شنبه 28 دی 1398
بازدید امروز : 1439 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه بررسی سیستم های خنک کننده نیروگاهی - برج خنک کن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی سیستم های خنک کننده نیروگاهی - برج خنک کن
تعداد صفحه :
64
قیمت :
9000 تومان

فصل اول
سیستمهای خنک کننده نیروگاهی
1-1- مقدمه
سیستم های خنک کننده در نیروگاهها متناسب با چگالش بخار خروجی از توربین توسط آب یا هوا می توانند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم عمل کنند. برجهای خنک کننده با جریان هوای طبیعی نوعی از برجهای خنک کننده هستند که تحت شرایط معین از جمله بالا بودن دمای آب ، کافی نبودن آب تغذیه و مشکلاتی همچون جلوگیری از تلفات آب مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه عامل دیگری که بیشتر مورد توجه است مساله زیست محیطی و آلودگی هایی است که برج های خنک کننده تر و سیستمهای مستقیم می توانند از عوامل ایجاد کننده آن باشند. از نظر زیست محیطی شرایط ایجاب می کند که نیروگاهها دورتر از رودخانه ها و دریاچه ها ساخته شوند و از طرفی مساله کمبود آب در محلهای دورتر از رودخانه ها و دریاچه ها لزوم استفاده از برجهای خنک کننده خشک را مشهود تر می کند. سیستم خنک شونده با هوا به همراه کندانسور جت ، بطور خلاصه سیستم هلر نامیده می شود.
دمای قابل حصول در برج خنک کن که هدف اصلی این پروژه می باشد به عنوان یک فاکتور اقتصادی مهم در طراحی نیروگاهها مطرح می باشد. با توجه به این موارد ، مطالعه و بررسی عملکرد برج های خنک کن و عوامل تاثیر گذار بر آن در طراحی این پروژه های صنعتی حائز اهمیت می باشد.
برجهای خنک کن را می توان بر اساس عامل بوجود آورنده جریان هوا در آنها به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:
1- برجهای خنک کن که جریان هوا در آنها بر اساس یک عامل مکانیکی مانند فن بوجود می آید.
2- برجهای خنک کن که جریان هوا در آنها در اثر یک عامل طبیعی مانند اختلاف جرم حجمی بوجود می آید.
در این پروژه تاثیر منفی وزش باد بر عملکرد برجهای خنک کن خشک (هلر) و همچنین راه مقابله با آن که استفاده از توزیع نا متقارن آب در رادیاتور ها می باشد معرفی و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در نهایت با عملکرد برج در حالت بدون وزش باد مقایسه شده است.
این نوع برجهای خنک کن از دو قسمت نسبتاً متمایز تشکیل شده اند . قسمت تحتانی برج که شامل رادیاتورها بوده و آب گرم خروجی از کندانسور ، داخل آنها جریان دارد و قسمت فوقانی که دودکش نسبتاً بلند برج خنک کن می باشد.
توده هوای محیط در اثر عبور از روی لوله های حاوی آب گرم خارج شده از کندانسور نیروگاه ، گرم شده و در اثر کاهش جرم مخصوص هوا نسبت به هوای محیط به سمت بالا حرکت می کند و ستون هوای گرم جای خود را با حجم هوای تازه محیط که از قسمت تحتانی برج وارد می شود عوض می کند و این جریان طبیعی در طول عملکرد برج برقرار می باشد. قسمت دودکش برج خنک کن نقش ماشین جریان را ایفا می کند.
علی رغم عملکرد بسیار ساده این نوع برجهای خنک کن، به علت ارتفاع و حجم بسیار بزرگی که دارند هزینه های ساخت و سرمایه گذاری اولیه آنها بسیار بالا می باشد. هزینه های ساخت بطور عمده تابعی از مساحت جانبی دیوارهای برج خنک کن می باشد.[3]
نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از توزیع نا متقارن آب در رادیاتور ها بطور چشم گیری راندمان برج را در زمان وزش باد افزایش می دهد.
در ادامه ی این فصل به تشریح سیستمهای خنک کن و همچنین عوامل تاثیرگذار بر روی آنها پرداخته می شود.
