یکشنبه 7 خرداد 1396
بازدید امروز : 3795 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : پروژه حقوق بررسی حقوق زندانیان

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه حقوق بررسی حقوق زندانیان
تعداد صفحه :
122
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسئله تحقیق 2
ب) سئوالات تحقیق 3
ج) فرضیات تحقیق 3
د) اهداف تحقیق 3
ه) روش تحقیق 4
1- نوع روش تحقیق 4
2- ابزار های گرد آوری اطلاعات 4
3- تجزیه و تحلیل اطلاعات 4
و)مشکلات و محدودیت های تحقیق 4
ز) سازماندهی تحقیق 5
فصل اول 6
بخش یک: مفهوم زندان 7
مبحث اول :تاریخچه زندان 9
گفتار اول :مفهوم قانونی مجازات 11
گفتار دوم :زندان در ایران 12
گفتار سوم :زندان در اسلام 14
بخش دوم : زندانبان و حق حيات زنداني 15
مبحث اول نكات قابل ذكر در خصوص ماده : 17
مبحث دوم :روانشناسی زندان و زندانی و پیامدهای حقوقی آن: 20
بخش سوم :روش هاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان 24
مبحث اول :انواع مجازات ها 25
گفتار اول: سالب آزادی 26
الف- اعلاميه جهاني حقوق بشر: 27
ب- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: 27
ج- قوانين موضوعه: 29
گفتار دوم :اصل سرزميني بودن جرم و مجازت 30
گفتار سوم :نگهداري متهمين 30
مبحث دوم :حقوق مادی زندانیان 33
گفتار اول : تهیه مایحتاج ضروری 34
گفتار دوم : درمان زندانیان 34
مبحث سوم :حقوق معنوی زندانیان 38
گفتار اول :موضوع مجازاتها 38
گفتار دوم :فردی کردن اجرای مجازاتها 40
گفتار سوم : شخصی بودن مجازاتها و تأثیر آن در حقوق معنوی زندانیان 41
مبحث چهارم :حقوق ارتباط و ملاقات زندانیان 42
گفتار اول :حق ارتباط زندانی در دوره و مرحله تحت نظر 44
گفتار دوم :محدودیت مدت تحت نظر 45
گفتار سوم :حق اطلاع دادن به فامیل زندانی 46
گفتار چهارم :حق مطلع ساختن وکیل و مذاکره با او 48
مبحث پنجم :‏ حق ارتباط در بازداشت موقت 51
گفتار اول :امکان ارتباط با وکیل 52
گفتار دوم :امکان ارتباط زندانی با اشخاص دیگر مربوط به تعقیب 54
گفتار سوم : ملاقات اقوام و دوستان 54
گفتار چهارم :حق مکاتبه با دوستان و فامیل 56
فصل دوم 57
بخش اول :اعلاميه اصول اساسي رفتار با زندانيان 58
مبحث اول :متن و محتوای اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان 58
گفتار اول : احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض 59
گفتار دوم :بهره مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر 59
گفتار سوم : مراعات توازن در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و دیگر اهداف اجتماعی 60
گفتار چهارم :منع یا محدودیت استفاده از حبس انفرادی 61
گفتار پنجم : رعایت اصل انصاف و بی طرفی در اجرای اصول اعلامیه 61
الف : نکاتی درباره اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان 62
گفتار ششم : جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان 63
بخش دوم :وضعیت حقوق فرهنگی زندانیان درزندان های ایران 64
مبحث اول: هدف فرهنگی ساختن زندانها كاهش استفاده از مجازات زندان است 67
مبحث دوم :زندان‌ها 69
گفتار اول : اوین 69
گفتار دوم : زندان همدان 70
گفتار سوم :زندان تبریز 72
گفتار چهارم : زندان رجایی شهر 73
گفتار پنجم : زندان قزوین 74
گفتار ششم : زندان کرمانشاه 75
گفتار هفتم : کانون اصلاح و تربیت 76
مبحث سوم :حمایت های لازم از حقوق زندانیان طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران 78
الف)اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار: 79
ب) پیشگیری عمومی : 79
ج) پیشگیری فردی 79
د) تلافی برای تسکین افکار عمومی 80
مبحث چهارم :انجمن حمایت از زندانیان 80
گفتار اول: گوشه ای از اهداف انجمن حمایت از زندانیان 81
گفتار دوم : سایر اقدامات حمایتی از زندانیان در نظام جمهوری اسلامی: 82
ب) برخورد قضایی و کیفری با مامورین متخلف در برخورد با زندانیان : 82
گفتار سوم :احترام به حقوق زندانیان در قانون اساسی 83
مبحث پنجم :نظام دادسرایی و حقوق زندانی 85
گفتار اول : زندان، واکنش ناگزیر جامعه : 85
گفتار دوم : زندان، کیفری که استاندارد دارد 86
گفتار سوم : کاربست حقوق بشر در تمشیت امور زندان 86
گفتار چهارم : نظارت بر حسن اجرای قوانین در زندان 88
الف :سرکشی مستمر به زندان – در دسترس بودن مقامات دادسرا : 88

