موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قانون اساسي جمهوري عربي مصر

عنوان سفارش :
قانون اساسي جمهوري عربي مصر
تعداد صفحه :
41
قیمت :
18000 تومان
 • فهرست مطالب
 • قانون اساسي جمهوري عربي مصر

 • بخش اول
 • كشور
 • (اصل 1) (اصل 2) (اصل 3) (اصل 4) (اصل 5) (اصل 6)

 • اصل 1
 • جمهوري عربي مصر يك كشور سوسياليست ـ دمكراتيك است كه براساس اتحاد نيروهاي مردمي اداره مي‌شود.

  مردم مصر جزئي از ملت عرب هستند كه براي تحقق اتحاد عرب تلاش مي‌كنند.

 • اصل 2
 • دين رسمي كشور اسلام، زبان رسمي آن عربي و منبع اصلي قانون‌گذاري، شريعت اسلام است.

 • اصل 3
 • حاكميت از آن مردم است كه در پي حفظ و حمايت از اين حاكميت و حراست از اتحاد ملي براساس قانون اساسي هستند.

 • اصل 4
 • بنيان اقتصادي جمهوري عربي مصر نظام سوسياليست دمكرات است كه بر پايه قسط و عدالت و با هدف اجتناب از استثمار، كم كردن فاصله درآمدها، حمايت از دستاوردهاي قانوني و تضمين عدالت در توزيع مسئوليت‌ها و مخارج و هزينه‌هاي دولتي استوار مي‌باشد.

 • اصل 5
 • نظام سياسي جمهوري عربي مصر بر پايه سيستم چند حزبي اداره مي‌شود كه در چارچوب اصول و مباني بنيادين جامعه مصري بوده و در قانون اساسي به آن تصريح شده است.

 • اصل 6
 • مليت مصري همان است كه قانون تعريف كرده است.

 • بخش دوم
 • اركان اساسي جامعه

 • فصل اول
 • اركان اجتماعي و اخلاقي
 • (اصل 7) (اصل 8) (اصل 9) (اصل 10) (اصل 11) (اصل 12) (اصل 13) (اصل 14) (اصل 15) (اصل 16) (اصل 17) (اصل 18) (اصل 19) (اصل 20) (اصل 21) (اصل 22)

 • فصل دوم
 • اركان اقتصادي
 • (اصل 23) (اصل 24) (اصل 25) (اصل 26) (اصل 27) (اصل 28) (اصل 29) (اصل 30) (اصل 31) (اصل 32) (اصل 33) (اصل 34) (اصل 35) (اصل 36) (اصل 37) (اصل 38) (اصل 39)

 • فصل اول
 • اركان اجتماعي و اخلاقي
 • اصل 7
 • يكپارچگي و انسجام اجتماعي اصل اساسي جامعه است.

  تحقیقهای مشابه
  مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  10 صفحه - 4500 تومان
  قانون اساسي جمهوري عربي مصر
  41 صفحه - 18000 تومان
  قانون اساسي جمهوري عربي مصر
  40 صفحه - 9000 تومان
  مقايسه ي قانون اساسي ايران با فرانسه
  12 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007