یک افزودنی (تقریباً 4-3%) در فیبر δ-〖AL〗_2 O_3 حضور دارد[10]. هدف، موازنه کردن δ-〖AL〗_2 O_3 می باشد. معادله ی حرارتی را تشکیل می دهیم، منیزیم موجود در عناصر آلیاژ آلومینیوم برای واکنش با سیلیکا تمایل بیشتری به فیبر 〖AL〗_2 O_3 از خود نشان می دهد[12 و 11]. بنابراین محصولی مانند Mg〖AL〗_2 O_4 در سطح، تولید می گردد. چنین سطحی، انتقال مؤثر بار را در شبکه، برای تقویت کنندگی تضمین می نماید. و منجر به ایجاد خواص مکانیکی ضعیف در ترکیبات می گردد. بنابراین، انتخاب یک محدود کننده ی مناسب، برای ساختار فیبر، برای جلوگیری از بر هم کنش فیبر/ رنگپایه / شبکه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
فیبر آلومینیوم سیلکات، نسبت به فیبر آلومین به عنوان ماده ی تقویت کننده در ترکیبات، مقرون به صرفه تر است. اخیراً وویو و همکارانش [14 و 13]، به جای سلیکا از فسفریک اسید به عنوان یک محدود کننده برای ساختار فیبر استفاده نمودند تا ترکیب آلیاژ AL-12Si فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیم سیلکات ایجاد نمایند. اما در زمینه ی ساختار میکروسکپی سطحی این نوع ترکیبات، اطلاعات محدودی در دسترس قرار دارد.
هدف این پژوهش، مطالعه ساختار میکروسکپی سطحی ترکیبات آلیاژ آلومینیم فیبر تقویت شده آلومین و آلومینیوم سیلکات با استفاده از فسفریک اسید به عنوان یک محدود کننده برای ساختار فیبر می باشد. بعلاوه، تأثیر مقدار SiO_2 موجود در فیبر روی ساختار میکروسکپی سطحی ترکیبات نیز مورد آزمایش قرار گرفته است. ..................

تحقیقهای مشابه
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
17 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11
19 صفحه - 10500 تومان
بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات
11 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیبات زمینه آلومینیوم تقویت شده با سوزنهای آلومینیوم- آلومین فازهای درهم پیچیده CO پیوسته: 13
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی و زمینه فلز آلیاژی Al-Si (LM13) تقویت شده27ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی و زمینویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک ف
39 صفحه - 15500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
105 صفحه - 20000 تومان
نما و پلان خانه آلومینیوم اثر تویواتیو
10 صفحه - 4000 تومان
نمای آلومینیوم در ساختمان و ساختمان سازی
6 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز اکسید آلومینیوم نانو کریستال با استفاده از سفیده تخم مرغ 7
2 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه 27
37 صفحه - 10000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007