موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
تعداد صفحه :
109
قیمت :
45000 تومان

چکیده
پارک جنگلی سراوان در منطقه ای جلگه ای بین شهرستانهای رشت و رودبار قرار گرفته و در حوزه شهرستان رشت در بخش سنگر و در دهستان سراوان در بین مسیر جاده ترانزیتی رشت – تهران و رودخانه سیاهرود واقع گردیده به همین دلیل یکی از مسیرهای اصلی گذری و تردد مسافران داخلی و خارجی به استان گیلان می باشد و اکثر مسافران عبوری شهرستانهای شرق گیلان، شمال، غرب از آن عبور می کنند. پارک جنگلی سراوان در محیط پیرامونی خود در بردارنده بزرگترین رودخانه استان گیلان (سفیدرود) با 5/647 کیلومتر طول شاخه اصلی و به مساحت حوزه آبریز 57880 کیلومتر مربع در ضلع شرقی است خصوصیات کلی خاکهای این منطقه عمق زیاد، درصد مواد آلی بالا در افق سطحی شست و شوی آهک، PHهای خنثی و زیرخنثی و نهایتا تکامل پروفیلی است. در تیپ اصلی گیاهی منطقه تیپ بلوط ممرزستان و انجیلی بلوطستان و گونه های درختی سوزنی برگ که در ترکیب تیپ درختی بوده به عنوان گونه همراه و گونه های دست کاشت که دارای مرز واحد بوده است. در این مطالعه با مراجعه به سازمانهای ذیربط عوامل تهدید کننده منطقه بررسی شد که عمده ترین این عوامل به شرح زیر هستند:
- آفت ها
- آتش سوزی
- قاچاق چوب
- پیامدهای ناشی از تفرج مردم در منطقه
- بارندگی های شدید
- فرسایش خاک
- سیستم غلط دفع زباله در لندفیل سراوان
کلمات کلیدی: سراوان، عوامل تهدیدکننده،زباله،آفت، تخریب جنگل

مقدمه:
در جامعه صنعتی امروز به دلیل نظم و انضباط کار روزانه یا یکنواختی ملامت آور کارها که معمولا با فرم خاص و دستوری انجام می گیرد سبب شده بسیاری از مردم از گذران اوقات فراغت در تفرجگاه ها که به دور از هرگونه جبر است لذت برند و بی دلیل نیست که با پیدا شدن اندک فراغتی، مردم را تا مسافت های دوری از خود تا جایی که اثراتی از قید و بندهای شهرنشینی دیده نشود می راند. در این میان فضاهای جنگلی پیرامون شهرها با چشم اندازهای سبز و مشتمل بر درختان متراکم و گیاهان متنوع و حیات جانوری، به عنوان یک موزه تاریخ طبیعی مورد توجه و استقبال می باشد. وﻳﮋگی این گونه فضاها طبیعت دست نخورده درون آنهاست که می توان ضمن بازسازی و آرایش محوطه های داخلی، برای اهداف آموزشی و تفرج و نیز ایجاد فضاهای متنوع گردشگری – اقامتی مورد استفاده قرار گیرند. مضافا بر این که استفاده های تفرجگاهی، هیچگونه اثر نامطلوبی روی سیمای طبیعی آنها که پشتوانه وجودی آنهاست نباید بر جای گذارد. جنگل سراوان با توجه به خصوصیات و وﻳﮋگی های طبیعی، چشم اندازهای بدیع و جاذبه های پیرامونی خود از یک طرف و نیز نزدیکی به شهر رشت و شهرهای اطراف و استقبال بازدیدکنندگان از آن در زمره تفرجگاه های طبیعی و ملی قرار می گیرد. اما علی رغم ارزش حیاتی، اکوتوریسمی و اکوسیستمی حاکم بر فضای آن متاسفانه حدود بیست سال است که بالادست این پارک محل دفن زباله های سیزده شهر و تعداد زیادی از روستاهای گیلان شده و این از برجسته ترین عواملی است که سلامت جنگل سراوان را تهدید می کند. گفتنی است شیرابه های حاصل از انباشت زباله باعث آلودگی آبهای زیرزمینی بعد وسیعی از منطقه سراوان رشت را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین با توجه به این وضعیت نامساعد بایستی هرچه سریع تر با برقراری سیستم مدیریتی و ایجاد روشهای مطالعه شده و دقیق در جهت بهبود وضعیت موجود گام های اساسی برداشته شود.

