موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : فضایل اخلاقی از دید شریعتی

عنوان سفارش :
فضایل اخلاقی از دید شریعتی
تعداد صفحه :
11
قیمت :
6000 تومان

خلاصه تحقیق
عنوان :
فضایل اخلاقی و اخلاق از دید دکتر شریعتی
  فهرست مطالب
اخلاق چيست؟
علم اخلاق
وظيفه ی اخلاقی چيست؟
وظيفه اخلاقی انسان در برابر خدا
منابع
  اخلاق چيست؟
شما وقتی که دست کوری را می گیرید و او را از یک طرف خیابان به طرف دیگر میبرید خوشحال نمی شود؟اگر بچه ای را که توی کوچه دیدید که مادرش را گم کرده و می گرید و دستش را گرفتید واو را به مادرش سپردید خیلی دلتان شاد نمی شود؟ چرا!آیا می دانید برای چه؟ آن کور و یا این مادر به شما کمکی نکرده اند،برای شما آبرو و احترامی به دست نیاورده اند؛پس چرا اینقدر خوشحالید؟
شما وقتی پولدار میشوید،خوشحال میگردید؛زیرا در روح شما یک نیرویی هست که دوستدار پول است .وقتی هم که می بینید همه از شما صحبت می کنند و تعریفتان می نمایند باز خوشحال می شوید؛برای اینکه یک نیروی دیگری هم در شما هست که نامجویی و جاه طلبی نام دارد اما وقتی به آن کور و یا مادر گم کرده فرزند کمک کردید نه کسی می بیند که از شما تعریف کند ونه پولی گیرتان می آید، پس نیروی پول دوستی و یا جاه طلبی شما را از این کار خوشحال نکرده است و این این نیروی دیگری است که در شما وجود داردکه از این گونه کارهای نیک خوشحالتاشن می سازد و همیشه شما را وادار می کند که دست به این جور کارها بزنید واز کردار زشت وگفتار ناپسند پرهیز نمایید.این نیرو،نیروی اخلاق یا وجدان نام دارد.پس نیروی اخلاق نیرویی است که شما را به کارهای نیک واذار می کند واز کارهای بد بیزارتان می سازد.

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007