تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
جمعه 31 فروردین 1397
بازدید امروز : 5743 نفر

موضوع : تعریف آتش سوزی جنگل
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
تعریف آتش سوزی جنگل
تعداد صفحه :
37
قیمت :
3500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

آتش خطرناک ترین دشمن جنگل می باشد. یک آتش سوزی محدود نیز همواره خسارات قابل ملاحظه ای را موجب می گردد به طوریکه ممکن است حتی تخریب نهایی و کلی از آن ناشی شود. ( تالیف پی یر – کوشه، 1382 ، 291 ) سطح وسیعی از جنگل های بعلت ازدیاد جمعیت به مناطق مسکونی، مراتع و زمین های زراعتی تبدیل گردیده است.
انسان اولیه به علت نداشتن وسایل لازم جهت توسعه سطح زمین های کشاورزی و مرتع مجبور بود از روش سهل و ساده آتش زدن جنگل استفاده نماید. میزان خسارتی که حریق به جنگل ها وارد می آورد برحسب نوع درختان و محیط متفاوت است. درجه شدت حریق و در نتیجه خسارت وارده در جنگل های سوزنی برگ به مراتب بیشتر از جنگل های پهن برگ می باشد. ولی چون اکثر جنگل های ایران از گونه های پهن برگ تشکیل یافته است، خطر توسعه حریق در آنها به میزان جنگل های سوزنی برگ اروپا و یا جنگل های وسیع سوزنی برگ سایر مناطق دنیاست. ( دکتر ابراهیم عادلی – دکتر علی تخلیشی، 1354 و 10) حریق و آتش گرفتن جنگل و مرتع، چه عمده و چه غیر عمد صورت گیرد، باعث از بین رفتن جنگل ها و مراتع می شود و قبل از آنکه توسعه یابد، باید از ایجاد آن جلوگیری شود.
حریق اصولاً بر اثر مختلف به وجود می آید. گاهی یک جرقه آتش در جنگل خصوصاً درفصلی که برگ درختان خزان کرده یا علوفه یک مرتع که در اواخر تابستان کاملاً خشک شده و سطح زمین را پوشانیده است، به ویژه هنگامیکه باد با آن همراه باشد، ممکن است حریق مدهشی پدید آورد و دامنه آن به نقاط دور دست کشد و خسارات هنگفتی متوجه کشور سازد. کبریت، ته سیگار و لقایای آتشی که از یک کوره زغال باقیمانده یا رهگذران و چوپان و خوش نشینان در جنگل فراهم می کنند و براثر بی احتیاطی آنرا خاموش نمی کنند، ممکن است رفته رفته برگ های خشک اطراف خود را مشتعل سازد و حریقی دامنه دار را ایجاد کند. ( دکتر حبیب اله ثابتی، 1346، 243 )
بشر در ادوار گذشته، به وسیله بسیار ساده، یعنی با آتش زدن جنگل ها و افروختن شاخ و برگ های خشک، بر وسعت اراضی زراعی می افزوده و هنوز هم این رسم در کشور ما برقرار است و آتش زدن جنگل های مخروبه و تبدیل آنها به زمین های زراعتی را احیای جنگل می دانند، در صورتیکه در حقیقت احیای جنگل بهبود و آبادانی جنگل است و آتش زدن جنگل را باید صرفاً تخریب جنگل نامید. ( دکتر حبیب الله ثابتی، 1346، 244
انواع آتش سوزی جنگل :
آتش سوزی زمینی ( داخل خاک ):
این نوع حریق در نقاطی اتفاق می افتد که در زمین جنگل مواد قابل اشتعال از قبیل رگه های زغال سنگ، تورب و مواد آلی تجزیه نشده موجود باشد. حریق های زمینی زیر زمین شروع و قبل از آنکه به سطح زمین سرایت کند. ساخت زیادی را در زیر خاک طی می کند. آتش سوزی زمینی غالباً بدون دود است و همواره بدون شعله می باشد. ریشه های درختان از حرارت زیادی که به این ترتیب به وجود می آید آسیب می بینند و در نتیجه درخت خشک می شود. خطرات حاصله از این نوع آتش سوزی معمولاً برای جنگل های ما اهمیت چندانی ندارد. ( دکتر ابراهیم عادلی – دکتر علی یخکشی، 1354و12 )
آتش سوزی سطحی :
این نوع آتش سوزی در اثر آتش گرفتن پوشش مرده گیاهان و نهالهای کوچکی به وجود می آید که می تواند به انواع آتش سوزی های دیگر تبدیل شود و سطح وسیعی از جنگل را نابود نماید. سرعت توسعه حریق های سطحی غالباً زیاد است. آتش سوزی سطحی به درختان نیز صدمه زده، اگر حرارت زیاد باشد آنها را از بین می برد. ( Dr عادلی – Dr یخکشی، 1354 ، 12 )
آتش سوزی تاجی:
این نوع آتش سوزی که در تابع درختان و نهالها رخ می دهد و آنها را می سوزاند برای جنگل بسیار خطرناک می باشد و در اثر حرارت زیاد به لایه زاینده صدمه وارد می آورد و سبب مرگ درختان می شود. آتش سوزی تاجی می تواند در اثر آتش سوزی سطحی به وجود آید که خطرات آن چندان زیاد نبوده، اگر شرایط جوی ایجاد نکند در سطح کمی از جنگل محدود می ماند. ولی اگر آتش سوزی از تاج درختی به تاج درخت دیگر سرایت کند، سرعت آن بیشتر شده، در مدت کوتاهی سطح وسیعی از جنگل را نابود می سازد. اینگونه آتش سوزی ها منحصر به درختانی است که دارای برگ و شاخه های قابل اشتعال می باشند و در مناطق گرم و خشک غرب، جنوب و شرق ایران برای جنگل خطرناکتر از منطقه شمال است.
