موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال

عنوان سفارش :
پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال
تعداد صفحه :
55
قیمت :
42000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
فصل اول – مقدمه ای بر فناوری اطلاعات و اشتغال 1
1-1 مقدمه 1
2-1 مفهوم فناوری 1
3-1 اجزاء فناوری 1
4-1 فناوری اطلاعات، افزایش یا کاهش اشتغال 2
5-1 تحولات شغلی 3
6-1 تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال 4
7-1 سازمان ها و مدیریت کار 4
8-1 مشاغل مناسب برای دورکاری 8
9-1 نیروی کار فناوری کیست؟ 8
10-1 مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات 8
11-1 مهارت مورد نیاز نیروی کار فناوری اطلاعات 8
12-1 نقش دولت در توسعه فناوری اطلاعات 9
13-1 نتیجه گیری و راهکارهای پیشنهادی 9
فصل دوم – مطالعه فناوری اطلاعات و اشتغال در جهان 10
1-2 مقدمه 10
2-2 چالشهای جدید جهانی 11
3-2 تاثیر فناوری بر بازار کار 12
4-2 فناوری اطلاعات و اشتغال زایی 14
5-2 چشم انداز آینده 16
6-2 راهکارهایی برای ما 18
فصل سوم – فناوری اطلاعات رویکرد نوین جهانی در اشتغال 19
1-3 مقدمه 19
2-3 فناوری اطلاعـات، رویكردی نوین در اشتغال زایی 19
3-3 چالشهای جدید جهانی 20
4-3 تاثیر فناوری بر بازار كار 21
4-3 فناوری اطلاعات و اشتغال زایی 22
5-3 چشم انداز آینده 25
6-3 راهكارهایی برای ما 27
فصل چهارم - رویکردی بر فناوری اطلاعات ارتباطات ( ICT ) در کشاورزی 28
1-4 مقدمه 28
2-4 چالش های بخش کشاورزی در آستانه هزاره سوم 29
3-4 جهانی شدن اقتصاد و نظام های تولید 29
4-4 فرسایش منابع پایه و بحران زیست محیطی 29
5-4 فقر و امنیت غذایی 30
6-4 فرصت های مقابله با بحران 30
7-4 نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ، عامل توسعه کشاورزی 31
8-4 توسعه نظام دانش و اطلاعات کشاورزی 33
9-4 فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی ، ابزار ارتقاء بهره وری کشاورزی 33
10-4 نگاهی به چند تجربه 35
11-4 شبکه نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ( طرح نداک ) 37
12-4 فعالیت ها و جریان اطلاعات و ارتباطات 37
13- 4 فن آوری های ارتباطات و اطلاعات ، بیم ها و امیدها 38
14 – 4 نتیجه گیری 39
فصل پنجم - مشاركت فناوري اطلاعات در كارآفريني 41
1-5 مقدمه 41
2- 5 کارآفريني چيست، کارآفرين کيست؟ 42
3- 5انواع کارآفريني 43
4-5 مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني 44
5-5 ویژگی¬های موثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی 45
6- 5وضعيت فعلي و آينده در بازار کار فناوري اطلاعات 46
7- 5نتيجه گيري 49
منابع 50
  فصل اول – مقدمه ای بر فناوری اطلاعات و اشتغال
1-1 مقدمه
امروزه فناوری اطلاعات به سرعت در حال رشد و گسترش است که نه تنها باعث از دست رفتن مشاغل نمی شود بلکه مشاغل متعددی را در همه بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی ایجاد می کند. که البته اشتغال در آنها نیاز به داشتن تخصص لازم در زمینه فناوری است.
فناوری ماهیت و نوع کار را تغییر می دهد و باعث جابه جایی مشاغل می شود. فناوری جوامع و سازمان ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. و تاثیر آن به حدی است که بر سایر مشاغل بگونه ای سایه افکنده است که آگاهی عمومی را در جهت استفاده از این فناوری بر همگان ضروری نموده است. در این مقاله ابتدا با مفهوم فناوری بصورت مختصر آشنا می شویم، سپس به نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در اشتغال می پردازیم و اینکه فناوری تا چه میزان می تواند در توسعه بازار کار موثر باشد.
2-1 مفهوم فناوری
تکنولوژی از دو لغت یونانی techno (هنر و مهارت) و logia (علم و دانش) تشکیل شده است که فرهنگ لاروس، فناوری را مطالعه ابزارها، شیوه ها و روش های مورد انتظار و مورد استفاده در حوزه های گوناگون صنعت می داند.
3-1 اجزاء فناوری

