جمعه 4 بهمن 1398
بازدید امروز : 1173 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
تعداد صفحه :
49
قیمت :
6000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
تصویب بودجه
بودجه و دموکراسی
اهمیت لایحه بودجه
صلاحیت مالی و بودجه ای پارلمان
خصایص قانون بودجه
انواع بودجه تقدیمی به مجلس
شور در لایحه بودجه
تصویب بودجه در شرکتهای دولتی
موارد خاص در تصویب بودجه
واژه ها و مفاهیم مهم
اجرای بودجه
اجرای بودجه در مورد هزینه ها
ابلاغ بودجه
مبادله موافقت نامه طرح و فعالیت
تخصیص اعتبار مصوب
مصرف اعتبارات
تنخواه گردان ، پیش پرداخت و علی الحساب
تنخواه گردان و انواع آن
پیش پرداخت و علی الحساب
اجرای بودجه در مورد درآمدها
روشهای انعطاف پذیری بودجه
مرحله اجرای بودجه در شرکتهای دولتی
معاملات دولتی
کنترل بودجه
کنترل اجرای بودجه
انواع کنترل
1- نظارت و کنترل قوه مجریه ( نظارت درونی ) :
2- نظارت و کنترل قوه مقننه ( نظارت بیرونی )
هدفهای تفریغ بودجه
مرحله کنترل بودجه در شرکتهای دولتی
تصویب بودجه
بودجه و دموکراسی
امروز سازمانهای مالی به عنوان عامل مکمل سازمانهای سیاسی ظاهر می شود و سبب می گردد که در عمل این دو گروه یعنی سازمانهای مالی و سازمانهای سیاسی عمیقا بهم وابسته شوند . ژرفناری این وابستگی چنان است که تفکیک آن دو را از هم دشوار می سازد . با توجه به اینکه دموکراسی و مالیات ، پارلمانتاریسم و بودجه همزمان توسعه یافته و از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند ،بحث خود را از نقشی که مالیه و بودجه در تکوین و اشاعه دموکراسی داشته آغاز می کنیم .
اهمیت قدرت مالی پارلمان ریشه تاریخی دارد . زیرا پیدایش پارلمان ، پیش از هر دلیل دیگر ، بر اساس امتیاز طلبی شهروندان از حکام ، در مورد مالیه عمومی بوده است . تا پیش از قرون 18 و 19 میلادی که دوره وقوع تحولات فکری ، اجتماعی و سیاسی عمیق در قاره اروپا بود و تفکیک قوای مقننه ، مجریه و قضائیه در امر حکومت از دست آوردهای آن بشمار می آید ، تقریبا در سراسر جهان و در تمام طول تاریخ زندگی بشر ، هیات حاکمه به صورت مستبدانه و با قوه قهریه از مردم مالیات می گرفتند و آن را عمدتا برای خوشگذرانی ، لشکر کشی یا گسترش مرزهای اقتدار خود خرج می کردند . با توجه به گذشته تاریخ از رابطه حکومت و مردم در زمینه دخل و خرچج دولت ، تشکیل پارلمان در هر کشور ، دست کم به صورت نظری ، مظهر حاکمیت آرای عمومی بر امر تعیین کم و کیف مخارج و درآمدهای بخش عمومی است .
نخستین درخواست مردم از احکام گذشته پیوسته این بوده است که مردم مالیات دهنده ، خود باید در چگونگی تحصیل درآمد دولت و انجام هزینه های داخلی و خارجی مداخله داشته باشند . شاید بتوان گفت انتقال حق تصویب بودجه به مردم و نمایندگان مردم مهم ترین مرحله در پیدائی بودجه باشد ، یعنی سالهای سال به طول انجامید و منازعه ها و کشمکشها شد و سرها به باد رفت تا حق نظارت مردم بر خرج مالیاتی که می پردازند – دست کم توسط نمایندگان خود – بدست آید .
کسانی که با تاریخ انگلیس آشنائی داشته باشند به خوبی می دانند که موضوع وضع مالیاتها مهمترین نقش را در تحول سیاسی و اجتماعی این کشور داشته است . قسمت عمده تاریخ این کشور عبارت از مبارزه بین پادشاه و مجلس آن کشور برای تصویب مالیاتها و نظارت در مخارج عمومی می باشد و هیچ موضوعی در قسمت مبارزه ملتها برای دخالت در حکومت و ایجاد حکومت مشروطه به اندازه حقی که در اثر این مبارزه عاید ملت انگلیس گردید و به موجب آن حق مالیاتها و اختصاص مبالغی برای مخارج حکومت به مردم واگذار شد ، اهمیت نداشته است .