آتش سوزی تنه ای:
این نوع آتش سوزی را که در آن آتش به تنه درختان مخصوصاً درختان میان تهی و خشک سرایت می کند، می توان بر 3 نوع فوق الذکر اضافه کرد. عامل این آتش سوزی می تواند انسان باشد که با افروختن آتش در پای درختان مرده سبب حریق می شود و یا ممکن است آتش سوزی در اثر صاعقه به وجود آید. گر چه آتش سوزی های ایجاد شده در جنگل ایران برحسب نوع تفکیک شده است ولی آمار زیر درصد بروز انواع آنرا برای جنگل های آلمان به خوبی نشان می دهند. آتش سوزی زمینی 5/2%، آتش سوزی تنه ای5/0% آتش سوزی سطحی 75% و آتش سوزی تاجی 22% (Dr عادلی و Dr یخکشی، 1354، 12و14 ) 3 تیپ کلاسیک آتش سوزی به قرار زیر وجود دارند:
1. آتش سوزی خاکی که به آرامی هوموس کم و بیش توری را در سطح می سوزاند.
2. آتش سوزی معمولی، بدون اینکه به تاج درختان بزرگ سرایت نماید. اشکوب درختچه - بوته ای و پوشش زنده را می سوزاند.
3. آتش سوزی کلی، به جای اینکه فقط خسارت اندکی به تنه ها وارد سازد، تاج درختان بزرگ را نیز در بر می گیرد( پی یر- کوثه، 1382، 392 )
علل آتش سوزی :
مهمترین موضوع در آتش سوزی دانستن علت بروز آن می باشد. حریق های جنگل از نظر منشاء آنها به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
حریق های عمدی:
کمبود سطح زمین های زراعتی که باعث محدود شدن میزان درآمد کشاورزان می شود و همچنین نداشتن مرتع جهت تعلیف دام روستاییان جنگل نشین را وارد می سازد که هر ساله با آتش زدن و نابودی به سطح زمین های کشاورزی و مراتع خود بیافزایند و یا در اثر تنگ کردن جنگل ها که باعث رویش گیاه در عرضه آن می شود عمل چرای دام را در جنگل بهتر و آسانتر سازند.
حریق های غیر عمده :
- چوپانان، شکارچیان و چوب برهایی که در عمق جنگل برای گرم کردن خود و طبخ غذا مبادرت به روشن نمودن آتش می کنند گاهی در اثر بی مبالاتی پس از اتمام کار آن را خاموش نمی کنند و در نتیجه ایجاد آتش سوزی می نمایند.
- گاهی از اوقات معتادان به دخانیات ته سیگار و یا کبریت خاموش نشده را به زمین انداخته موجب بروز حریق می شوند
- شعله های خارج شده از کوره های زغال، و بی توجهی زغال گیران نیز می تواند باعث آتش سوزی گردد.
- آتش زدن بقایای محصول در مزارع مجاور جنگل می تواند باعث آتش سوزی جنگل شود.
- پریدن جرقه از لوکوتیوهای راه آهن که از وسط جنگل عبور می نماید یا از سایر وسایل نقلیه موتوری و با دودکش کارخانجات مجاور جنگل، می تواند سبب آتش سوزی در جنگل شود.
حریق های طبیعی :
- ایجاد آتش سوزی در اثر تخمیر و فعل و انفعالات شیمیایی مواد آلی زمین.
- گاهی از اوقات در اثر صاعقه در جنگل تولید آتش سوزی می شود.
- فوران کوههای آتشفشان : در چند سال قبل فوران کوه آتشفشان در کنیا واقع در آفریقای شرقی باعث حریق شدیدی در جنگل گردید.
- تابیدن نور خورشید به قطعات ته بطری و شیشه می تواند مانند عدسی ( ذره بین ) حرارت خورشید را بر روی گیاهان و برگ های خشک مجاور متمرکز و تولید آتش سوزی نماید. ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007