موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان

عنوان سفارش :
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
تعداد صفحه :
53
قیمت :
36000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بخش اول: دادگاههای اداری فرانسه و علت وجودی آن

 • 1. سیر و تحول دادگاههای اداری در فرانسه
 • 2. علت وجودی نظام دادگاههای اداری فرانسه در حال حاضر
 • الف ) از نظر حفظ حقوق و آزادیهای فردی
 • ب) از نظر تشریفات دادرسی
 • بخش دوم : مهم ترین دادگاههای اداری فرانسه
 • 1-شورای دولتی
 • ترکیب شورای دولتی
 • کارورزان یا به اصطلاح مستمعین
 • ممیزان
 • مستشاران شورا
 • مستشاران عادی
 • رئیس شورا
 • سازمان شورا
 • الف ) بخش رایزنی شورا
 • ب) بخش ترافعی شورا
 • وظایف شورای دولتی
 • وظایف رایزنی شورا
 • صلاحیت ترافعی شورا در مرحله بدوی
 • صلاحیت ترافعی شورا در مرحله تجدید نظر
 • 3. صلاحیت شورای دولتی در مرحله فرجام
 • 2- دادگاههای اداری
 • سازمان نظام قضايي اداري فرانسه

 • دادگاه هاي اداري (نخستين)
 • دادگاه هاي اداري تجديدنظر يا استينافي
 • شوراي دولتي به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهي
 • شوراي دولتي به عنوان دادگاه استينافي يا تجديدنظر
 • • شوراي دولتي به عنوان ديوان عالي اداري»
 • دادگاههای اداری در حقوق انگلستان
 • بخش اول : منابع حقوق انگلستان
 • 1.کامن لا
 • 2. انصاف
 • رویّه قضایی
 • 4. قانون
 • بخش دوم : قوّه قضاییه
 • 1-دادگاهها
 • الف) دادگاههای عالی
 • کمیته قضایی مجلس اعیان
 • کمیته قضایی شورای خصوصی سلطنت
 • ب) دادگاههای تالی
 • 2-قضات دادگستری
 • 3-افزایش تعداد کمیسیونها و مراجع شبه قضایی
 • منابع فارس
 • منابع لاتین
 • تحقیقهای مشابه
  نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
  53 صفحه - 36000 تومان
  نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
  53 صفحه - 18000 تومان
  مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
  10 صفحه - 6000 تومان
  مشکلات و تنگنای نظام اداری در جهان
  21 صفحه - 10500 تومان
  قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
  21 صفحه - 12000 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
  28 صفحه - 13500 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
  33 صفحه - 18000 تومان
  ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
  33 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان
  36 صفحه - 18000 تومان
  مقــایســه حقــوق اساســی ۵ کشــور آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و ایران
  16 صفحه - 9000 تومان
  اختیارات حکومت محلی انگلستان و فرانسه روش تحقیق
  23 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007