موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بازارها و مؤسسات در مناطق ویژه اقتصادی «اکراین»
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بازارها و موسسات در مناطق ویژه اقتصادی اکراین
تعداد صفحه :
3
قیمت :
1000 تومان

بازارها و مؤسسات در مناطق ویژه اقتصادی «اکراین»
نگارش: رومن کاچور
مترجم : منصور ملائی پور – معاون اقتصادی سازمان
چکیده: در این مقاله به بررسی موضوع توزیع سرمایه گذاری منطقه ای در اکراین می پردازیم. سعی در شناسایی ساختار منطقه ای معافیتهای مالیاتی و تأثیر آنها بر توزیع سرمایه گذاری در کل مناطق اکراین خواهیم داشت. بنابراین در این تحقیق سعی می شود تا کاستی های اطلاعاتی در مورد اکراین برطرف شوند. کشور اکراین از لحاظ ساختار اداری دارای24 منطقه جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق و دو کلان شهر به نامهای کیف و سواستوپل می باشد. با اینکه نابرابریهای سطوح توسعه منطقه ای در اکراین از اهمیت زیادی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار نمی باشد. اما این نابرابری در حال افزایش بوده و لذا نیاز به مطالعات منطقه ای دقیقتری می باشد.( بنین،20001).
عوامل اصلی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند مناطق ویژه اقتصادی و مناطق برتر توسعه واقع در بعضی مناطق جدا شده از اکراین می باشند. منطقه ویژه اقتصادی، منطقه محدودی است که در آن معافیتهای مالیاتی ویژه ای وضع شده است و تعرفه های گمرکی نیز وجود ندارد. مزایای داده شده به این مناطق باید توسط مجریان قانون حفظ شود. برای هر منطقه ای قانون جداگانه ای وجود دارد. مناطق برتر توسعه در مرزهای کشور ایجاد می شوند. این منطقه دارای تسهیلات ویژه ای با بهره اندک جهت سرمایه گذاری می باشند. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) در اکراین دارای قانون خاصی است که در آن چارچوب عملیات اجرائی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد را مشخص کرده است. این قانون در 13 اکتبر 1992 و قطعنامه CM در مورد تعاریف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد اکراین در تاریخ 14 مارس، 1994 وضع شده است. بر اساس این اسناد، ایجاد هر SEZ قانون جداگانه ای را در ذهن مجسم می کند. ایجاد یک SEZ جدید می تواند توسط رئیس جمهور یا CM یا دولتهای خود مختار محلی و سازمانهای دولتی محلی صورت گیرد.
عملیات اجرایی در مناطق ویژه اقتصادی اکراین، ویژه گیهای مناطق آزاد را به ذهن متبار می کند اما تحت تعریف کلاسیک منطقه آزاد اقتصادی قرار نمی گیرد که در پیشنهاد اصلاحیه ویژهD2 کنفرانسون بین الملل در مورد ساده سازی و هماهنگی مراحل گمرک ( کیوتو، سی، 1973 ) مطرح شده است و در 25 سپتامبر 1947 به اجرا در آمد. تفاوتهای اصلی آنها به شرح ذیل است.
- مناطق ویژه اقتصادی (SEZ ) در اکراین از منطقه گمرکی کشور جدا نشده است. فقط دارای گمرک ویژه ای می باشد. با این حال SEZ در داخل منطقه گمرکی اکراین باقی می ماند.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007