موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : آسيب شناسي اجتماعي زنان - خشونت عليه زنان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
تعداد صفحه :
31
قیمت :
3000 تومان

در طول تاريخ، حوادث تلخ و خشونت آميز همراه با مصائب و آلام بسيار به وقوع پيوسته است و امروزه در اوايل قرن بيست و يكم عليرغم پيشرفتهاي علمي، هنوز معضل خشونت، وجدانهاي بيدار را مي‏آزارد. با گذشت زمان نه تنها، خشونت به عنوان يك مسئله حاد اجتماعي باقي است، بلكه خشونت مدرن، با مصاديق و وجوه جديدي مطرح گرديده است؛ بطوريكه تحقيقات وسيعي از سوي دولتها جهت شناسايي ابعاد انساني خشونت در حال انجام است تا از دامنه فجايع وخيم خشونت جلوگيري به عمل آيد و راهكارهايي جهت پيشگيري و كاهش آسيبهاي آن ارائه گردد.
تعريف خشونت
خشونت از نظر لغوي به معناي غضب، درشتي و تندي كردن، ضد لينت و نرمي تعريف شده است.
هر چند خشونت در بدو امر، بديهي و بي‏نياز از تعريف به نظر مي‏رسد، اما در مقام تعريف، اختلاف نظر بسياري مشاهده مي‏شود. برخي خشونت را عملي خلاف نرم و طبع مي‏دانند.
بعضي ديگر خشونت را رفتاري فردي و جمعي مي‏شمارند كه تحت شرايط خاص بروز مي‏كند و از نظر برخي ديگر، خشونت هر نوع رفتار خشني است كه از روي قصد و به منظور آسيب بر فرد ديگر انجام مي‏شود. در تعريف ديگري بيان شده است هرگونه تهاجم فيزيكي عليه هستي انسان كه با انگيزه آسيب، رنج و يا لطمه باشد. برخي نيز معتقدند خشونت طيفي از رفتارهاي بسيار تند و آسيب زا تا عكس العملهاي منفي چون بي تفاوتي و كم توجهي را دربردارد.
دسته اي از افراد نيز با استناد به مصاديق كنوانسيون هاي بين المللي كه مطابق فرهنگ خاص (غرب) تدوين شده، خشونت را تعريف مي‏نمايند و رفتار اعضاي يك جامعه را با فرهنگهاي عاريت گرفته شده، ارزيابي مي‏نمايند. بدين لحاظ به نظر مي‏رسد در اولين گام ضروري است كه خشونت با توجه به فرهنگ اسلام بازتعريف شود و سپس رفتار بازيگران خشونت و ميزان شيوع آن بررسي و راهكاري مؤثر مطرح گردد. زيرا بدون ارائه تعريفي جامع، انجام تحقيقات علمي و سنجش ميزان شيوع خشونت، غير ممكن بوده و با روح تحقيقات علمي سازگار نيست.
هر چند رفتار خشونت آميز مي‏تواند توسط زنان و مردان انجام پذيرد، به طور نمونه مطابق آمار نرخ زن آزاري خفيف 120 در هزار، نرخ زن آزاري شديد 381 در هزار و نرخ شوهر آزاري(معمولاً مردان مورد خشونت و آزار كلامي و در برخي موارد، آزار جسمي همسر خود قرار مي گيرند) 115 در هزار مي‏باشد؛ اما اين نوشتار معطوف به خشونت عليه زنان مي‏باشد كه به نظر مي‏رسد دامنه وسيعتري دارد.
شاخصهاي ارزيابي خشونت
الف)ـ نفوذ؛ چند نفر در عمل خشونت آميز مشاركت داشته‏اند؟
ب)ـ دوام؛‌ خشونت چه مدت به طول انجاميده است؟
ج) ـ شدت؛ چند نوع خشونت بر فرد اعمال شده است؟
د( ـ قلمرو؛ سطح تأثير گذاري خشونت تا چه حد بوده است؟
هـ( ـ تكرار؛ عمل خشونت آميز چند بار تكرار شده است؟
و) ـ زمان؛ خشونت در چه مرحله اي از زندگي فرد اعمال شده است؟
ز( ـ ويژگي؛ خصوصيات سني، تحصيلي، جنسي و طبقاتي قرباني خشونت چه بوده است؟
اهداف اعمال خشونت
الف( ـ سيطره و اعمال قدرت و نفوذ بر ديگري جهت دستيابي به هدف؛
ب( ـ اعمال كنترل و نظارت؛
ج( ـ تغيير شرايط يا وضعيت به نفع خود؛
د (ـ كاهش قدرت و نفوذ ديگران؛
هـ( ـ اعمال نظر و سليقه فردي و اجبار طرف مقابل به اطاعت؛
و( ـ اثبات برتري و‌ ارضاء حس خودخواهي؛
ز( ـ تخليه رواني و روحي فرد؛
ح( ـ كسب تأييد اجتماعي در فرهنگهاي خشونت طلب.
انواع خشونت
در يك تقسيم بندي كلي خشونت ممكن است عليه انسان يا عليه طبيعت صورت گيرد.
تقسيم بنديهاي ديگري كه از مقوله خشونت و زنان شده است، به قرار ذيل مي‏باشد: ..................

