موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش های طرح جامع شهر سراب
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش های طرح جامع شهر سراب.docx
تعداد صفحه :
39
قیمت :
21000 تومان

فهرست مطالب صفحه
مقدمه
فصل اول : بررسی و شناخت شهر سراب
تاریخچه شهر
وجه تسمیه سراب
وضعیت طبیعی و جغرافیایی شهر سراب
موقعیت جغرافیایی
موقعیت، حدود و وسعت
پستی و بلندی های شهر سراب
حرکات زمین و زلزله خیزی
آبهای زیرزمینی
عناصر اقلیمی( درجه حرارت، بارندگی ، باد)
برنامه های آتی دولت و ارگانهای محلی در جهت ارتقای شاخص های اقتصادی سراب
شناسایی حوزه نفوذ سراب
نتایج مربوط به وضعیت اقتصادی شهر سراب و حوزه ی نفوذ آن
بررسی تحولات جمعیتی شهر سراب
پیش بینی احتمالات رشد جمعیت در آینده
برنامه ریزی مسکن و شهر
معماری و کالبد شهر سراب
فصل دوم: گزارش اراضی شهر سراب در وضع موجود سال «1389» و نحوه استفاده از اراضی شهر در افق طرح سال«1400» به تفکیک سطح و سرانه
بررسی تراکم های جمعیتی وسرانه ها «سال1385، 1389 ، 1400 »
فهرست جداول صفحه
جدول 1:تحولات خانوار و جمعیت در شهر سراب
جدول2:تحولات بعد خانوار شهر سراب
جدول3:وضعیت تراکم و سرانه در شهر سراب
جدول 4:جدول سطوح کاربریهای موجود در طرح شهر سراب
جدول5:جدول سطوح و سرانه کاربریهای مورد نیاز شهر سراب در وضع موجود1389
جدول6:ارزیابی کاربری اراضی سال 1389
جدول7:وضعیت کمی و کیفی کاربری اراضی و برآورد کمبودهای آن در شهر سراب تا افق طرح سال1400
جدول8:وضعیت کاربری و اراضی و برآورد آن در شهر سراب تا افق طرح سال1400
  مقدمه
از یک سو افزایش مهاجرت به شهرها و تقاضای فزاینده برای مسکن و از سوی دیگر وجود قوانینی که به مالکان اجازه هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز را در اراضی شهری می داد پدیده ی سوداگری زمین و مسکن را در شهرها رواج داد.طی چنین روندی و بویژه در نبود طرح های شهری اراضی حاشیه شهرها به سرعت زیرساخت و ساز ها رفتند بدون اینکه زیرساختهای شهری در آن ها انجام گرفته باشد1.برای سامان دهی وضع بوجود آمده و تغییراتی که در الگوی زیست و معیشت شهری نسبت به دوره های قبل انجام گرفته بود بکارگیری دانش فنی ضروری شده بود.بنابراین تهیه طرح های جامع در سال 1345 در دستور کار دولت قرار گرفت.«هدف اصلی از تهیه طرح های جامع، ارائه سیمای کلی و برنامه توسعه آینده آنهاست که با ملحوظ داشتن تناسب های فیزیکی و هماهنگی با گروههای اجتماعی و عملکرد شهر ها انجام می گیرد2»این تحقیق کلاسی با عنوان گزارش های طرح جامع شهر سراب در دو فصل ارائه شده است.که فصل اول آن به بررسی و شناخت شهر سراب می پردازد و فصل دوم آن به گزارش اراضی شهر سراب در وضع موجود 1389 و نحوه استفاده اراضی در افق طرح «1400» می باشد.
1-منبع: فرایندهای برنامه ریزی شهری ایران؛ دکتر محمدتقی رهنمایی.پروانه شاه حسینی صفحه 88
2-منبع: فرایندهای برنامه ریزی شهری ایران؛ دکتر محمدتقی رهنمایی.پروانه شاه حسینی صفحه88-89
بررسی و شناخت شهر سراب:
تاریخچه شهر
شهرستان سراب به مرکزیت شهر سراب در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.این شهرستان تا سال 1324 هجری شمسی از بخش های تابع اردبیل بوده است.در این سال به شهرستان درجه 3 ارتقاء و به فرمانداری تبدیل گردید و تا سال 1367 دارای یک بخش (مرکزی) بوده است.در سال 1367 بر اساس تقسیمات کشوری بخش مهربان از شهرستان اهر منتزع و جزء شهرستان سراب گردید.
شهرستان سراب از قدمت چند هزار ساله برخوردار است.آثار بدست آمده از دوره اوراتوها (معاصر مادها)به خط میخی در سراب، نشان گر قدمت تاریخی این شهر است.در حومه سراب دو سنگ نوشته میخی اوراتویی در روستای نشت اوغلی و دیزج و رازلیق وجود دارد که حکایت و نشانی از فتح نامه شاهان اوراتویی در این منطقه است.
درکتاب جیب السیر چنین آمده است: بعد از اسلام به وقایع عدیده ای در سراب بر میخوریم مانند ملاقات بابک خرم دین با « شبلی بن مثنی ازدی» در سراب ،جنگ امیر و هسوان با ، غزان در کنار شهر سراب در قرن پنجم هجری. در حملات چنگیزخان، سراب نیز سهم کافی از بی رحمی آنها برد.از وقایع عمده دیگر تشکیل قودیلتای( شورای مغولان) به امر ارغون خان به سال 683 ه.ق. در حوالی گردنه ی صایین مابین سراب و اردبیل است.شاه اسماعیل اول صفوی در سال 930 ه.ق. در سراب به یک مرض ناگهانی و لاعلاج درگذشت. در سال 1205 هجری قمری آقامحمد خان قاجار با صادق خان شقاقی جنگید.و بعد از غلبه بر او سراب را غارت کرد وبه آتش کشید.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007