موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
تعداد صفحه :
72
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1 :آشنايي با پارک علم و فناوی
مقدمه
1-1 معرفي پارک
1-2 اطلاعات فضاهاي کالبدي در اختيار پارک علم و فناوري گيلان
1-3 خط مشي کيفيت پارک علم و فناوري گيلان
1-3-1 آرمان پارک علم و فناوري گيلان
1-3-2 مأموريت و رسالت
1-3-3 اهداف
1-4 چشم انداز برنامه پنج ساله پارک علم و فناوري گيلان
1-5 وظايف پارک
1-6 فعالیت های پارک
1-7 نمودار سازماني پارک علم و فناوري گيلان
فصل 2: مراکز رشد
2-1 معرفي مرکز رشد
2-1-1 مراکز اقماري مرکز رشد واحدهاي فناور گيلان
2-2 اهداف مراکز رشد واحدهای فناور گیلان
2-3 وظايف مراکز رشد واحدهای فناور گیلان
2-4 تعا ريف مرتبط با مراکز رشد
2-4-1 واحدهاي فناور
2-4-2 هسته هاي فناور
2-4-3 گروههاي تحقيق و توسعه
2-4-4 ايده محوري
2-4-5 موسسين
2-4-6 همکاران واحدهاي فناور
2-4-7 برنامه دوره رشد
2-4-8 برنامه دوره رشد مقدماتي
2-4-9 دوره رشد مقدماتي
2-4-10 دوره رشد
2-4-11 شرايط پذيرش
2-4-12 شرايط خاتمه فعاليت موسسه در مراکز رشد
2-4-13 پروانه ثبت اختراع
2-4-14 مالکيت فکري
2-4-15 دانش فني
2-4-16 اختراعات قابل ثبت
2-4-17 اختراعات خارج از حيطه ثبت در اداره ثبت اختراعات
2-4-18 نظام ثبت اختراع
2-5 مرکز رشد واحدهاي فناور بندر انزلي
2-6 واحدهاي اقماري مرکز رشد واحدهاي فناور گيلان
2-6- 1 مرکز رشد واحدهای فناور گیلان واقع در شهرستان آستانه اشرفيه
2-6- 2 مرکز رشد واحدهای فناور گیلان واقع در شهرستان رودبار
2-6-3 مرکزرشد واحدهای فناور بانوان استان گيلان
2-7 مرکز رشد جامع فناوري
2-8 فناوري اطلاعات و ارتباطات
2-9 جذب و پذيرش در پارک علم و فناوري گيلان و مراکز رشد
2-9-1د وره رشد
2-9-2 دوره رشد مقدماتي
2-9-3 روند رشد واحدهاي فناور
2-9-4 پذيرش در پارک
2-9-5 فرم هاي پذيرش در پارک
2-10 خدمات قابل ارائه در مرکز رشد واحدهاي فناور
2-10-1 خدمات پشتيباني
2-10-2 خدمات اطلاع رساني

2-10-3 خدمات مشاوره اي و آموزشي 2-10-4 خدمات پشتيبان فني
2-10-5 خدمات مالي و اعتباري
فصل 3: ا منیت در شبکه های بی سیم
3-1 شبکه های بی سیم، کاربردها،مزایاو ابعاد
3-2 منشأ ضعف امنیتی در شبکه های بی سیم و خطرات معمول
3-3 شبکه های محلی بیسیم
3-4 معماری شبکه های محلی بیسیم
3-5 عناصر فعال و سطح پوششWLAN
3-5-1 ایستگاه بی سیم
3-5-2 نقطه دسترسی
3-6 برد و سطح پوشش
3-7 امنیت در شبکه های محلی بی سیم بر اساس استاندا رد 802.11
3-8 قابلیت و ابعاد امنیتی استاندارد 802.11
3-9 سرویس امنیتی Authorization-WEP
3-9-1 Authorization
3-10 سرویس های انیتی Integrity privacy-802.11
3-11 ضعف های اولیه امنیتی WEP
