تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
دوشنبه 28 اسفند 1396
بازدید امروز : 4049 نفر

موضوع : گزارش های طرح جامع شهر سراب
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
گزارش های طرح جامع شهر سراب.docx
تعداد صفحه :
39
قیمت :
7000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب صفحه
مقدمه
فصل اول : بررسی و شناخت شهر سراب
تاریخچه شهر
وجه تسمیه سراب
وضعیت طبیعی و جغرافیایی شهر سراب
موقعیت جغرافیایی
موقعیت، حدود و وسعت
پستی و بلندی های شهر سراب
حرکات زمین و زلزله خیزی
آبهای زیرزمینی
عناصر اقلیمی( درجه حرارت، بارندگی ، باد)
برنامه های آتی دولت و ارگانهای محلی در جهت ارتقای شاخص های اقتصادی سراب
شناسایی حوزه نفوذ سراب
نتایج مربوط به وضعیت اقتصادی شهر سراب و حوزه ی نفوذ آن
بررسی تحولات جمعیتی شهر سراب
پیش بینی احتمالات رشد جمعیت در آینده
برنامه ریزی مسکن و شهر
معماری و کالبد شهر سراب
فصل دوم: گزارش اراضی شهر سراب در وضع موجود سال «1389» و نحوه استفاده از اراضی شهر در افق طرح سال«1400» به تفکیک سطح و سرانه
بررسی تراکم های جمعیتی وسرانه ها «سال1385، 1389 ، 1400 »
فهرست جداول صفحه
جدول 1:تحولات خانوار و جمعیت در شهر سراب
جدول2:تحولات بعد خانوار شهر سراب
جدول3:وضعیت تراکم و سرانه در شهر سراب
جدول 4:جدول سطوح کاربریهای موجود در طرح شهر سراب
جدول5:جدول سطوح و سرانه کاربریهای مورد نیاز شهر سراب در وضع موجود1389
جدول6:ارزیابی کاربری اراضی سال 1389
جدول7:وضعیت کمی و کیفی کاربری اراضی و برآورد کمبودهای آن در شهر سراب تا افق طرح سال1400
جدول8:وضعیت کاربری و اراضی و برآورد آن در شهر سراب تا افق طرح سال1400
  مقدمه
از یک سو افزایش مهاجرت به شهرها و تقاضای فزاینده برای مسکن و از سوی دیگر وجود قوانینی که به مالکان اجازه هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز را در اراضی شهری می داد پدیده ی سوداگری زمین و مسکن را در شهرها رواج داد.طی چنین روندی و بویژه در نبود طرح های شهری اراضی حاشیه شهرها به سرعت زیرساخت و ساز ها رفتند بدون اینکه زیرساختهای شهری در آن ها انجام گرفته باشد1.برای سامان دهی وضع بوجود آمده و تغییراتی که در الگوی زیست و معیشت شهری نسبت به دوره های قبل انجام گرفته بود بکارگیری دانش فنی ضروری شده بود.بنابراین تهیه طرح های جامع در سال 1345 در دستور کار دولت قرار گرفت.«هدف اصلی از تهیه طرح های جامع، ارائه سیمای کلی و برنامه توسعه آینده آنهاست که با ملحوظ داشتن تناسب های فیزیکی و هماهنگی با گروههای اجتماعی و عملکرد شهر ها انجام می گیرد2»این تحقیق کلاسی با عنوان گزارش های طرح جامع شهر سراب در دو فصل ارائه شده است.که فصل اول آن به بررسی و شناخت شهر سراب می پردازد و فصل دوم آن به گزارش اراضی شهر سراب در وضع موجود 1389 و نحوه استفاده اراضی در افق طرح «1400» می باشد.