شکل (۱) اجزا فناوری
فناوری را می توان به چهار جزء اصلی تعریف کرد. مطابق شکل ۱ می بینیم که فناوری سیستمی است که با دریافت ورودی مورد نیاز و با بهره گیری از چهار جزء فوق الذکر محصولات یا خدمات مطلوب را ارائه می کند.
4-1 فناوری اطلاعات، افزایش یا کاهش اشتغال
1-4-1 اشتغال مستقیم
یکی از عمده ترین شرایط توسعه در فناوری اطلاعات وجود نیروهای متخصص و کارآمد می باشد، کمبود این نیروها عامل اصلی در عدم توسعه فناوری می باشد. هم چنانکه می دانیم در چند سال اخیر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بطور مستمر به دنبال جذب نیروهای مرتبط با فناوری از سایر کشورهای جهان هستند.
جهان در حال حاضر در گذر و تحول از وضع موجود به وضعیت مطلوب می باشد . لذا می توان انتظار داشت فرصت های شغلی متعددی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شود.
کشورها برای توسعه اشتغال خود حتما به نیروهای متخصص فناوری نیاز مبرم دارند و این مقوله جز با برقراری دوره های آموزشی برای افراد تحصیلکرده که بتوانند در عصر دیجیتال مهارت و توانایی کافی داشته باشند برقرار نخواهد شد.
می توان از این موارد نتیجه گرفت که افزایش فرصت های شغلی در زمینه فناوری اطلاعات به عوامل زیر بستگی دارد:
ـ افزایش نیاز به کارشناسان فنی نرم افزار و سخت افزار با توجه به گسترش استفاده از فناوری و ورود فناوری در سازمان ها ـ افزایش نیاز کشورها به متخصصین فناوری و تامین قسمتی از این نیروها از کشورهای مختلف
ـ افزایش قبول سفارش ساخت نرم افزارهای مختلف توسط افراد و شرکت فناوری از سایر کشورهای جهان
ـ افزایش خدماتی که از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف به عنوان یک وسیله کمکی و ابزار استفاده می کنند.
ـ افزایش فروش و تعمیر و نگهداری سخت افزارهای مختلف
ـ افزایش تولید برخی قطعات و لوازم مورد نیاز کامپیوترها
ـ افزایش آموزش این فناوری با تاسیس آموزش های مختلف

....
تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال
55 صفحه - 42000 تومان
پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی های بازاریابی (Ashok Ranchhod & Calin Gurau) (آشوک رنچود و کالین گوراو)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی (Teonpyo Noh) (تئونپیو نوه)
2 صفحه - 1500 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 54000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
سیستم های مدیریت محتوا پروژه فناوری اطلاعات
119 صفحه - 45000 تومان
برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات پاورپوینت
29 صفحه - 9000 تومان
برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات
29 صفحه - 9000 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
12 صفحه - 36000 تومان
قاچاق کالا و تاثیر آن بر اشتغال و تولید
30 صفحه - 10500 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
کاربرد فناوری اطلاعات IT در پزشکی
13 صفحه - 1500 تومان
رویکردی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشاورزی
22 صفحه - 9000 تومان
تاثیر فناوری اطلاعات بر طراحی سازمانی
24 صفحه - 9000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه it
24 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته فناوری اطلاعات - آموزش الکترونیک
129 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12
17 صفحه - 19500 تومان
نقش فناوری اطلاعات it در فروش خدمات بیمه ای
69 صفحه - 45000 تومان
پروژه مدیریت دولتی فناوری اطلاعات در مدیریت
82 صفحه - 45000 تومان
پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان
5 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
20 صفحه - 60000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی
7 صفحه - 1000 تومان
استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی
13 صفحه - 1500 تومان
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی
27 صفحه - 7500 تومان
نقش فناوری اطلاعات بر سیستم های اداری
17 صفحه - 6000 تومان
تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
18 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات سیستم های مدیریت محتوا
122 صفحه - 36000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی
11 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (John Schiller) (جون اسچیلر)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های بازاریابی (Fiona Leverick & Margaret Bruce) (فیونا لوریک و مارگارت بروس)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تغییرات ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات در بازاریابی (Fiona Leverick & Margaret Bruce) (فیونا لوریک و مارگارت بروس)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین (Sanjay Jharkharia & Ravi Shankar) (سانجی جارخاریا و راوی شانکار)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع (Cristobal Sanchez - Rodriguez et all) (کریستوبال سانچز - رودریگز و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات (Anote Chanopas et all) (آنوت چانوپس و همکاران)
6 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار) (Sanjeev Phukan & Gurpreet Dhillon) (سانجیو فوکان و گورپریت دیلون)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فناوری اطلاعات (Judith C. Simon & Khalid S. Soliman) (جودیت. سیمون و خالید. سلیمان)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعات (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007