3-12 خطر ها ،حملات و ملزومات امنیتی
3-12-1 حملات غیر فعال
3-12-2 حملات فعال
3-13 حملات (Deial-of-Service ) DOS
3-14 هفت مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم 802.11
فهرست شکلها :
شکل 3-4-1
شکل 3-4-2
شکل 3-6-1
شکل 3-6-2
شکل 3-7-1
شکل 3-9-1
شکل 3-9-2
شکل 3-10-1
شکل 3-12-1
شکل 3-14-1
شکل 3-14-2
شکل 3-14-3
شکل 3-14-4
فصل 1
آشنايي با پارک علم و فناوری
مقدمه
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي گيلان با هدف حمايت از نوآوران ، محققان و صنعتگران و اجراي پژوهشهاي كاربردي و توسعه اي و طرحهاي نيمه صنعتي در سال 1368 در رشت تأسيس گرديده و از سال 1370 فعاليت خود را در قالب گروههاي علمي مشتمل برصنايع شيميايي و علوم تغذيه ، كشاورزي و منابع طبيعي ، بيوتكنولوژي ، و كميته هاي الكترونيك و مكانيك آغاز نمود . در اين مركز از بدو تأسيس تاسال 1381 تعداد 70 طرح پژوهشي و 11 طرح نيمه صنعتي به اجرا در آمده و براي حدود 50 دستاورد ابتكاري و نوآوري نيز گواهينامه تاييد علمي و فني صادر شد.طرحهاي نيمه صنعتي اجرا شده دراين مركزبه لحاظ مشابه سازي ،توليد مواد وساخت دستگاههاي موردنيازصنعتي در داخل کشور موجبات صرفه جويي ارزي و خودكفايي در زمينه هاي مختلف صنعت بوده است .
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي گيلان با تکيه بر تجارب ارزشمند حاصل از 14 سال فعاليت در زمينه ايجاد وگسترش فناوري ، بر اساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي در شهريور ماه 1381 به پارک علم و فناوري گيلان تغيير ساختار يافت. 1-1 معرفي پارک عدم تکميل زنجيره ساختاري صنعت و دانشگاه ،يکي از موانع توسعه علمي واقتصادي کشورهاست . اين امر موجب پيدايش شهركها و پاركهاي علم و فناوري از دهه ۱۹۶۰ ابتدا در آمريكا و پس از آن در ديگر كشورهاي جهان گرديد که در ابعاد مختلف و با طيف گسترده اي از شرح وظايف به عنوان حلقه اي از زنجيره اقتصاد مبتني بر فناوري توسعه يافتند. پارکهاي علم و فناوري،نهادي اجتماعي و جايگاهي براي توسعه نوآوريهاي دانش محور از طريق مساعدت در تشكيل و تقويت بنگاههاي اقتصادي كوچك ومتوسط (SMEs) و بخشي ازراهبرد انديشمندانه و هماهنگ براي توسعه ملي محسوب مي شوند. امروزه پاركهاي علمي،تحقيقاتي و فناوري نقش بسيار عمده اي در پيشبرد اقتصاد جهان ايفا مي كنند . پارکهاي علم و فناوري علاوه بر امكان فعاليت شركتهاي كوچك و متوسط دانش محور و كارآفرين در يك محيط اقتصادي، بستر لازم را جهت انتقال و توسعه فناوري،توليد با ارزش افزوده بالا، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ورود كارآفرينان و واحدهاي صنعتي به بازارهاي جهاني را فراهم مي نمايد.
