چهارشنبه 21 آذر 1397
بازدید امروز : 4994 نفر

موضوع : سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
تعداد صفحه :
66
قیمت :
12000 تومان

چکیده
از نظر پزشكي سقط جنين عبارت است از انداختن حمل ناقص الخلقه و يا ناتمام، خواه از جانب زن باشد يا غير او. جنين بر دو قسم است؛ جنين داراي روح و حيات انساني و جنين فاقد روح. در حرمت سقط جنين در فرض اول ميان شيعه و سني اختلافي وجود ندارد؛ زيرا جنين داراي نفس است و براساس تمام آيات و احاديث قتل انسان محسوب مي شود. در قسم دوم جمعي از اهل سنت آن را جايز مي دانند؛ اما شيعيان آن را حرام مي دانند، هر چند در اين فرض استثنائاتي نيز وجود دارد. اين مقاله به طرح دو مبحث مهم پيرامون سقط جنين مي پردازد؛ مبحث اول، مساله دميده شدن روح در جنين است. بعضي از پزشكان معتقدند كه جنين فاقد حيات نداريم و حتي حيوانات منوي (اسپرماتوزوييدها) مرد و تخمك مونث قبل از عمل لقاح نيز حيات دارند. برخي ديگر معتقدند كه جنين مدتها قبل از اينكه مادر، حركت او را در رحم خود احساس كند حركت دارد؛ ولي كيسه او بزرگ و خود او كوچك است. اما وقتي جنين بزرگ مي شود كيسه برايش كوچك مي شود و مادر حركت پاي او را احساس مي كند. در اين باره بايد گفت كه اثبات امور حسي توسط طب را بايد بدون چون و چرا پذيرفت. اما بايد دانست كه مقصود فقها منحصرا حيات نيست؛ بلكه حيات انساني است كه از نفخ روح به بدن تحقق مي يابد. حيات از نظر فلاسفه قديم داراي انواعي است: نباتي، حيواني و انساني. حيات نباتي نيازمند غذا، تنفس، حرارت و ... مي باشد، حيات حيواني علاوه بر اين امور نيازمند احساس و حركت اختياري است. حيات انساني افزون بر احساس و حركت، قابليت ادراك كليات را نيز دارد و اثر نفس ناطقه مجرد مي باشد. در هر حال مقصود دانشمندان اسلامي از حيات جنين، حيات انساني مي باشد. وجود انساني امروز علاوه بر دلايل عقلي و ديني، دلايل علمي هم پيدا كرده است. از نظر طب امروز تقسيم بندي هاي ديگري هم براي حيات و مراحل آن وجود دارد. اما انتظار درك كيفيت تعلق روح به بدن جنين از علم طب نمي رود. علم در محسوسات نفوذ مي يابدو در فلسفه و امور ديني جز سكوت راهي ندارد. ماترياليستها با خارج شدن از مرزهاي علم و انكار احكام عقل و فلسفه دچار اشتباه شده اند؛ زيرا بين علل فيزيكي و روحي تناقضي نيست و فلسفه، علل عقلي را در طول علل مادي ثابت مي كند نه در عرض آن؛ هر چند كه عده اي از ماترياليستها و حتي موحدين در اين امور راه خطا پيموده اند. روح انسان، مجرد از ماده و لواحق آن مانند زمان و مكان است؛ ولي به عنوان يك موجود ممكن الوجود متناهي و داراي ماهيت است. بر خلاف وجود خدا كه مجرد از ماده و ماهيت است. روح در جسم حلول نمي كند و در آن، جا ندارد و بر بدن سوار نيست. روح مدبر بدن است و علاقه آن تدبيري است. ولي حقيقت اين علاقه از نظر فلسفي، ديني و علمي روشن نيست. از تعلق تدبيري روح به بدن، حيات در پيكر آدمي دميده مي شود و نفخ روح به معناي حيات است كه در بدن حلول مي كند. (نفخت فيه من روحي) خود روح منفوخ نيست بلكه منفوخ از جانب روح است، منظور از منفوخ، حيات است. به هر حال حيات در جنين پس از چهار ماه پديدار مي شود؛ اما روز و ساعت آن مشخص نيست. در بخش دوم اين مقاله، حكم سقط جنين در فروض زير مورد بررسي قرار مي گيرد: در فرضي كه يقين به مردن سقط وجود دارد؛ موردي كه بقاي جنين مستوجب مرگ مادر شود؛ موردي كه بقاي حمل موجب آسيب رسيدن به سلامت مادر مي شود؛ فرضي كه حمل يا ولادت آن مستلزم حرج شديد براي مادر شود؛ حكم حمل خوشه اي و حكم سقط حمل ناشي از زنا.
کليدواژگان:
سقط جنين ، علم ، فقه اسلامي ، شيعه و سني ، ممنوعيت ، زندگي نباتي ، حيواني و انساني ، دميده شدن روح ، حرج

تحقیقهای مشابه
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
66 صفحه - 12000 تومان
سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
66 صفحه - 12000 تومان
سقط جنین از نظر قانونی - سقط جنین و پزشکی قانونی - حقوق
11 صفحه - 2500 تومان
بررسی سیگار کشیدن زنان باردار بر سلامت جنین - مطابق با اصول روش تحقیق
21 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
45 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
38 صفحه - 6000 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 5000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
22 صفحه - 4000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
وظایف دهیار و شورای اسلامی روستا - روش تحقیق
14 صفحه - 6000 تومان
مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
24 صفحه - 9000 تومان
مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
24 صفحه - 3500 تومان
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
نقش خصوصیات انسان در اخلاق اسلامی روش تحقیق
35 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12
21 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
23 صفحه - 23000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23
24 صفحه - 24000 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 20000 تومان
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
18 صفحه - 5000 تومان
پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
9 صفحه - 2000 تومان
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
38 صفحه - 6000 تومان
اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 3500 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 10000 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 8000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 7000 تومان
وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
18 صفحه - 5000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 5000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 12000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 4000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 6000 تومان
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
16 صفحه - 8000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 25000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
14 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 19000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
16 صفحه - 16000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 7000 تومان
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
46 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 10000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
11 صفحه - 11000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 12000 تومان
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
56 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
9 صفحه - 9000 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 3000 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007