شنبه 3 تیر 1396
بازدید امروز : 3965 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
تعداد صفحه :
130
قیمت :
10000 تومان

« فهرست مطالب »
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
بیان اهمیت و ضرورت پژوهش
بیان اهداف پژوهش
بیان فرضیه ها
تعریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم : مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش
بخش اول : پیشینه ی پژوهش
بخش دوم : بیان عقاید و نظریه های مربوط به موضوع مورد پژوهش
تعریف بازی
اهداف بازی
تاریخچه بازی
تاریخچه بازی
بازی ، کودک ، آموزش
اثرات آموزشی بازی
تئوری های بازی
چند نظریه در مورد بازی
نکات مهم در بازی کودکان
فواید بازی
تأثیرات کتاب و تصاویر بر صورت های بازی
نقش بازی در تعلیم و تربیت
آثار بازی بر رشد کودکان
بازی برای آموزش راه زندگی
بخش سوم : بازی و ورزش از دیدگاه اسلام و دانشمندان ایرانی و خارجی
بازی از نظر مسکویه
بازی از نظر غزالی
بازی از نظر ابوعلی سینا
بازی از نظر محمد غزالی
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
جامعه و نمونه آماری
ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه نتایج
پیشنهادها
محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ :
مجلات و فصلنامه ها
پایان نامه های دانشجویی
منابع خارجی
پرسشنامه
چکیده
موضوع تحقیق در رابطه با بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه ی 1 رشت می باشد که در این تحقیق می خواهیم بررسی کنیم که آیا بازی در رشد اجتماعی کودکان تأثیر دارد یا خیر . از چند فرضیه در این تحقیق استفاده شده است که برخی از این فرضیه ها تأیید و برخی دیگر رد شده است از جمله این فرضیه ها عبارتند از : بین علاقمندی به بازی و ورزش و رعایت حقوق دیگران رابطه ی معناداری وجود دارد . بین علاقمندی به بازی و ورزش و دوست یابی رابطه ی معناداری وجود دارد . بین علاقمندی به بازی و ورزش و میزان کنجکاوی دانش آموزان رابطه ی معناداری وجود دارد و غیر . . .
این تحقیق در ناحیه 1 رشت در مقطع پنجم ابتدایی و در مدرسه ی دخترانه صورت گرفت که جامعه ی آماری آن 520 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید و در سه مدرسه ابتدایی که با گرفتن مجوز رسمی از آموزش و پرورش کل استان گیلان در اردیبهشت ماه سال 1388 به مدرسه مورد نظر معرفی شدم و با استفاده از یک پرسشنامه ی خود ساخته که با استفاده از تحقیقات دیگر ساخته شده و حاوی 20 سؤال بوده است روی 72 نفر از دانش آموزان اجرا شد .
و روش آماری برای آزمون فرضیه ها در این تحقیق ، روش آماری همبستگی پیرسون بوده است که با استفاده از این روش برخی از فرضیه ها تأیید و برخی دیگر رد شدند . با توجه به اهمیت بازی در رشد شخصیت و درمان مشکلات عاطفی و روانی اجتماعی و کودکان به این نتیجه می رسیم که کودکان سخت به بازی نیاز دارند و ضرورت ارضای این نیاز حتمی به نظر می رسد و در اعلامیه جهانی حقوق کودکان که از سوی سازمان ملل متحد تنظیم یافته است و نیز اعلامیه حقوق روانی کودک که از سوی انجمن بین المللی و روان شناسی آموزشگاهی به تصویب رسید ، حق استفاده از فرصت های کامل برای بازی ، تفریح و تخیل آزاد از جمله حقوق مسلم کودکان شناخته شده است .