- جايگاه پاركهاي علم وفناوري را درتوسعه كشور ها ميتوان به شرح زير بيان نمود:
- نهاد اجتماعي و حلقه اي از زنجيره توسعه اقتصادي مبتني بر فناوري
- راهبردي هماهنگ براي توسعه ملي يا منطقه اي
- جايگاه شكل گيري و توسعه بسياري از پديده هاي نوظهور فناورانه
- ايفا كننده نقش محوري در توسعه اقتصادي كشورها
- جايگاه توسعه نوآوريهاي دانش محور از طريق موسسات كوچك و متوسط
پارکهاي علم و فناوري جريان دانش و فناوري را در ميان دانشگاهها ، موسسات تحقيق و توسعه ، شرکتهاي خصوصي و بازار به حرکت انداخته و مديريت نموده و به عنوان ابزار جلب شرکتهاي مبتني بر فناوري در سطوح بين المللي شناخته مي شوند . شکل گيري و توسعه بسياري از پديده هاي نوظهور تکنولوژيکي از درون اين پارکها مي باشد .
. مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات گيلان به عنوان اولين جزء ساختاري پارک فعاليت خود را در مهرماه ۱۳۸۲با هدف تبديل ايده هاي فناورانه محققين ، دانش آموختگان و فناوران به کسب و کار و بسط فرهنگ کارآفريني از راه علوم و فناوري ، آغاز نمود. باتوجه به ضرورت فراگيري پذيرش در ساير محورهاي فناوري ، از سال ۱۳۸۴ مركز رشد فناوري اطلاعات وارتباطات گيلان به مركز رشد جامع واحدهاي فناور گيلان تبديل شد.
توسعه اقتصادي دانش محور،توسعه تحقيقات كاربردي، توسعه نوآوريها و فناوري هاي نو وتجاري كردن تحقيقات و فناوريهاي نو از مولفه هاي كلان فرآيندهاي اصلي پارك علم وفناوري گيلان مي باشند.
1-2 اطلاعات فضا هاي كالبدي در اختيار پارك علم وفناوري گيلان فضاهاي کالبدي در حال بهره برداري پارك علم وفناوري گيلان به تفكيك نوع مالكيت در مکان هايي با مشخصات زير در نظر گرفته شده است :
الف – فضاهاي ملکي
۱ - مجتمع پارك علم وفناوري گيلان
مساحت زمين : ۱۳۵۰ مترمربع
زير بنا : ۳۲۰۰ مترمربع (باضافه ۳۰۰متر مربع فضاي زير زمين كه در حال آماده سازي است(
تعداد طبقات : جمعا۸ طبقه (۳طبقه جنوبي و5 طبقه شمالي(
۲ -ساختمان مركز رشد واحدهاي فناورگيلان
زير بنا: ۹۱۶مترمربع
تعداد طبقات: ۴طبقه
اين ساختمان پس از تعمير و تغيير كاربري جهت واگذاري به شركتهاي فناور در ايام هفته دولت در شهريور ماه سال ۸۶ بازگشايي گرديد و هم اكنون بالغ بر ۲۰ شركت در اين مركز مستقر مي باشند.
۳ -ساختمان مركز رشد واحدهاي فناور بندر انزلي
زير بنا: ۱۲۴۰مترمربع
تعداد طبقات: ۴طبقه
اين مرکز در مرداد ماه سال ۸۴ فعاليت خود را آغاز نمود و با توجه به استقبال نخبگان و صاحبان ايده و با توجه به قابليتهاي ويژه بندر انزلي از نظر صنعتي و تجاري بخصوص امکانات توانمند منطقه آزاد تجاري ، موافقت اصولي مرکز رشد واحدهاي فناور بندر انزلي در اسفند ماه سال ۸۶ اخذ و ساختمان جديد اين مرکز در ۲۶ مرداد ماه سال ۸۷ همزمان با سالروز ميلاد مبارك امام مهدي (عج) گشايش يافت. اين واحد که در ورودي شهر انزلي و مشرف به ساحل واقع گرديده است ،داراي ۲۷ واحد قابل واگذاري به شرکتهاي مستقر در مرکز رشد و همچنين فضاهاي ستادي ،آموزشي، سالن اجتماعات ،کارگاه، کتابخانه و نمايشگاه دايمي است .