فصل اول:
(کلیات)
1 – 1) پیشینه تحقیق:
1) سازمان بازیافت شهر رشت طی گزارشی در سال 1387 از وضعیت فعلی سراوان عنوان می کند که هم اکنون مهمترین مشکل منطقه سراوان و رود شیرابه نفوذی به آبهای زیرزمینی و سطحی است، زیرا بخشی از شیرابه از میان کانالهای طبیعی و براساس توپوگرافی طبیعی منطقه وارد نزدیکترین منابع آبهای سطحی موجود می شود و قسمت اعظمی به داخل آبهای زیرزمینی نفوذ می کند و این مسئله می تواند یکی از مهمترین مشکلات منطقه جنگلی سراوان باشد.
2) اداره کل منابع طبیعی استان گیلان در کتابچه مجموعه قوانین حفاظتی در سال 1346 که تاکنون چندین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته عنوان می کند ماده 42 و 48 قوانین حفاظتی ]دال بر اینکه بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است. و اینکه حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و کسانی که خلاف 2 مورد فوق عمل کنند به حبس تادیبی و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد[ می تواند تا میزان زیادی از قاچاق چوب در استان بکاهد. 3) رامین مهدوی در تحقیقی تحت عنوان آفات مهم نهالستانهای جنگلی استان گیلان در سال 1383 رایج ترین آفات جنگلهای سراوان را پروانه ابریشم باف ناجور، پروانه جوانه خوار کاج و بیماری سوختگی برگ و سرشاخه سوزنی برگان را عنوان می کند و بهترین روش مبارزه با آنها را کنترل بیولوﮊیک و استفاده از پارازیت ها می داند.
2 – 1) موقعیت جغرافیایی
موقعیت از نظر قرارگیری در بخش، شهرستان، شهر و استان:
پارک جنگلی سراوان در منطقه ای جلگه ای در 37 درجه، 5 دقیقه و 35 ثانیه عرض شمالی و 49 درجه و 24 دقیقه و 29 ثانیه طول شرقی بین شهرستانهای رشت و رودبار قرار گرفته و در حوزه شهرستان رشت در بخش سنگر و در دهستان سراوان در بین مسیر جاده ترانزیتی رشت – تهران و رودخانه سیاهرود واقع گردیده است که در ضلع شرقی به روستای سراوان، در ضلع غربی به روستای کچا و در جوکول بندان، در ضلع جنوب به روستای کچا و سراوان، در ضلع شمالی به روستای بهندان محدود می گردد. که قسمتی از اراضی کشاورزی و مستثنیات روستاهای کچا، جوکول بندان و... در محدوده پارک قرار دارند.
پارک جنگلی سراوان در محدوده تعیین شده که بالغ بر 1487 هکتار می باشد به وسیله جاده هایی که در داخل آن می گذرند به چهار زون (Zone) تقسیم می گردد.
الف – جاده نیروگاه برق به موازات ضلع شمالی اولین زون (زون شمالی) را به وجود می آورد. در این زون استخر جهاد سازندگی که آب اراضی کشاورزی روستای فشتام را تامین می کند قرار دارد.
ب – زون دوم در حد فاصل جاده نیروگاه و جاده حشمت رود (جاده سراوان به شفت) قرار دارد. که جاده حشمت رود از غرب به شرق دومین زون را در پارک به وجود می آورد.
ج – زون سوم در حد فاصل جاده حشمت رود و جاده کچا قرار دارد، که جاده کچا نیز از غرب و شرق پارک را قطع می نماید. د – زون چهارم پارک در حد فاصل جاده کچا و جوکول بندان قرار دارد که در شرایط فعلی عمده ترین زون مورد استفاده در پارک می باشد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
61 صفحه - 21000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 6000 تومان
عوامل تهدید کننده محیط زیست گیلان
14 صفحه - 6000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
73 صفحه - 54000 تومان
سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
11 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نانو الیاف زیست تجزیه پذیر که توسط الکترو ریسی چار چوب بندی شده و پتانسیل آن برای مهندسی بافت و نسوج استخوان
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
23 صفحه - 89700 تومان
بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
5 صفحه - 4500 تومان
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
7 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
43 صفحه - 30000 تومان
سازمان محیط زیست استان گیلان
13 صفحه - 4500 تومان
آلودگی محیط زیست اکسید های سولفور
24 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته محیط زیست - بهداشت - لجن فعال
75 صفحه - 45000 تومان
راهکارهای نوین برای حفظ محیط زیست از سموم صنعتی
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان لایه اوزن و وضعیت کنونی آن
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان اکوتوریسم
69 صفحه - 24000 تومان
اثر آلودگی کودهای شیمیایی بر محیط زیست - بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 24000 تومان
اقلیم دریایی و ساحل غربی یک محیط زیست گرم و معتدل
31 صفحه - 10500 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
60 صفحه - 30000 تومان
آلودگی محیط زیست گیلان
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10
4 صفحه - 12000 تومان
آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
48 صفحه - 18000 تومان
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
12 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه توجه به محیط زیست (Elana Fraj & Eva Martinez) (النا فرج و اوا مارتینز)
2 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پودرهای زیست تخریب پذیر VpCI-609/609S که پودرهای مهار کننده ی خوردگی برای فلزات آهنی ، انحصاری می باشند
2 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32
58 صفحه - 78000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
12 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم (Dean Elmuti) (دن المتی)
1 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007