یکشنبه 8 خرداد 1396
بازدید امروز : 221 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق
تعداد صفحه :
37
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول
 • بخش اول آشنايي با قانون مالكيت آپارتمانها

  مبحث اول:آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها

 • گفتار اول:قسمتهاي اختصاصي
 • گفتار دوم:قسمتهاي مشترك
 • مبحث دوم :قسمتهاي مشترك آپارتمان با ذكر نام آنها

  بخش دوم :مجمع عمومي و انتخاب مديران ساختمان

 • مبحث اول: شرايط رسميت مجمع عمومي
 • گفتار اول: ثبت و نگهداري تصميمات مجمع عمومي

 • بند اول :الزامي بودن رعايت تصميمات مجمع عمومي
 • گفتار دوم :وظايف و اختيارات مجمع عمومي
 • مبحث دوم :انتخاب رئيس مجمع عمومي و مدير يا مديران ساختمان

 • گفتار اول:تعداد و مدت ماموريت مديريا مديران آپارتمان
 • گفتار دوم :انتخاب يك نفر به عنوان خزانه دار
 • بند اول:انتخاب جانشين مديران ساختمان
 • گفتار سوم:زمان تشكيل مجمع عمومي(بین ماکین و مدیر آپارتمان)
 • مبحث سوم :اختيارات و وظايف مدير يا مديران ساختمان

 • گفتار اول: وظایف مدیر آپارتمان
 • گفتار دوم: اختیارات مدیر آپارتمان
 • فصل دوم
 • بخش اول: هزينه های آپارتمان( ما لکین و مدیرآپارتمان)
 • مبحث اول: روش محاسبه هزينه هاي مشترك
 • گفتار اول:الزامي بودن پرداخت هزينه هاي مشترك
 • بند اول: اعتراض به ميزان سهم خود از هزينه هاي مشترك
 • گفتار دوم :امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك

 • بند اول:مدارك لازم جهت صدور اجرائيه دادگاه
 • بند دوم :پرداخت جريمه
 • گفتار سوم :تسويه حساب هزينه هاي مشترك
 • گفتار چهارم :رعايت برخي از نكات مهم بین مالین و مدیریت آپارتمان

  برخورد قانونی با امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

 • نتیجه گیری
 • ضميمه
 • منابع
 • مقدمه

  در قانون از آپارتمان تعريفي به عمل نيامده است ولي در اصطلاح مي‌توان گفت: آپارتمان عبارتست از يك واحد مستقل در ساختمان چند طبقه كه از آن براي سكونت يا جهت كسب و پيشه استفاده مي‌شود.

  مالكيت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:

  1. مالكيت اختصاصي 2. مالكيت مشترك

  قسمت اختصاصي : به بخشي از ملك گفته مي‌شود كه فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالكن.

  قسمت مشترك : قسمت‌هايي از ساختمان است كه كليه مالكين حق استفاده از آن را دارند كه شامل اين مكان‌ها مي‌باشد: زمين زير بنا (خواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيله پايه روي آن قرار گرفته باشد). تاسيسات قسمت‌هاي مشترك از قبيل چاه آب، پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، رختشويخانه، تابلوهاي برق، كنترها، تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمان، اتاق سرايدار در هر قسمت بنا كه واقع شده باشد، آسانسور، چاه‌هاي فاضلاب، لوله‌ها از هر قبيل مانند لوله‌هاي فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه‌هاي شوت زباله، اسكلت ساختمان، تاسيسات مربوط به راه پله وسايل تامين كننده روشنايي تلفن، زنگ اخبار، شيرهاي آتش نشاني، پشت بام و تاسيساتي كه در پشت بام براي استفاده عمومي احداث گرديده است، نماي خارجي ساختمان، محوطه ساختمان، باغ‌ها و پاركها كه جنبه استفاده عمومي دارند و در سند اختصاصي قيد نگرديده‌اند. پله‌هاي ورود به پشت بام و پله‌هاي ايمني، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها كه در قسمت‌هاي غير اختصاصي باشند. ديوارهاي حد فاصل بين قسمت‌هاي اختصاصي چنانچه جزو اسكلت ساختمان نباشند، بين آن قسمت‌ها مشترك هستند.