ب- فضاهاي توافقنامه اي
ساختمان مرکز رشد واحدهاي فناور شرق گيلان واقع در شهرستان آستانه اشرفيه
زير بنا: ۳۶۶مترمربع
تعداد طبقات: ۱طبقه
اين مرکز به عنوان اولين واحد اقماري مرکز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات در ۱۵ بهمن ماه سال ۸۳ در ايام مبارک دهه فجر آغاز بکار نمود و هماکنون به عنوان مرکز رشد واحدهاي فناور شرق گيلان به فعاليت خود در راستاي اطلاع رساني و جذب صاحبان ايده هاي فناورانه و ارائه خدمات به آنها ادامه مي دهد.
ساختمان مرکز رشد واحدهاي فناور جنوب گيلان واقع در شهرستان رودبار
زير بنا: ۳۸۰مترمربع
تعداد طبقات: ۲طبقه
اين واحد در داخل پارك شهر رودبار و در كنار رودخانه سفيد رود با هدف ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت متخصصين،ايجاد اشتغال و استفاده از فرصتهاي موجود در زمينه هاي محيط زيست و منابع طبيعي،مواد،صنايع معدني و شيميايي،صنايع تکميلي و جانبي مرتبط با زيتون،دامپروري و گياهان دارويي و با توجه به پتانسيل منطقه در ايام دهه مبارك فجر در سال ۸۶ افتتاح گرديده و کار خود را آغاز نمود.
ساختمان مرکز رشد واحدهاي فناور بانوان استان گيلان
زير بنا: ۸۰۰مترمربع
تعداد طبقات: ۲طبقه
اين واحد با هدف ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت متخصصين، ايجاد اشتغال و استفاده از فرصت هاي موجود در زمينه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ، الکترونيک و مکاترونيک، مکانيک و ماشين آلات، صنايع شيميايي، فناوري هاي نو( زيست فناوري و فناوري نانو)، تحقيقات زيست محيطي، صنايع تکميلي و جانبي کشاورزي، دامپروري، شيلات و گياهان دارويي، مديريت و طراحي گردشگري کشاورزي و روستايي با توجه به پتانسيل منطقه از تاريخ 25/8/85 در ساختمان کميته امور بانوان وخانواده استانداري گيلان شروع بكار كرد.
مجتمع كارگاهي ايستگاه تحقيقاتي پارك علم وفناوري گيلان
مساحت زمين : ۴۶۰۰۰ مترمربع
زير بناي ساختمانها : ۳۲۰مترمربع
تعداد طبقات: ۱طبقه
زمين مجتمع كارگاهي توسط اداره كل منابع طبيعي استان از سال ۱۳۷۳ بصورت اجاره ۹۹ساله در اختيارپارك علم وفناوري گيلان قرار گرفته است.ايستگاه تحقيقات پارک در کيلومتر 16 جاده رشت به قزوين واقع شده است و داراي تأسيسات برق 3 فاز 50 آمپر و چاه نيمه عميق و حدود 4 هکتار زمين زراعي مي باشد .انتقال مالكيت اين مجتمع كارگاهي به پارك علم وفناوري گيلان نيز در دست اقدام است. 1 ..................