نخستین حرکتی که برای تنظیم و سازماندهی مالیه در غرب صورت گرفت ، در اوایل قرن سیزدهم میلادی و دوران حکومت نرمانها در انگلستان بود . در سال 1215 ، سران فئودال و اعیان انگلیسی که از سنگینی بار مالیاتهای تحمیلی از سوی پادشاه به تنگ آمده بودند با یکدیگر متحد شدند و از جان پادشاه انگلستان خواستند که در اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین و تسهیم مالیاتها برای آنان نیز حقوقی قابل شود . این حقوق در سندی موسوم به منشور بزرگ یا منشور آزادیها گرد آوری شد و به امضای پادشاه رسید . در این منشور آمده بود هیچ عوارض و مالیاتی در کشور وضع نخواهد شد مگر با موافقت شورای مملکتی .
در ایران نیز در کنار عوامل دیگر یکی از علل فشار مردم به حکومت برای گرفتن مشروطیت و قانون اساسی ، نابسامانیهای مالی و کسریهای روبه گسترش بودجه و به تبع آن افزایش فشار مالیاتی و استقراض دولی و عدم رضایت مردم از مخارج بی جای سلاطین برای مسافرتهای به اروپا و امثال آن بوده است و به علت ناکافی بودن درآمد عمومی ، دولتهای وقت ناچار بودند که با قرضه های خارجی ، مخارج مسافرتهای شاه را تامین کنند و حتی گاهی مخارج عادی کشور را هم با قرضه های خارجی می پرداختند و گاهی خارجی ها دولت را تحریض و تشویق به اخذ قرضه خارجی می نودند و در مقابل با گرفتن وثیقه های مهمی مانند گمرکات شمال و یا جنوب و غیره در امور داخلی ایران اعمال نفوذ می کردند . متصدیان اور و صدر اعظمها هم در این مواقع با گرفتن رشوه و تامین منافع خود شاه را تشویق به دادن امتیازات کمر شکنی ؛ مثل امتیاز نفت ، بانک ، معادن ایران ، راه آهن و غیره می نمودند . خلاصه یکی از علل عدم رضایت مردم از دستگاه سلطنت مسائل مالی و عدم لیاقت دولت در تنظیم صحیح دخل و خرج مملکت بوده است که منتهی به انقلاب مشروطیت و برقراری حکومت مشروطه و تصویب قانون اساسی گردید و به موجب آن حق وضع و تصویب مالیات به عهده قوه مقننه گذارده شد .
شایان ذکر است در اغلب شورشها و نا آرامی هایی که در این دوره در شهرهای مختلف صورت می گرفت تاکید بر نابسامانیهای مالی مهم ترین عامل تحریک مردم بشمار می رود .
در شورش اصفهان یک ملای افغانی به نام ملا عبدالعلی هراتی بر ضد دو قرضه ایران از روس و آثار سیاسی و اقتصادی آن بر منبرها با حرارت سخن می گفت ... »
در همین ماهها در تبریز نیز که قحطی و گرانی نان بر دوش طبقه محروم سنگینی می کرد ، یک قیام تقریبا عمومی با رهبری چند تن از روحانیان و بازرگانان و بزرگ مالکان برپا شد و به جز موضوع نان ، اعتراض به تعرفه گمرک و افزایش حقوق گمرکی و تقاضای برکناری پریم ، رئیس بلژیکی گمرک آذربایجان نیز مطرح گردیده و علاوه بر اینها برکناری اتابک را به عنوان عامل تحصیل دو قرضه از روس خواستار شدند ، پاره ای از مردم نیز فریاد می زدند ، شاه تمام ایران را گرو گذاشته و ملت خود را به روسها فروخته است . »
........

تحقیقهای مشابه
بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
49 صفحه - 6000 تومان
مراحل تصویب بودجه پاورپوینت
27 صفحه - 2500 تومان
شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
71 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 15000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی رابطه منبع کنترل درونی - برونی با عزت نفس
104 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
100 صفحه - 12000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
15 صفحه - 2000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
13 صفحه - 1500 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
پروژه بودجه شرکتهای خصوصی
62 صفحه - 8000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 6000 تومان
تحلیلی بر بودجه 1387
26 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 5000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 2500 تومان
بودجه و بودجه نویسی
9 صفحه - 1500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 9000 تومان
روشهای بودجه بندی سرمایه ای
11 صفحه - 2000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 3000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
30 صفحه - 3500 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
11 صفحه - 1500 تومان
استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
13 صفحه - 2000 تومان
الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
27 صفحه - 4000 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 5000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
17 صفحه - 2500 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
21 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
11 صفحه - 11000 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
11 صفحه - 2500 تومان
رابطه بودجه و مالیات
25 صفحه - 5000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
24 صفحه - 3500 تومان
بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
34 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
8 صفحه - 8000 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
13 صفحه - 2000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 12000 تومان
سیکل بودجه و سازمانهای بودجه
18 صفحه - 2500 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
12 صفحه - 1500 تومان
مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
15 صفحه - 1500 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
12 صفحه - 1000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 12000 تومان
انواع روش های بودجه بندی سرمایه
23 صفحه - 2000 تومان
دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
22 صفحه - 4000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007