شنبه 28 دی 1398
بازدید امروز : 7061 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل اداره دارایی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل اداره دارایی
تعداد صفحه :
70
قیمت :
14000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
شرح وظایف معاون ارزش افزوده
شرح وظایف کارشناس ارشد مالیاتی
وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات
وظایف عمومی و تخصصی کارشناسان شبکه
وظایف کارشناس نرم افزار
لیست وظایف و تخصصها مربوط به مشاغل
لیست فعالیتها و ویژگیهای مربوط به هر یک از وظایف
لیست دانشهای مربوط به هر یک از مشاغل
لیست سایر مهارتهای مربوط به هر یک از کارشناسان
لیست شایستگی¬های رفتاری
  مقدمه:
تجزیه و تحلیل شاغل جایگاه ویژه ای در سازمان های دولتی و خصوصی دارد به طوریکه شالوده و پایه و اساس سیستم پرداخت و دستمزد ،برنامه ریزی ،کارمند یابی ، آموزش ، ارزشیابی ، ارزشیابی ارتقاء ، سازماندهی ، مشاوره ، تنظیم روابط کارگری و نهایتاً دستیابی به هدف های راهبردی مدیریت منابع انسانی یعنی بهره وری ، ارتقاء کیفیت کاری و پیروی از قانون ، مدیران را یاری می نماید . عمل کشف و فرآیند مطالعه و ثبت اجزاء ، فعالیت ها و وظایف اصلی جنبه های مختلف شغل را تحلیل شغل می گویند که در برگیرنده شرح شغل و شرایط احراز شغل می باشد .
شرح وظایف معاون ارزش افزوده :
1- سرپرستی امور مربوط به جمع آوری و نگهداری اطلاعات مؤدیان بزرگ شناسایی شده مالیات بر ارزش افزوده در حوزه سرپرستی
2- سرپرستي امور مربوط به شناسايي مستمرمؤديان مشمول وارسال فرم دعوتنامه جهت ايشان
3- برقراري ارتباط با ساير مؤسسات ومراجع اعم از دولتي وغير دولتي جهت كسب اطلاعات جمع آوري شده وحذف موارد تكرار
4- نظارات برارسال دعوتنامه ها جهت مؤديان بزرگ جديد ماليات برارزش افزوده
5- سرپرستي امور مربوط به ارائه خدمات مشاوره اي از طرق مختلف جهت جلب مؤديان براي ثبت نام
6- مديريت امر ثبت نام مؤديان بزرگ براساس برنامه زمانبندي وكنترل صحت اقلام مندرج در فرمهاي ثبت نام
7- نظارت برصدور كدشناسايي وگواهي نامه ثبت نام
8- هدايت ونظارت بر نحوه نگهداري فرمهاي ثبت نام واطلاعات مندرج درآنها
9- سرپرستي امور دريافت وپردازش اظهارنامه ها
10- مديريت امور مغايرتها دراظهارنامه ها وگزارش آن به مقامات بالاتر
11- همكاري باواحد حسابرسي درزمينه معرفي مؤديان خاطي وپرخطر
  وظايف مديريتي :(معاون ارزش افزوده)
1- شركت درجلسات هماهنگي باساير روساي امور مالياتي
2- ارائه گزارش درزمينه فعاليتهاي مربوط به مقامات بالاتر
3- همكاري باساير واحدهاي تخصصي بمنظور نيل به اهداف مشترك
4- مشاركت دراداره امور وحسن اجراي عمليات وارزيابي نحوه عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي
5- نظارت برحسن اجراي قوانين ومقررات موضوعه
6- ارائه پيشنهاد درزمينه مكانيزم هاي تشويقي بمنظور افزايش كارايي واثر بخشي كاركنان
7- ارزشيابي كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي
8- تعيين دوره هاي آموزشي جهت معرفي كاركنان براساس نتايج ارزشيابي هاي بعمل آمده
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل اداره دارایی
70 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 11000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 9000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 6000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
74 صفحه - 7500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل الگوریتم مورچگان
42 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
17 صفحه - 8000 تومان
آشایی و تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
39 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12
17 صفحه - 6500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل مساله فرزند كشي در اسلام و عرف
43 صفحه - 5000 تومان
پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
65 صفحه - 12000 تومان
کارسنجی ، تجزیه و تحلیل روشها
11 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردي جدید برای حل مشکل مسیر بحرانی فازی با استفاده از تجزیه و تحلیل حوادث
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد پنهان سازي تصویر بديع بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی برای بیومتریک هاي چندنمايي امن
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و فن مراقبت تکاملی در NICU : تجزیه و تحلیل یک ایده کلی 22
8 صفحه - 8000 تومان
شاخص ها و تجزیه و تحلیل آنها
6 صفحه - 1500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007