تحقیقهای مشابه
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
72 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار تشریح چای و چایکاری در گیلان تهیه شده با نرم افزار mmb
10 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
10 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار معاملات ملکی همراه مستند document
75 صفحه - 30000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار داروخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مربوط به بابری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس
8 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش نرم افزار پینت ویندوز بصورت اتوران paint autoran cd with mmb
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل نوشته شده بزبان ویژوال بیسیک و بانک vb sql
26 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار رایت سی دی نوشته شده با ویژوال بیسیک vb
35 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل با ویژوال بیسیک و اکسس
37 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
50 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
30 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار شبکه حسگر و تحلیل و بررسی آن
20 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
34 صفحه - 20000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
20 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
39 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همرا با مستندvb sql document
15 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی نرم افزار بازی موبایل بزبان #C
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار روشهای هوشمند در امنیت شبکه
133 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter
110 صفحه - 18000 تومان
کارورزی رشته کامپیوتر آشنایی با نرم افزار های اکسل فتوشاپ و ویندوز
73 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 6000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
پروژه کامپیوتر نرم افزار ثبت نام دانشجویی نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
27 صفحه - 18000 تومان
پروژه کامپیوتر نرم افزار کتابخانه و مدیریت آن نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
41 صفحه - 18000 تومان
پروژه کامپیوتر نرم افزار مدیریت انبار نوشته شده با نرم افزار ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه باdocument
39 صفحه - 18000 تومان
پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد پریمیر بطور خلاصه با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
8 صفحه - 6000 تومان
پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد قارچ چوب نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
50 صفحه - 25000 تومان
پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد ایمنی و بهداشت صنعت نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
30 صفحه - 15000 تومان
پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد گل و گیاه نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
119 صفحه - 25000 تومان
پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژواک بیسیک و بانک اطلاعاتی به همراه مهندسی کامل نرم افزار مستند سازی
70 صفحه - 25000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 7000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 8000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 6000 تومان
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
54 صفحه - 7000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
92 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی کامپیوتر گزارش در مورد سخت افزار کامپیوتر
88 صفحه - 6000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 12000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 5500 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 40000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 5000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 5000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 2500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 5000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 3000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 5000 تومان
گزارش کاراموزی در گلخانه پارک قدس رشت
6 صفحه - 1000 تومان
گزارش کاراموزی در پارک دانشجو رشت
13 صفحه - 1500 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 7000 تومان
مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
36 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد شبکه های کامپیوتری
90 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر با عنوان ویروس های کامپیوتری
67 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد هوش مصنوعی
125 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - گرافیک کامپیوتری
67 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بصورت سی دی اتوران با عنوان رای گیری الکترونیک تهیه شده با mmb همراه با مستند dacument
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - مربوط به رمز نگاری و پروتکل امنیت شبکه
59 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدماتی کشاورزی
90 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر روشهای بالا بردن آمار بازدید سایت - روشهای معرفی سایت با موتور جستجوگر google
186 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر ، تجارت الکترونیک
112 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در سیستم های چند پردازنده
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر امنیت در شبکه
84 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