بنابراین برای ارضای نیازها بر تمام والدین واجب است ضمن تدارک امکانات بازی برای کودکانشان خود نیز در بازی آن ها شرکت داشته باشند . مقدمه : انسان متشکل است از نیازهای اساسی و در تمام عمر برای برآورده کردن این نیازها می کوشد . هرگاه فرد بتواند از راه مورد قبول به این نیازها دست یابد او را سازگار می نامند و در غیر این صورت او را ناسازگار می نامند . بازی فعالیتی است که کودک برای پدید آوردن شی یا رویدادی انجام می دهد . کودک با بازی خود آن چه را از بزرگسال یاد گرفته بیان نموده و می کوشد تا به سطح واقعیت نزدیک گردد ، هرگاه تلاش کودک با واقعیت های محیط زندگی همخوان گردد او شادمان تر خواهد بود ، پس هرگاه کودکی به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم دریابد که رفتارش شبیه بزرگسالان است خوشحال تر می شود ، لذا می توان گفت بازی راهی است برای برآورده کردن آرزوهای خود . میل به کنجکاوی در محیط و شرکت در زندگی اجتماعی کودک را به تحریک وا می دارد اگر این تحریک به شیوه ی منطقی در بازی خنثی نشود در یک راه کاملاً غیر منطقی بروز پیدا می کند . کودک در بازی تجربه می کند ، با توانایی ها و ضعف های خود آشنا می شود ، در می یابد که چه موقع بجنگد و چه زمان صلح کند، چه موقع فعال باشد و چه زمانی ساکت بماند ، به این ترتیب بازی به شکل گیری یک شخصیت محکم کمک می کند بویژه در برخی از موارد که کودک به تنهایی قادر نیست به اهداف خود دست یابد بازی به او کمک می کند تا آن چه دارد بیرون بریزد . از سوی دیگر کودکانی که قادر به بیان منظور خود به صورت کلامی نیستند در بازی قادرند احساسات و آگاهی های خود را به صورت غیر کلامی بیان کنند و فشار روانی خود را تخلیه نمایند با تمام فایده و اهمیتی که بازی دارد نباید تمام زندگی کودک را به خود اختصاص دهد ، چراکه تمام اطلاعات از طریق بازی به دست نمی آید ، در هر حال یک بازی باید جنبه ی یادگیری داشته باشد حتی الامکان دارای مقرراتی باشد و چه بهتر که بزرگسالان با رعایت مقررات بازی به طور غیر مستقیم به کودک خود آموزش دهند که چگونه این مقررات را رعایت نمایند . از این رو این تحقیق به منظور دستیابی به اطلاعات در زمینه نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان طراحی و اجرا شده است . غالب پدران و مادران و مربیان و معلمان چنین می اندیشند که کودکان امروز با کودکان یکی دو نسل پیش تفاوت بسیار دارند . بچه های امروزی معمولاً از نظر جسمی سالم تر ، چابک تر ، فعال تر از گذشتگانند . کنجکاوتر و مستق ترند ، کلمات فراوان تر و جملات طولانی تری به کار می برند و مطالب پیچیده تری را می فهمند و به زبان می آورند که آنان را بزرگسال تر از معمول می نمایند و علایق پیچیده تری دارند . آنان را کم تر می توان رام کرد و در مقابل محدودیت ها بیشتر به معارضه بر می خیزند . این سؤال مطرح می شود که آیا این همه تفاوت مربوط به طبیعت کودکان است یا ناشی از تحول سبک زندگی خانواده ها و کار آموزشگاه ها و نقش جامعه است . امروزه بسیاری از والدین ، مربیان و معلمان به برکت علوم و تکنولوژی جدید و وجود دانشگاه های روانشناسی و تعلیم و تربیت دیدگاهی دقیق تر و انسانی تر نسبت به کودکان یافته اند و توجه به کودکان ، رعایت شخصت و احترام به حقوق آنان در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر شده است اکنون شناخت ما نسبت به کودکان و نیازهای جسمی و روانی و فکری آنان عمق و گستردگی چشمگیری یافته است و درک طبیعت و توانایی های بالقوه آنان امکان پذیر شده است و در عین حال هنوز هم بسیارند مردمانی که همان دریافت های سنتی از وضعیت کودکان دل خوش می دارند و به طور کلی ضرورت احترام به کودکان و رعایت حقوق شان در چند دهه ی اخیر حاصل شده است و علیرغم تحول عمیق و همه جانبه در شناخت کودکان و چگونگی رشد و پرورش آنان ، ما هنوز در میهن خود شاهد آن هستیم که در سطوح گوناگون هم در خانواده ها ، هم در آموزشگاه ها و هم در جامعه به حقوق کودکان توجه لازم نمی شود و بسیار فراوان هستند خانواده هایی که وظایف خویش را درباره ی فرزندانشان نمی دانند و با خشونت و بی اعتنایی با آنان برخورد می کنند ، کم نیستند کودکانی که در روستاهها و شهرهای کشورمان حتی از ساده ترین امکانات و بازی های تربیتی و فعالیت های سازنده و آموزش و پرورش صحیح محرومند . ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017