جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 6397 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
تعداد صفحه :
66
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده 6
مقدمه 8
الف-طرح و بیان مسئله 8
ب- اهمیت موضوع 10
ج- پیشینه تحقیق 10
د- روش تحقیق 10
ه- محدودیت ها و موانع 11
و- سازماندهی تحقیق 11
فصل اول: سقط جنین در فقه اسلامی 12
سابقة تاریخی 13
مبانی اخلاقی 14
بخش اول :سقط جنین در فقه اسلامی 15
مبحث اول :وسائل و راههاي جلوگيري از حمل 15
گفتار اول: 16
گفتار دوم: 17
بخش دوم سرنوشت سقط جنين در غرب: 17
مبحث دوم :جنين بر دو قسم است 19
مبحث سوم : جواب يك ايراد از سوي اطباء 20
گفتار اول: موارد استثناء 23
گفتار دوم :دو فرع مربوط به مقام 24
گفتار سوم :حفظ سلامتي مادر 24
گفتار چهارم :دو نكته ديگر 26
مبحث چهارم :نظر فقها در مورد سقط جنين 26
گفتار اول:مجوز شرعي و قانوني سقط جنين 27
فصل دوم : کیفر سقط جنین و قانون مجازات اسلامی 28
بخش اول :کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی 29
مبحث اول:انواع و اقسام سقط 29
گفتار اول :کیفر سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران 29
بخش دوم :مبانی فقهی مادة 489 32
مبحث اول: کتاب 32
مبحث دوم: سنّت 34
مبحث سوم : حکم عقل 35
گفتار اول: احتمالات 37
گفتار دوم :سقط جنین واحکام آن نزد اهل سنت 39
مبحث چهارم : مبانی فقهی مادة 622 40
گفتار اول:ما به دلایل زیر قول اخیر یعنی عدم قصاص را برمی‌گزینیم 42
فصل سوم :جرم سقط جنين 49
بخش اول:بررسي جرم سقط جنين 50
مبحث اول :ارکان تشکيل دهنده سقط جنين 51
مبحث دوم :عنصر مادي سقط جنين شامل بکار بردن وسايل فيزيکي يا شيميايي 52
گفتار اول : وسايل فيزيکي 53
گفتار دوم: اسقاط عمدي جنين 53
گفتار سوم :وسايل شيميايي 54
بخش دوم: عنصر رواني شامل قصد مجرمانه و خطاي جزايي در سقط جنين 55
مبحث اول: قصد مجرمانه در اسقاط جنين عمدي 55
مبحث دوم : خطاي جزايي در سقط جنين 55
گفتار اول:وضعيت سقط جنين در کشورهاي مختلف 56
مبحث سوم :وضعيت سقط جنين در ايرانپ 57
مبحث چهارم :مجازات سقط جنينپ 58
گفتار اول: مجازات سقط جنين به اعتبار وسيله مورد استفاده: 58
گفتار دوم:مجازات سقط جنين به اعتبار شخصيت مرتکب 59
نتیجه گیری و خلأهاي قانوني و پيشنهاد رفع 61
منابع 65
  چکیده
از نظر پزشكي سقط جنين عبارت است از انداختن حمل ناقص الخلقه و يا ناتمام، خواه از جانب زن باشد يا غير او. جنين بر دو قسم است؛ جنين داراي روح و حيات انساني و جنين فاقد روح. در حرمت سقط جنين در فرض اول ميان شيعه و سني اختلافي وجود ندارد؛ زيرا جنين داراي نفس است و براساس تمام آيات و احاديث قتل انسان محسوب مي شود. در قسم دوم جمعي از اهل سنت آن را جايز مي دانند؛ اما شيعيان آن را حرام مي دانند، هر چند در اين فرض استثنائاتي نيز وجود دارد. اين مقاله به طرح دو مبحث مهم پيرامون سقط جنين مي پردازد؛ مبحث اول، مساله دميده شدن روح در جنين است. بعضي از پزشكان معتقدند كه جنين فاقد حيات نداريم و حتي حيوانات منوي (اسپرماتوزوييدها) مرد و تخمك مونث قبل از عمل لقاح نيز حيات دارند. برخي ديگر معتقدند كه جنين مدتها قبل از اينكه مادر، حركت او را در رحم خود احساس كند حركت دارد؛ ولي كيسه او بزرگ و خود او كوچك است. اما وقتي جنين بزرگ مي شود كيسه برايش كوچك مي شود و مادر حركت پاي او را احساس مي كند. در اين باره بايد گفت كه اثبات امور حسي توسط طب را بايد بدون چون و چرا پذيرفت. اما بايد دانست كه مقصود فقها منحصرا حيات نيست؛ بلكه حيات انساني است كه از نفخ روح به بدن تحقق مي يابد. حيات از نظر فلاسفه قديم داراي انواعي است: نباتي، حيواني و انساني. حيات نباتي نيازمند غذا، تنفس، حرارت و ... مي باشد، حيات حيواني علاوه بر اين امور نيازمند احساس و حركت اختياري است. حيات انساني افزون بر احساس و حركت، قابليت ادراك كليات را نيز دارد و اثر نفس ناطقه مجرد مي باشد. در هر حال مقصود دانشمندان اسلامي از حيات جنين، حيات انساني مي باشد. وجود انساني امروز علاوه بر دلايل عقلي و ديني، دلايل علمي هم پيدا كرده است. از نظر طب امروز تقسيم بندي هاي ديگري هم براي حيات و مراحل آن وجود دارد. اما انتظار درك كيفيت تعلق روح به بدن جنين از علم طب نمي رود. علم در محسوسات نفوذ مي يابدو در فلسفه و امور ديني جز سكوت راهي ندارد. ماترياليستها با خارج شدن از مرزهاي علم و انكار احكام عقل و فلسفه دچار اشتباه شده اند؛ زيرا بين علل فيزيكي و روحي تناقضي نيست و فلسفه، علل عقلي را در طول علل مادي ثابت مي كند نه در عرض آن؛ هر چند كه عده اي از ماترياليستها و حتي موحدين در اين امور راه خطا پيموده اند. روح انسان، مجرد از ماده و لواحق آن مانند زمان و مكان است؛ ولي به عنوان يك موجود ممكن الوجود متناهي و داراي ماهيت است. بر خلاف وجود خدا كه مجرد از ماده و ماهيت است. روح در جسم حلول نمي كند و در آن، جا ندارد و بر بدن سوار نيست. روح مدبر بدن است و علاقه آن تدبيري است. ولي حقيقت اين علاقه از نظر فلسفي، ديني و علمي روشن نيست. از تعلق تدبيري روح به بدن، حيات در پيكر آدمي دميده مي شود و نفخ روح به معناي حيات است كه در بدن حلول مي كند. (نفخت فيه من روحي) خود روح منفوخ نيست بلكه منفوخ از جانب روح است، منظور از منفوخ، حيات است. به هر حال حيات در جنين پس از چهار ماه پديدار مي شود؛ اما روز و ساعت آن مشخص نيست. در بخش دوم اين مقاله، حكم سقط جنين در فروض زير مورد بررسي قرار مي گيرد: در فرضي كه يقين به مردن سقط وجود دارد؛ موردي كه بقاي جنين مستوجب مرگ مادر شود؛ موردي كه بقاي حمل موجب آسيب رسيدن به سلامت مادر مي شود؛ فرضي كه حمل يا ولادت آن مستلزم حرج شديد براي مادر شود؛ حكم حمل خوشه اي و حكم سقط حمل ناشي از زنا.

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017