تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
جمعه 3 فروردین 1397
بازدید امروز : 712 نفر

موضوع : كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي.docx
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي
تعداد صفحه :
23
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب خلاصه :
مقدمه :
پيش¬زمينه تئوريكي و مدل پژوهش :
چشم¬انداز بيروني – دروني : ديدگاه استراتژي رقابتي
چشم¬انداز دروني – بيروني : نظريه منبع – بنيادي
مصالحه دو ديدگاه : مدل پژوهشي
شدت رقابت
آشفتگي تكنولوژيكي :
منابع عقلاني :
منابع تكنولوژيكي :
فرضيه¬هاي پژوهشي :
فرضيه 1 :
فرضيه 2 :
اندازه¬گيري :
دستورالعمل :
پايايي ساختاري :
اعتبار همگرا و افتراقي :
تحليل خوشه¬اي :
نتايج و مباحث : براي امتحان كردن فرضيه¬ها ، ما از ANOVA استفاده مي¬كنيم.
نتايج و تحقيق آينده :
محدوديت و تحقيق آينده :
خلاصه : اين مطالعه بررسي مي¬كند چه موقعيتهاي استراتژيكي در فضاي تجارت الكترونيكي وجود دارد و چطور تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت تأثير مي¬گذارد. مطالعه فعلي مفهوم مناسب بين فاكتورهاي محيطي و فاكتورهاي سازماني را توصيف مي¬كند. ما اطلاعات بررسي را از شركتهاي اينترنتي و متصل به شبكه جمع¬آوري كرديم و مدل را با استفاده از گزارشات 133 شركت محك زديم. تحليل خوشه¬اي انجام گرفت تا اطلاعات بررسي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و گروههاي شركتي را پيدا كنند كه موقع¬يابي استراتژيكي مشابهي را دنبال مي¬كنند. يافته¬هاي بررسي جاري حمايت را معطوف به فرضيه مشخصي كرد كه براساس منابع و فاكتورهاي محيطي پايه¬گذاري شده است يافته¬ها همچنين فرضيه¬هايي را تأييد كرد كه تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت تأثير مي¬گذارد. مفهوم اصلي مطالعه اين است كه استراتژيهاي متمايز ابتكاري به شدت روي عملكرد شركت در محيط تجارت الكترونيكي تأثير مي¬گذارند محيطي كه آشفتگي قابل توجهي در پيشرفت تكنولوژي دارد.
مقدمه : استفاده گسترده از تكنولوژيهاي اينترنتي براي تجارت الكترونيكي ، بررسي مجدد خلاق مدلهاي تجاري ، فرآيندها و ساختارهاي سازماني را ممكن مي¬سازد كه در عوض به تقاضاي افزايشي براي موقع¬يابي استراتژيك مؤثر سوق داده مي¬شود تا استمرار و ابقاء شركت را تضمين نمايد. مطالعات زيادي ، تنوعي از امور را با توجه به روابط بين استراتژي و تجارت الكترونيكي امتحان كرده¬اند. مركز توجه اين مطالعات شامل تبديل شركت به سازمان ديجيتالي ، شكل¬گيري استراتژي تجارت الكترونيكي در محيط¬هاي پويا ، اثرات تكنولوژي روي شكل¬گيري استراتژي ، يكپارچه سازي كانالها بين شركت-هاي درون شبكه و خارج شبكه و اثر فاكتورهاي سازماني و محيطي در شكل دادن به استراتژي اينترنتي است. پژوهش های قبلي همچنين به اهميت تثبيت موقعيت استراتژيكي در داير كردن تجارت الكترونيكي تأكيد كرده است و عامل بالقوه را تعريف كرده است تا سود رقابتي را از طريق استفاده از تكنولوژي تجارت الكترونيكي و فن¬آوري اطلاعات بدست آورد. نسبتاً پژوهش كم انجام گرفته است تا بطور تجربي ارتباط تثبيت موقعيت استراتژيكي و عملكرد شركت را امتحان كنند. اين فقدان آزمايش تجربي مديران را از ايجاد انتخاب آگاهانه جلوگيري مي¬كند نظر به اينكه كدام موقعيت استراتژيكي به موقعيت داده شده مناسبترين است و چگونه انتخاب موقعيت استراتژيكي به عملكرد تجاري تأثير مي-گذارد.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007