جمعه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 4344 نفر

موضوع : نقش زنان در جامعه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش زنان در جامعه
تعداد صفحه :
28
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب>
مقدمه
زن و خانواده
زن و جامعه
نقش زنان در توسعه
رويکردها
رويکرد مذهبي (توسعه انساني )
رويکرد فمينيستي
رويکرد عدالت جنسيتي
تبديل رويکرد زنان و توسعه به رويکرد جنسيت و توسعه
نقش زن در ارتقاء معنوي جامعه
جايگاه اجتماعي زن در اروپا
زن در استراليا و اقيانوسيه
زن در آفريقا و آسيا
زن در ايران
زن در اديان مختلف
قوانين اسلامي و تعالي جايگاه زن
حق زن در جامعه اسلامي
نتيجه گيري
منابع
  مقدمه
در دین اسلام، زن جایگاه بسیار والایی دارد؛ هم در اجتماع و هم در خانواده. زن سازنده خانواده است و خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی جامعه می باشد؛ لذا می توان گفت که زن سازنده جامعه است و قادر است جامعه را به سمت سعادت و تعالی و یا به سمت انحراف و فساد سوق دهد. بهتر است نقش زن را به طور جداگانه در خانواده و جامعه بررسی کنیم تا در نهایت به نتیجه مطلوب نایل شویم.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007