76 صفحه - 76000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت کامپیوتری
62 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی وب سایت معرفی دانشگاه به همراه مستند
152 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
155 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نمودار های مربوط به کتابخانه سطح 0 تا 3
11 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر با عنوان سیستم عامل لینوکس
37 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - طراحی و توپولوژی
85 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
17 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی و تحلیل شبکه های بیسیم
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر آموزش الکترونیک
101 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجهیزات نوری در شبکه ها
70 صفحه - 12000 تومان
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در شرکت
10 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه رشته کامپیوتر با موضوع شمارنده
10 صفحه - 4000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - توپولوژی هیبریدی
88 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر راهبردهای کسب و کار الکترونیکی
53 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی امنیت در شبکه
91 صفحه - 15000 تومان
گزارش کار رشته کامپیوتر در آزمایشگاه
28 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر امنیت اطلاعات در داده کاوی
108 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه حسگر بیسیم
52 صفحه - 16000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در هلال احمر
20 صفحه - 4000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت خزر انفورماتیک آشنایی با سخت افزار
35 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتر
7 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر- نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
24 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته نرم افزار وب سایت خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار همراه با document
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته نرم افزار آموزش movie maker(پاورپوینت)
15 صفحه - 3000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
55 صفحه - 7000 تومان
پروژه معرفی سیستم نرم افزاری پروانه کسب رشته نرم افزار همراه با نمودار دیاگرام
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته فناوری اطلاعات - آموزش الکترونیک
129 صفحه - 14000 تومان
گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
89 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته گردشگری وجهانگردی بررسی جاذبه های گردشگری گیلان در ساخت لوکیشن فیلم
62 صفحه - 16000 تومان
کاراموزی جمعیت هلال احمر استان گیلان رشته کامپیوتر
16 صفحه - 5000 تومان
پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
78 صفحه - 10000 تومان
قاچاق نرم افزار - قانون کپی رایت
20 صفحه - 2500 تومان
آموزش نرم افزار spss
20 صفحه - 2500 تومان
توضیحاتی در مورد نرم افزار snagit
14 صفحه - 2000 تومان
آموزش نرم افزار فتوشاپ photoshop
66 صفحه - 4500 تومان
آموزش نرم افزار اکسل excel
67 صفحه - 5000 تومان
آموزش نرم افزار پریمیر پرو - پاورپوینت
10 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش نرم افزار pc hardware بخش interface organization
25 صفحه - 25000 تومان
آموزش نرم افزار حسابداری پخش کارا - نرم افزار جامع پخش- بصورت pdf
137 صفحه - 10000 تومان
نرم افزار دیکشنری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسسvb access
1 صفحه - 7000 تومان
\vb نرم افزار شبیه سازی برنامه پینت ویندوز بزبان ویژوال بیسیکvb
1 صفحه - 15000 تومان
آموزش مقدماتی نرم افزار mmb
41 صفحه - 5000 تومان
آموزش نرم افزار net meeting
11 صفحه - 2000 تومان
آموزش مقدماتی نرم افزار فلش
26 صفحه - 3000 تومان
آموزش نرم افزار رشنال رزrational rose
20 صفحه - 3000 تومان
سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
11 صفحه - 4000 تومان
طراحی و تحلیل و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس به همراه نمودارو دیاگرام - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - رشنال رزuml rational rose
56 صفحه - 10000 تومان
تشریح نرم افزار حقوق و دستمزد
13 صفحه - 3000 تومان
مستند نرم افزار حظور و غیاب دانشجویان تهیه شده بزبان ویژوال بیسیک
25 صفحه - 5000 تومان
نرم افزار ارتباط با مشتریcrm
17 صفحه - 2500 تومان
آشنایی با نرم افزار مدیریت زمان
10 صفحه - 2000 تومان
آشنایی با یک نرم افزار خدمات پس از فروش
13 صفحه - 2000 تومان
آشنایی با نرم افزار شبکه NetMeeting
9 صفحه - 2500 تومان
آموزش نرم افزار آنسیس
10 صفحه - 1500 تومان
بهترین نرم افزار تهیه پشتیبان backup
16 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
8 صفحه - 8000 تومان
معرفی نرم افزار رافع 7
16 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
6 صفحه - 6000 تومان
علم آمار و انواع نرم افزار های آماری
17 صفحه - 2500 تومان
آشنایی با نرم افزار اس پی اس اس
18 صفحه - 2000 تومان
معرفي نرم افزار protool
2 صفحه - 1000 تومان
مدیریت پیکربندی در مهندسی نرم افزار پاورپوینت
21 صفحه - 3000 تومان
مستند سازی نرم افزار و اهمیت آن پاورپوینت
29 صفحه - 3000 تومان
مستند سازی نرم افزار و اهمیت آن
14 صفحه - 2000 تومان
آشنایی و نحوه کار با نرم افزار حسابداری هلو
106 صفحه - 12000 تومان
الگوهای تولید نرم افزار حلزونی آبشاری
9 صفحه - 1500 تومان
آموزش نرم افزار حسابداری هلو
38 صفحه - 5000 تومان
روشهای نوین طراحی نرم افزار معماری و مدلهای تولید نرم افزار
80 صفحه - 12000 تومان
پروژه شبیه سازی با نرم افزار Arena
58 صفحه - 7000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007