موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نقش زنان در جامعه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش زنان در جامعه
تعداد صفحه :
28
قیمت :
15000 تومان

فهرست مطالب>
مقدمه
زن و خانواده
زن و جامعه
نقش زنان در توسعه
رويکردها
رويکرد مذهبي (توسعه انساني )
رويکرد فمينيستي
رويکرد عدالت جنسيتي
تبديل رويکرد زنان و توسعه به رويکرد جنسيت و توسعه
نقش زن در ارتقاء معنوي جامعه
جايگاه اجتماعي زن در اروپا
زن در استراليا و اقيانوسيه
زن در آفريقا و آسيا
زن در ايران
زن در اديان مختلف
قوانين اسلامي و تعالي جايگاه زن
حق زن در جامعه اسلامي
نتيجه گيري
منابع
  مقدمه
در دین اسلام، زن جایگاه بسیار والایی دارد؛ هم در اجتماع و هم در خانواده. زن سازنده خانواده است و خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی جامعه می باشد؛ لذا می توان گفت که زن سازنده جامعه است و قادر است جامعه را به سمت سعادت و تعالی و یا به سمت انحراف و فساد سوق دهد. بهتر است نقش زن را به طور جداگانه در خانواده و جامعه بررسی کنیم تا در نهایت به نتیجه مطلوب نایل شویم.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007