موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نقش روابط عمومی در کتابخانه دانشگاه مشهد
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش روابط عمومی در کتابخانه دانشگاه مشهد
تعداد صفحه :
20
قیمت :
10500 تومان

نقش روابط عمومی در کتابخانه دانشگاه مشهد:
مقدمه:
کتابخانه به مجموعه‌ای از اطلاعات و منابع و خدمات اطلاعاتی گفته می‌شود که توسط یک نهاد عمومی، خصوصی یا یک شخص نگهداری و اداره می‌شود. از نگاه سنتی، کتابخانه به طور معمول به مجموعه‌ای از کتاب‌ها گفته می‌شود.
خط‌مشي مجموعه‌سازي در كتابخانه دانشگاه مشهد
1- رسالت كتابخانه
رسالت كتابخانه در هر سازماني حمايت از برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي آن سازمان مي‌باشد بنابراين كتابخانه بايد مجموعه‌اي از مطالب مورد‌نياز سازمان را در برگيرد به‌گونه‌اي كه همزمان با تحول و تغيير در برنامه‌ها و فعاليتها، مجموعه كتابخانه نيز تحول و گسترش يابد. امروزه با رشد روزافزون انتشارات، اعم از منابع اطلاعاتي چاپي و الكترونيكي امكان تهيه همه منابع وجود ندارد. از طرفي كتابخانه سازمان بايد منابع لازم جهت پاسخگويي به نياز‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي حال و آينده اعضا، كاركنان و محققان را تهيه نمايد.
در راه نيل به اين اهداف مهمترين وظيفه، ساخت مجموعه‌اي متناسب با نياز جامعه كتابخانه (اين جامعه در قسمتهاي بعد معرفي خواهد شد.) است كه بايد بر طبق خط‌مشي مدون، تهيه و تدوين گردد. بر اين اساس كتابخانه دانشگاه شهر مقدس مشهد نيز برپايه خط‌مشي مطرح در اين آئين‌نامه تلاش مي‌كند مجموعه‌اي كيفي و متناسب با نياز جامعه كتابخانه تهيه نمايد.
2- ساختار تشكيلاتي كتابخانه
ساختار تشكيلاتي كتابخانه شامل موارد ذيل مي‌باشد:
مسئول كتابخانه
مسئول كتابخانه نظارت و مديريت بر تمام امور كتابخانه كه در قالب حوزه خدمات فني و حوزه خدمات عمومي سازماندهي شده‌اند را بر‌عهده دارد.
حوزه خدمات فني
فعاليتهايي كه در اين حوزه انجام مي‌شود از مرحله گزينش عناوين منابع موردنياز تا آماده‌سازي منابع جهت ارائه به مراجعه‌كننده را در‌برگرفته و در بخشهاي زير انجام مي‌پذيرد:
بخش گزينش و تهيه منابع اطلاعاتي
ليست عناوين منابع بر اساس پيشنهاد اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر، مشاورين شورا و كميسيونهاي آن و يا پيشنهادات نمايندگان حوزه خدمات فني و حوزه خدمات عمومي و با نظارت مسئول
كتابخانه تهيه شده و سپس پيگيريهاي لازم جهت تهيه منابع به عمل مي‌آيد. پس از دريافت منابع تهيه شده، آنها را ممهور به مهر كتابخانه نموده و در دفتر مخصوص ثبت خواهند كرد.
..................

تحقیقهای مشابه
نقش روابط عمومی در کتابخانه دانشگاه مشهد
20 صفحه - 10500 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
نقش روابط عمومی در کتابخانه دانشگاه
20 صفحه - 9000 تومان
مزد و نقش آن در روابط سازمانی
23 صفحه - 12000 تومان
مزد و نقش آن در روابط سازمانی
23 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش خانواده در گرایش دختران به دانشگاه - روش تحقیق
22 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24
29 صفحه - 87000 تومان
کارورزی روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی تاثیرات فرهنگی خاتم انبیاء وزارت ارشاد بر روی مخاطبان
19 صفحه - 12000 تومان
اصول سرپرستی روابط عمومی در ایران
30 صفحه - 10500 تومان
ارتباطات انسانی چگونه در بهبود عملکرد روابط عمومی ها مؤثر واقع می شود
5 صفحه - 6000 تومان
نقش کتابخانه های عمومی برای کودکان و نوجوانان
11 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007