تلگرام سایت تحقیق
پنج شنبه 29 دی 1396
بازدید امروز : 8761 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
تعداد صفحه :
20
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
  قانون نفت مصوب 1353
ماده 1_ اصلاحات و تغييرات:
اصطلاحات وكلمات زير هركجا كه در اين قانون بكار برده شود شامل تعاريف و مفاهيم مشروح در اين ماده خواهد بود.
«نفت» عبارت است ازنفت خام، گاز طبيعي، اسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از آنكه حالت طبيعي يافت شود و يا بوسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور بوسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه عمل شيميايي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد.«منابع نفتي» عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني داراي نفت اعم از اينكه در خشكي يا درمناطق دريايي واقع شده باشد.
«مناطق دريايي» عبارت است از آبهاي داخلي و ساحلي فلات تازه.
«عمليات نفتي» اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، توسعه بهره برداري، پالايش، حمل ونقل، پخش و خريد و فروش نفت.
«طرف قرارداد» عبارت است از هر شخصي كه طبق مقررات اين قانون قرارداد پيمانكاري يا مشاركت يا فروش نفت با شركت ملي نفت ايران امضاء كرده باشد.
«شخص» عبارت است از شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي ليكن در اين قانون عنوان شخص به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي آن اطلاق نمي شود.
«قرارداد پيمانكاري» عبارت از قراردادي است كه بموجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شركت ملي نفت ايران و بنام آن شركت بر طبق مقررات اين قانون برعهده مي گيرد.
«قرارداد مشاركت» عبارت است از قراردادي كه در اجراي بند 3 ماده 3 اين قانون منعقد گردد.
«قرارداد فروش» عبارت است از قراردادي كه بموجب مقررات ماده 12 اين قانون منعقد گردد.
«پيمانكار كل» عبارت از شركتي است كه بموجب بند 3 ماده 8 اين قانون اجراي عمليات و انجام تعهدات مقرر در قرارداد پيمانكاري را برعهده مي گيرد.
«پذيره» عبارت است از وجه معيني كه هنگام عقد قرارداد پيش بيني مي شود و يكجا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت ملي نفت ايران پرداخت مي گردد.
«بخش نفتي» عبارت است از هريك از تقسيماتي كه شركت ملي نفت ايران بموجب ماده 4 اين قانون براي خشكي و يا مناطق دريايي تعيين كرده باشد.
«ناحيه» اعم است از كل يا هر قسمت ازناحيه يا نواحي كه بموجب قراردادي براي اجراي عمليات اكتشاف و توسعه تخصيص داده مي شود.
ماده 2_ اختيارات و وظايف شركت ملي نفت ايران:
شركت ملي نفت ايران مسئول انجام وظايف و اعمال حقوق و اختيارات مصرح در اين قانون و نظارت بر اجراي آن مي باشد. شركت مزبور در انجام اين مسئوليت به ترتيب مقرر در اساسنامه قانوني خود عمل خواهد كرد.

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018