جمعه 14 فروردین 1399
بازدید امروز : 3635 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : مدیریت تولید شبکه ای و اقتصاد
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدیریت تولید شبکه ای و اقتصاد
تعداد صفحه :
4
قیمت :
1000 تومان

اگر روح كلي پيش فرض اول كاستلز و همفكران او را بپذيريم كه در اقتصاد اطلاعاتي بهره وري و رقابتي بيش از هر زمان ديگر به معرفت و دانش، اطلاعات و ‏فن آوري لازم جهت پردازش اطلاعات بستگي دارد آنگاه نقد و پالايش نظري و عملي در ساختار اداري ايران يك اجبار خواهد بد و مقررات سخت و دست و پا گير ‏استخدامي و اداري در بلندمدت به زيان منافع ملي خواهد بود. اشاره به يك تجربه به نظر كفايت مي كند. در حال حاضر اكثر وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و ‏مؤسسات وابسته به دولت به راه اندازي شبكه اي روي اينترنت روي آورده اند كه در چشانداز اوليه مثبت ارزيابي مي شود اما گذشته از برخي نواقص و مسايل ‏فني مي توان به آساني دريافت كه محتواي اكثر آنها متأثر از رويكرد ارتباطي افقي دوران بوروكراسي شديد است و آنچه قبلاً در بولتنها و بروشورهاي ادارات ‏يافت مي شد روي اينترنت قرار گرفته و كمتر رورد دولت الكترونيكي (‏E-Government‏) بر آنها حاكم است كه يكي از الزامات اقتصاد اطلاعاتي است.
به واقع ‏آنچه اكنون بر فضاي رسانه اي ايران به ويژه در بخش دولتي در جريان است همگي بر پردازش و ارائه يك سويه اطلاعات تكيه دارد و همگي بر مبناي زمان و مكان ‏به مفگذشته آن فعاليت مي كنند. ضعف زيرساختهاي لازم از يك سو و رويكرد فكري دوران صنعتي از سوي ديگر باعث شده تا مثلاً به جاي كارگزاران ارتباطي ‏طيف وسيعي از كارمندان ارتباطي رشد يابند كه با ساعت كار مشخص و در مكان معين اشتغال دارند. وضع قوانين و مقررات محدودكنندهدر چنين شرايطي حتي ‏براي ايجاد امنيت براي فقرا و ضعفاي شبكه اي هم راهگشا نخواهد بود و از اين رو مفهوم عدالت اجتماعي ماهيت فعلي خود را از دست داده و براي رهايي از شكاف ‏احتمالي بايد شهروندان را آموزش، قوانين و مقررات را انعطاف پذير و دسترسي به اطلاعات را اي همگان يكسان و آزادانه ساخت.
برمبناي گزاره ديگري كه آينده نگرها به آن اشاره مي كنند، در قالب جهاني شدن و اقتصاد جهاني بايد پذيرفت كساني كه در چرخه سودآوري نتوانند نقش آفريني ‏كنند و مجهز به امكانات و تجهيزات نباشند و از سطح دانش و دانايي كمتر برخوردار باشند به حاشيه رانده مي شوند. بههمين دليل ايران نبايد صرفاً بر مزيت هاي ‏طبيعي خود از جمله منابع و ذخاير خويش تكيه كند. گسترش حوزه فعاليت و جذب و نگهداشت نخبگان فكري و كارآفرينان براي ورود به عرصه هاي اقتصادي كه تا ‏پيش از اين در اختيار و سلطه دولت بود، مي تواند علاوه بر كاستن از حجم وعد ريسك پذيري، از انباشت مطالبات اقتصادي و حركت در جهت اقتصاد ناسالم و حتي ‏كثيف جلوگيري كند. ..................

تحقیقهای مشابه
مدیریت تولید شبکه ای بر اقتصاد جدید
4 صفحه - 1000 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 15000 تومان
تاثیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
9 صفحه - 1500 تومان
چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
8 صفحه - 2000 تومان
چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
9 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32
17 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
88 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 32000 تومان
گزارش تهیه لامپ فلورسنت در کارخانه تولید لامپ رشته مدیریت صنعتی
11 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت صحیح و پروتکل امنیت در لایه شبکه 9
14 صفحه - 18200 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نظرسنجی در مدیریت خطا در شبکه های حسگر بی سیم21
27 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
4 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد برای ذخیره سازی داده محور شبکه های حسگر بی سیم 14
7 صفحه - 7000 تومان
پروژه مدیریت شبکه های بیسیم
82 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 15000 تومان
مدیریت تولید شبکه ای و اقتصاد
4 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه
22 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن
10 صفحه - 10000 تومان
شیوه تولید و اقتصاد در عصر ساسانی
19 صفحه - 3000 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
8 صفحه - 1500 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
5 صفحه - 1000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007