  بخش اول آشنايي با قانون مالكيت آپارتمانها

  مبحث اول:آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها

  براي درك درست و اجراي صحيح قانون ، آيين نامه اجرايي وجود دارد و آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها ، ضمن آنكه كليه مواد مندرج در قانون تملك آپارتمانها را توضيح مي دهد چگونگي اجراي آنها را نيز مشخص مي نمايد تا از بروز اختلاف از نظر محتوايي و يا از نظر اجرايي جلوگيري شود .متن كامل آيين نامه اجرايي در بخش چهارم كناب بعنوان ضميمه شماره دو درج گرديده است كه شامل ۲۷ ماده و ۷ تبصره مي باشد .بر اساس ماده يك قانون تملك آپارتمانها مالكيت در هر واحد از آپارتمان شامل دوقسمت است مالكيت در قسمت اختصاصي و مالكيت در قسمت مشترك ، يعني اينكه مالك هر واحد علاوه بر مالكيت بر واحد اختصاصي خود به نسبت ، مالك قسمتهاي مشترك ساختمان نيز مي باشد و در نتيجه داراي حقوق و وظايفي براي استفاده و نگهداري از آنها است .

  گفتار اول:قسمتهاي اختصاصي

  طبق ماده دو قانون تملك آپارتمانها ، قسمتهايي از آپارتمان كه مشخصات كامل آن از لحاظ حدود، طبقه،شماره، مساحت قسمت هاي وابسته، ارزش و غيره در سند قيد شده است و براي استفاده انحصاري مالك تخصيص يافته ، قسمت اختصاصي ناميده مي باشد .

  گفتار دوم:قسمتهاي مشترك

  در ماده دو قانون تملك آپارتمانها ذكر شده است كه بجز قسمتهايي كه در اسناد مالكيت اختصاصي يك يا چند نفراز مالكين نوشته شده است و يا اينكه طبق عرف و عادت محل آن قسمت متعلق به واحدي خاص باشد همه قسمت هاي يك آپارتمان جزو قسمت هاي مشترك است.قسمت هاي مشترك آپارتمان بخش هايي از آن است كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مورد استفاده تمام ساكنين مي باشد و نمي توان حق انحصاري براي آنها قائل شد. به عبارت ديگر حق است فاده از اين قسمت ها منحصر به يك يا چند واحد مخصوص نيست و به كليه ساكنين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد.

  مبحث دوم :قسمتهاي مشترك آپارتمان با ذكر نام آنها

  براي آنكه بدانيم چه قسمتهايي از آپارتمان مشترك است و اختلافي در تعيين اين قسمتها بوجود نيايد از ماده ٤ آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها استفاده مي كنيم طبق اين ماده قسمت هاي مشترك عبارتند از :

  الف) زمين زير بنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيله پايه روي آن قرار گرفته باشد .

  ب) _ تأسيسات قسمت هاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، رخت شويخانه،تابلوهاي برق، كنتورها، تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمان ، اتاق سرايدار در هر قسمت بنا كه واقع باشد،دستگاه آسانسور و محل آن، چاه هاي فاضلاب، لوله ها از قبيل : (لوله هاي فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارتمركزي، تهوية مطبوع، گاز، نفت، هواكش ها، لوله هاي بخاري) گذرگا ههاي زباله و محل جمع آوري آن و غيره.

  پ) اسكلت ساختمان.

  ت) درها، پنجره ها، راهروها، پله ها و پاگردها كه در خارج از قسمت هاي اختصاصي قرار گرفته اند .

  ث) تاسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمين كننده روشنايي، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيساتمربوط به آنها، به استثناي تلفن اختصاصي، شيرهاي آتش نشاني ، آسانسور و محل آن ،محل اختتام پله و ورودبه بام و پله هاي ايمني.

  ج- بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شركا و يا حفظ بنا در آن احداث گرديده است.

  ح- نماي خارجي ساختمان.

  خ- محوطه سا ختمان، باغ ها و پاركها كه جنبه عمومي دارد و در سند اختصاصي ثبت نشده است موارد فوق قسمت هاي مشترك آپارتمان است كه در مالكيت مشاع تمام شركاي ملك است، هر چند كه درقسمت اختصاصي واقع شده يا از آن قسمتها عبور كند. همه مالكين يا استفاده كنندگاني كه نماينده مالك هستند مانند مستأجرين حق استفاده از اين قسمت ها را دارا هستند و هيچ كس نمي تواند از استفاده آنها تا حدي كه ضرري به استفاده ديگران وارد نياورد، ممانعت نمايد.گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياي ديگر و همچنين نگاهداري حيوانات در قسمت هاي مشترك ممنوع است، مگر در صورت جلب رضايت تمامي مالكين.

  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2017