دوشنبه 26 آذر 1397
بازدید امروز : 6189 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : فضایل اخلاقی از دید شریعتی

عنوان سفارش :
فضایل اخلاقی از دید شریعتی
تعداد صفحه :
11
قیمت :
2000 تومان

خلاصه تحقیق
عنوان :
فضایل اخلاقی و اخلاق از دید دکتر شریعتی
  فهرست مطالب
اخلاق چيست؟
علم اخلاق
وظيفه ی اخلاقی چيست؟
وظيفه اخلاقی انسان در برابر خدا
منابع
  اخلاق چيست؟
شما وقتی که دست کوری را می گیرید و او را از یک طرف خیابان به طرف دیگر میبرید خوشحال نمی شود؟اگر بچه ای را که توی کوچه دیدید که مادرش را گم کرده و می گرید و دستش را گرفتید واو را به مادرش سپردید خیلی دلتان شاد نمی شود؟ چرا!آیا می دانید برای چه؟ آن کور و یا این مادر به شما کمکی نکرده اند،برای شما آبرو و احترامی به دست نیاورده اند؛پس چرا اینقدر خوشحالید؟
شما وقتی پولدار میشوید،خوشحال میگردید؛زیرا در روح شما یک نیرویی هست که دوستدار پول است .وقتی هم که می بینید همه از شما صحبت می کنند و تعریفتان می نمایند باز خوشحال می شوید؛برای اینکه یک نیروی دیگری هم در شما هست که نامجویی و جاه طلبی نام دارد اما وقتی به آن کور و یا مادر گم کرده فرزند کمک کردید نه کسی می بیند که از شما تعریف کند ونه پولی گیرتان می آید، پس نیروی پول دوستی و یا جاه طلبی شما را از این کار خوشحال نکرده است و این این نیروی دیگری است که در شما وجود داردکه از این گونه کارهای نیک خوشحالتاشن می سازد و همیشه شما را وادار می کند که دست به این جور کارها بزنید واز کردار زشت وگفتار ناپسند پرهیز نمایید.این نیرو،نیروی اخلاق یا وجدان نام دارد.پس نیروی اخلاق نیرویی است که شما را به کارهای نیک واذار می کند واز کارهای بد بیزارتان می سازد.

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007