موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تحلیل و بررسی کامل مساله مدیریت آموزشی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تحلیل و بررسی کامل مساله مدیریت آموزشی
تعداد صفحه :
118
قیمت :
1500 تومان

فصل اول
«تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن»
- آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن ( سیستم های باز و بسته و کارکردهای آنها)
- آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیر رسمی
- شناسایی سبک های مدیریتی ، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها
مفهوم سیستم و انواع آن
تعریف سیستم: سیستم در تعریف یعنی مجموعه کلی از عناصر و اجزاء وظیفه مند به هم مربوط که با تعامل و هماهنگی برای رسیدن به یک هدف معین با هم همکاری می کنند. - یا به عبارت دیگر می توان گفت سیستم عبارتست از مجموعه ای متشکل از اجزاء و عوامل وابسته که تماماً در راستای اهداف کل می باشد.
-کلیتی متشکل از اجزای مرتبط و پیکره ای سازمان یافته از اشیاء مادی و غیر مادی
- گروهی از پیکره ها در محیط که تحت تاثیر یک قانون پویا د حرکت پیرامونی یکدیگر هستند
- مجموعه ای از دانش ها یا باورها ی سازمان یافته در کل و منطبق با مکاتب فلسفی، عقاید و نظریه ها
- سیستم های فرعی موثر بر کل مجموعه می باشند و تاثیرات مجزا و مستقل مورد بررسی
نمی باشد.
در ارتباط با پدیده ها دو نوع نگرش وجود دارد
1- نگرش تجزیه گرایا مکانیسمی
2- نگرش کل گرایا سیستمی
نگرش کل گرایا سیستمی
نگرش سیستمی ، سازمان را یک کل یا مجموعه به حساب می آورد که برای شناخت آن باید اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده و موثر بر آن و روابط و کنشهای متقابل بین اجزاء و کل اجزاء با اجزاء را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نگرش اعتقاد بر این است که هر تغییری بر هر یک از اجزاء یا هر کل سیستم به کل سیستم و سایر اجزا منتقل می شود. از طرف دیگر نظریه سیستمی مبتنی بر اصول و قواعد فراوانی است که به هنگام مطالعه سیستم مورد استفاده قرار میگیرد. ویژگی های عمومی سیستمها به ویژگیهایی مانند تقسیم وظیفه، تناسب اجزاء ، ارتباط اجزاء تاثیر متقابل سیستم و محیط ، تعادل در سیستم ، همپایانی و غیره تقسیم می شود.
همچنین این نوع نگرش واجد ریشه باستانی می باشد و غالباً در ممالک چین ، یونان و ایران باستان مطرح بوده است به طور کلی ویژگی این نوع نگرش بر عکس نگرش مکانیسمی است به طوریکه نخست رفتار کلی مجموعه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و سپس با توجه به اینکه هر جزء آن دارای ماهیت و وظیفه ای مشخص در مجموعه می باشد. اثر پذیری هر یک بررسی می شود. در واقع رفتار کلی پدیده مورد نظر، حاصل جمع رفتار اجزاء نیست بلکه برآیند تاثیر تمامی نیروهای درون سیستم است . ضمن اینکه به جز عوامل درونی و تجزاء موجود واجد اثرگذاری می باشند. از خارج سیستم نیز می توان نیروهای موثر را پیش بینی نمود.
آمادگی ذهنی و انعطلف پذیری فکری از جمله پارامترهای اصلی نگرش سیستمی است به این صورت که در چارچوب تفکر سیستمی، عدم محوریت عادات و اندیشه های آشنا و انعطاف پذیری در برابر اندیشه های جدید و توجه روابط متقابل اجزاء سیستم دارای اهمیت زیادی می باشند.
انواع سیستم ها و کارکرد آنها
بر اساس اینکه یک سیستم با محیط اطراف خود چه نوع مبادلاتی از نظر انرژی ، ماده و اطلاعات داشته باشد به دو نوع سیستم باز و بسته تقسیم می شود.
1- سیستم باز
2- سیستم بسته
سیستم باز و کارکرد آن
سیستم های باز دارای ویژگیهای بر عکس سیستم بسته می باشند و شرایط رشد ، تبادلات مستمر بین اجزاء درونی و محیط بیرونی ، میل به وقوع نظم و هماهنگی و پیچیدگی روابط از مشخصه های مهم این سیستم است. معمولاً در سیستم های باز ، داده های ورودی تغییر شکل می یابند و به خارج سیستم جریان می یابد.
سیستم های بسته و کارکرد آنها
ویژگی اصلی این سیستم ، عدم وجود ارتباط پیوند با محیط پیرامونش است. در این سیستم ،
کلیه فعالیت ها به روابط متقابل اجزاء آن مربوط می شود و در واقع مشخصه سیستم بسته ، گرایش به تعادل ایستا و رکود نسبت به محیط بیرون است. البته این پارامترها از لحاظ نظری واجد توجیه است. زیرا نمی توان نبود هیچگونه تاثیر و نفوذ عوامل خارجی و تبادلات متقابل با آنرا در محیط های واقعی مقصور بود ولی به دلیل میزان ناچیز و موردی آن منظور نمی شود.
........

تحقیقهای مشابه
تحلیل و بررسی کامل مساله مدیریت آموزشی
118 صفحه - 1500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل مساله فرزند كشي در اسلام و عرف
43 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 15000 تومان
آشایی و تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
39 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 11000 تومان
تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
36 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
11 صفحه - 11000 تومان
بررسی و تحلیل طراحی فضای آموزشی معماری فایل بصورت پاورپوینت
129 صفحه - 12000 تومان
پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژواک بیسیک و بانک اطلاعاتی به همراه مهندسی کامل نرم افزار مستند سازی
70 صفحه - 25000 تومان
جزوه کامل مدیریت رفتار سازمانی
73 صفحه - 5000 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 15000 تومان
پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007