تحقیقهای مشابه
آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
31 صفحه - 3000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان فرار از خانه
18 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خشونت علیه زنان ending violence against women
8 صفحه - 8000 تومان
پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
55 صفحه - 6000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 18000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 4000 تومان
وضعیت اجتماعی زنان در ایران
34 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 16000 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 5000 تومان
تاثیر استقلال اجتماعی زنان بر روی باروری روش تحقیق
18 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology
7 صفحه - 7000 تومان
مرمت بنا- آسیب شناسی و مرمت بنای خانه قلمی در لاهیجان بصورت پاورپوینت
95 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
3 صفحه - 3000 تومان
کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی
15 صفحه - 35000 تومان
اسلامی سازی علوم انسانی و آسیب شناسی حاصل از این عمل
41 صفحه - 7000 تومان
رابطه ی بین اختلاف و درگیری زوجین و علایم آسیب شناسی روانی رفتاری- عاطفی کودک
4 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 14000 تومان
پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
4 صفحه - 1000 تومان
جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
13 صفحه - 2000 تومان
سازگاری اجتماعی ، خود شناسی و استرس در بزرگسالان
24 صفحه - 3500 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
62 صفحه - 9000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
54 صفحه - 6000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 10000 تومان
موقعیت فرهنگی زنان گیلان از مشروطه تا امروز
37 صفحه - 3500 تومان
نقش زنان در توسعه اقتصادی
6 صفحه - 1500 تومان
مدیریت زنان در سازمانها
11 صفحه - 1500 تومان
مدیریت زنان در سازمانها
11 صفحه - 1500 تومان
نقش آفريني زنان در شاهنامه فردوسي
27 صفحه - 3000 تومان
تغذیه زنان در دوران بارداری
14 صفحه - 2000 تومان
بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
23 صفحه - 3500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4500 تومان
جامعه صنعتی و نقش زنان در آنان
19 صفحه - 3000 تومان
جایگاه زنان در حکومت ساسانی
26 صفحه - 3500 تومان
حقوق زنان در ایران
32 صفحه - 3500 تومان
بررسی سیگار کشیدن زنان باردار بر سلامت جنین - مطابق با اصول روش تحقیق
21 صفحه - 6000 تومان
علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
34 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش ورزش در زنان سالم18
33 صفحه - 19500 تومان
کار آفرینی زنان و موانع آن فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 2500 تومان
نقش کار آفرینی زنان در جامعه
7 صفحه - 1500 تومان
حقوق زنان در جنگ
14 صفحه - 2000 تومان
جامعه صنعتی و نقش زنان در آن
19 صفحه - 2500 تومان
جایگاه زنان در انقلاب اسلامی
10 صفحه - 1500 تومان
حقوق زنان در ایران
16 صفحه - 2000 تومان
نقش دفاعي زنان در صدر اسلام
7 صفحه - 1500 تومان
چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند؟ - روش تحقیق
25 صفحه - 5000 تومان
چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند- روش تحقیق
41 صفحه - 6000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 8000 تومان
مشکلات زنان سرپرست خانوار در ایران
20 صفحه - 3500 تومان
نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس
18 صفحه - 3000 تومان
دستگاه تناسلی زنان و علل ناباروری
37 صفحه - 5000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 8000 تومان
پوشاک زنان گیلانی - گیلک فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 7000 تومان
پوشاک زنان گیلان - پوشاک زنان گیلک
30 صفحه - 5000 تومان
پوشاک زنان گیلکی
41 صفحه - 6000 تومان
چرا زنان ایرانی زیاد ارایش می کنند فایل بصورت پاورپوینت
75 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
4 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
6 صفحه - 3000 تومان
اسکان موقت زنان بی سرپرست
20 صفحه - 4000 تومان
نقش زنان در جامعه
28 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 7000 تومان
عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
3 صفحه - 2000 تومان
نقش و جایگاه زنان در تعاونی های روستایی
22 صفحه - 5000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
53 صفحه - 40000 تومان
کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین
15 صفحه - 35000 تومان
عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
3 صفحه - 1500 تومان
نقش و جایگاه زنان در تعاونی های روستایی
21 صفحه - 3000 تومان
بیکاری - بیکاری زنان - بیکاری زنان رشته حسابداری
15 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصور زنان در مورد برابری در استخدام: آیا سقف شیشه ای در حال شکستن است؟ 17
8 صفحه - 8000 تومان
آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
15 صفحه - 2000 تومان
شرط اشتغال زنان بررسی فقهی حقوقی
36 صفحه - 5000 تومان
عوامل موثر بر گرایش زنان به اعتیاد
31 صفحه - 2500 تومان
نقش زنان در دفاع مقدس
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه بررسی نقش زنان در دفاع مقدس
111 صفحه - 12000 تومان
بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
89 صفحه - 8000 تومان
پوشاک زنان گیلکی پاورپوینت
39 صفحه - 2500 تومان
ویژگیهای شخصیتی زنان ورزشکار و غیر ورزشکار
58 صفحه - 7000 تومان
بالا پوش زنان ترکمن
66 صفحه - 5000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
فعالیت زنان در سازمان آموزش و پرورش
18 صفحه - 2500 تومان
تاثیر ورزش بر هورمون استروژن و پروژسترون در زنان پاورپوینت
10 صفحه - 2000 تومان
بررسی شیوع آمنوره و الیگومنوره در زنان ورزشکار پاورپوینت
34 صفحه - 3000 تومان
بررسی شیوع آمنوره و الیگومنوره در زنان ورزشکار
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی وضعیت سرسختی روانشناختی زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان رشت
37 صفحه - 5000 تومان
رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت
9 صفحه - 2000 تومان
مطالعه و بررسی خشونت خانگی علیه زنان
33 صفحه - 4000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007