1-منبع: فرایندهای برنامه ریزی شهری ایران؛ دکتر محمدتقی رهنمایی.پروانه شاه حسینی صفحه 88
2-منبع: فرایندهای برنامه ریزی شهری ایران؛ دکتر محمدتقی رهنمایی.پروانه شاه حسینی صفحه88-89
بررسی و شناخت شهر سراب:
تاریخچه شهر
شهرستان سراب به مرکزیت شهر سراب در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.این شهرستان تا سال 1324 هجری شمسی از بخش های تابع اردبیل بوده است.در این سال به شهرستان درجه 3 ارتقاء و به فرمانداری تبدیل گردید و تا سال 1367 دارای یک بخش (مرکزی) بوده است.در سال 1367 بر اساس تقسیمات کشوری بخش مهربان از شهرستان اهر منتزع و جزء شهرستان سراب گردید.
شهرستان سراب از قدمت چند هزار ساله برخوردار است.آثار بدست آمده از دوره اوراتوها (معاصر مادها)به خط میخی در سراب، نشان گر قدمت تاریخی این شهر است.در حومه سراب دو سنگ نوشته میخی اوراتویی در روستای نشت اوغلی و دیزج و رازلیق وجود دارد که حکایت و نشانی از فتح نامه شاهان اوراتویی در این منطقه است.
درکتاب جیب السیر چنین آمده است: بعد از اسلام به وقایع عدیده ای در سراب بر میخوریم مانند ملاقات بابک خرم دین با « شبلی بن مثنی ازدی» در سراب ،جنگ امیر و هسوان با ، غزان در کنار شهر سراب در قرن پنجم هجری. در حملات چنگیزخان، سراب نیز سهم کافی از بی رحمی آنها برد.از وقایع عمده دیگر تشکیل قودیلتای( شورای مغولان) به امر ارغون خان به سال 683 ه.ق. در حوالی گردنه ی صایین مابین سراب و اردبیل است.شاه اسماعیل اول صفوی در سال 930 ه.ق. در سراب به یک مرض ناگهانی و لاعلاج درگذشت. در سال 1205 هجری قمری آقامحمد خان قاجار با صادق خان شقاقی جنگید.و بعد از غلبه بر او سراب را غارت کرد وبه آتش کشید.

تحقیقهای مشابه
گزارش های طرح جامع شهر سراب.docx
39 صفحه - 7000 تومان
گزارش طرح جامع شهر سراب و پیش بینی جمعیت و کاربر 1400
39 صفحه - 5000 تومان
بررسی بنیادین طرح های جامع فاضلاب شهری
96 صفحه - 1000 تومان
راهنماي ساخت و ساز در شهرهاي داراي طرح جامع - ضوابط و مقررات اختصاصي شهر
69 صفحه - 12000 تومان
پروژه راهنماي ساخت و ساز در شهرهاي داراي طرح جامع
66 صفحه - 14000 تومان
راهنماي ساخت و ساز در شهرهاي داراي طرح جامع
66 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی.docx
52 صفحه - 10000 تومان
سیر تحول تهیه طرحهای توسعه شهری در جهان و ایران
24 صفحه - 2500 تومان
تهیه طرح هادی روستای کوره جان، دهستان شیخ نشین، شهرستان ماسال و شاندرمن
43 صفحه - 7000 تومان
طرح هادی شهرستان رضوانشهر رشته جغرافیای انسانی، تشریح شهرستان
20 صفحه - 5000 تومان
طرح تفصیلی شهر توتکابن
177 صفحه - 18000 تومان
طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
9 صفحه - 2000 تومان
استراتژی طرح و تدوین مسکن ارزان قیمت.docx
19 صفحه - 3500 تومان
جامعه شناسی از نگاه معضلات شهری
10 صفحه - 1500 تومان
مقاله در مورد جامعه شناسی شهری در مورد زباله های شهری
34 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 15000 تومان
جامعه شناسی شهری
16 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 2000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 3500 تومان
شهر و ده از نگاه متفکرین اسلامی در مقایسه با جامعه شناسان غربی
10 صفحه - 2000 تومان
شهرسازی دوران ساسانیdocx
24 صفحه - 4000 تومان
آشنایی با شهر ماسال.docx
29 صفحه - 5000 تومان
شهر سوخته.docx
3 صفحه - 1000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007