ب) طبقه بندی زندانیان : 88
ج) آسایش فیزیکی و رفاه مادی : 89
د) گزارش، بازخواست، پیگیری : 89
ح) شورای طبقه بندی و انضباطی : 89
گفتار چهارم : متهمان بلاتکلیف و ضرورت پیگیری 91
الف) اذن خروج از زندان : 91
گفتار پنجم : تأیید حکم به آزادی مشروط با گذران نصف دوران محکومیت 92
الف) آزادی مشروط و شورای طبقه بندی : 93
ب)عفو، تخفیف و تبدیل مجازات : 93
ج)نظارت، حتی پس از آزادی : 93
د) کاهش جمعیت کیفری و حفظ حقوق متهم و مجرم : 94
گفتار ششم : اعطای مرخصی 94
گفتار هفتم :زندان و بازداشتگاه، در سپهر "حاکمیت قانون" 97
الف ) منع محروم کردن از حقوق اجتماعی : 98
گفتار هشتم : زندانیان امنیتی و توجه ویژه قانونگذار : 98
مبحث ششم :اعلاميه اصول اساسي رفتار با زندانيان 100
گفتار اول : متن و محتوای اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان 101
الف- احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض 101
ب: بهره مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر 102
ج- مراعات توازن در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و دیگر اهداف اجتماعی 103
د-منع یا محدودیت استفاده از حبس انفرادی 103
ر- رعایت اصل انصاف و بی طرفی در اجرای اصول اعلامیه 104
گفتار دوم : نکاتی درباره اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان 104
پیشنهادات 106
نتیجه گیری 108
منابع: 110

چکیده
در سال ۱۹۳۳ اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین‌المللی حقوق جزا و زندانی‌ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره مذکور، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند.» طرز اجرای کیفر، روش‌های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و نیز تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان‌ها و شرح و وظایف مسئولین و کار در زندان‌ها، یعنی اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است.
از جمله مهم‌ترین حقوق زندانیان، حقوق فرهنگی آنهاست . اگر ما درتعریف مجازات حبس به این این نکته اشاره کردیم که حبس فرصتی است برای احیا و پرورش آدمی، جهت بازگشت به صحنه روابط اجتماعی، بی‌شک حقوق فرهنگی زندانی یا کنش‌های فرهنگی او در درجه بالای اهمیت قرار می‌گیرد.

کلید واژه: زندانی، حقوق زندانی، قانون، فرهنگ
مقدمه
بشر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است.با وجود اینکه تاکنون بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین شکنجه‌ها و مجازات‌ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می‌شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می‌نماید؟انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نمی‌یابد منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می‌کند.
الف) بیان مسئله تحقیق
بشر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است.با وجود اینکه تاکنون بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین شکنجه‌ها و مجازات‌ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می‌شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می‌نماید؟انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نمی‌یابد منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می‌کند. ب) سئوالات تحقیق
- آیا رعایت حقوق زندانیان در زندان ، در کارایی و پرورش درست آنها بعد از آزاد شدن آنها اثر دارد؟
- آیا زندانها توانسته اند در راستای احقاق حقوق زندانی و حفظ حقوق مادی ومعنوی آنها گام موثری بردارند؟
ج) فرضیات تحقیق
- بین رعایت حقوق زندانیان در زندان و ر کارایی و پرورش درست آنها بعد از آزاد شدن رابطه معنی داری وجود دارد.
- بین راستای احقاق حقوق زندانی و حفظ حقوق مادی ومعنوی آنها رابطه چندان مفیدی برقرار نشده است.

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017