موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رفتار پدر و مادر نسبت به کودک و نابهنجاریها
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رفتار پدر و مادر نسبت به کودک و نابهنجاریها.docx
تعداد صفحه :
15
قیمت :
9000 تومان

عنوان
چکیده
مقدمه
الف:پرورش نیافتن شخصیت کودک
ب:درک نکردن کودک
ج-بی‏توجهی بکودک و فقدان عاطفه
د:تبعیض
اهداف و پیشنهادات
نتیجه گیری
منابع
مقدمه
یکی از موضوعات بسیار مهمی که غالبا پدر و مادرها و مخصوصا والدین سنت‏گرا کمتر به آن توجه دارند رفتاری است که باید در قبال کودکان داشته باشند.اعمال و کردار والدین و بزرگان خانواده یکی از عوامل‏ اساسی است که باعث رشد و توسعه‏ خصائص جسمانی و روانی کودکان میشود و یا بالعکس آنها را متوقف میسازد و در نتیجه از نقطه نظر قوای جسمانی و دماغی،فردی‏ کاملا بیمار تحویل اجتماع میگردد.
الف:پرورش نیافتن شخصیت کودک
شازال Chazal مینویسد که کودک‏ موجودی است که دارای امکانات هوشی، تأثیرپذیری و ارادی است.شخصیتش نباید خفه شود و یا مورد تجاوز قرار گیرد،این یک‏ حقیقت بزرگ است که شخصیت کودک تحت‏ تعالیم صحیح شکفته میشود،رشد میکند و روز بروز خود را بیشتر با محیط اجتماعی‏ تطابق میدهد.
با توجه به آنچه که شازال ذکر میکند چنانچه پدر و مادرها باین امر توجه ننمایند و اهمیت آن را درک نکنند و در نتیجه‏ شخصیت فرزند خود را آنچنان که لازم است‏ پرورش ندهند،محققا فرد سالمی تحویل‏ اجتماع نخواهند داد.
این واقعیت غیر قابل انکار است که‏ از اصول تربیتی،تقویت رشد شخصیت در کودک است که بسیاری از مشکلات را نابود میسازد.کودکی که به شخصیت خود شناسائی حاصل کند بدون شک نیروهایش را در جهت مسئولیتهای مختلف تجهیز میکند و میکوشد تا شخصا قادر شود با مشکلاتی‏ که پیش میآید با قدرت هرچه تمامتر و با اتکای به نیروی خود،بمبارزه بپردازد و هیچگونه واهمه و اضطراب و دلهره‏ای در مبارزه‏ای که میکند از خود نشان ندهد و در برابر ناملایمات ضعیف و زبون نباشد.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007