در فصل دوم کارها و تحقیقات قبلی انجام شده در مورد برج خنک کن خشک آورده شده است.
فصل سوم معادلات حاکم بر جریان و مدلهای بکار گرفته شده را توضیح می دهد.
در فصل چهارم روش حل عددی جریان در برج خنک کننده خشک بطور کامل تشریح شده و در فصل پنجم مدل سازی عددی برج در حالتهای دو بعدی و سه بعدی انجام گرفته است.
نتایج تمامی بررسیها و تحقیقات نیز در فصل ششم توضیح داده شده است.
1-2- تشریح وظایف سیستم خنک کن
سیستم خنک کن اصلی وظیفه دفع حرارت در چرخه حرارتی را عهده دار می باشد. طبق قانون دوم ترمودینامیک در یک ماشین حرارتی ، تولید کار بدون دفع حرارت به محیط غیر ممکن است. در نیروگاههای حرارتی این عمل توسط آب خنک کن (چگالنده) و برج خنک کن انجام می پذیرد.
حرارت کسب شده از بخار خروجی سیلندر فشار ضعیف توربین، موجب افزایش دمای آب خنک کن گردیده و این حرارت توسط آب خنک کن و برج خنک کن به محیط انتقال می یابد. واضح است که هر چه دمای منبع سرد در ماشین حرارتی پایین تر باشد بازدهی آن بالاتر خواهد بود. به عبارت دیگر عملکرد مناسب سیستم خنک کن، در عملکرد نیروگاه حرارتی تاثیر بسزایی دارد و ایجاد دمای پایین تر در چگالنده به معنای افزایش کار توربین، افزایش بازدهی و کاهش دفع حرارت به محیط می باشد.
مقدار گرمای دفع شده در محیط توسط سیستم خنک کن در حدود 5/1 تا 3 برابر کار مفید خروجی از نیروگاه می باشد[1].
1-3- معرفی اجمالی انواع سیستمهای خنک کن و محدوده کاربرد
یطور کلی می توان سیستمهای خنک کن نیروگاهی را بر اساس کاربرد آنها به سه گروه اصلی زیر تقسیم بندی نمود:
 سیستم خنک کن یک بار گذر1
 سیستم خنک کن تر2
1-3-1- سیستم خنک کن یکبار گذر
در سیستم خنک کن یکبار گذر ، آب از یک منبع طبیعی همانند رودخانه ، دریاچه و یا چاه به درون چگالنده پمپ می شود و در آنجا پس از تبادل حرارت و گرم شدن به منبع اولیه بازگردانده می شود.این نوع سیستمهای خنک کن از نظر ترمودینامیکی بالاترین بازدهی را دارند. علت بالا بودن بازدهی ، پایین بودن دمای منبع سرد یا چگالنده بوده که این امر باعث افزایش بازدهی کل چرخه قدرت می گردد. در طراحی چنین سیستمهایی بایستی به مقدار افزایش دمای منبع و دیگر اثرات زیست محیطی توجه بسیار شود.
از جمله محدودیتهای این سیستم این است که حتماً بایستی در نزدیکی یک منبع همانند رودخانه ، دریاچه و یا دریا واقع شود. در شکل (1-2) طراحی از یک سیستم یکبار گذر نشان داده شده است.
........

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی سیستم های خنک کننده نیروگاهی - برج خنک کن
64 صفحه - 9000 تومان
بررسی برجهای خنک کننده - سیستم خنک کننده
27 صفحه - 4000 تومان
شرح سیستم خنک کن هلر و معرفی آن
46 صفحه - 9000 تومان
سیستم های خنک کننده نیروگاهی
80 صفحه - 10000 تومان
سیستم های خنک کننده نیروگاهی
85 صفحه - 15000 تومان
سیستم خنک کننده خودرو
24 صفحه - 3000 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 8000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 18000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 10000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 12000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 5000 تومان
mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
81 صفحه - 14000 تومان
الکتروتکنیک gps پروژه سیستم موقعیت یابی جی پی اس
89 صفحه - 9000 تومان
شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایل – پهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
85 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
73 صفحه - 18000 تومان
کشت بدون خاک و سیستم های پیروی کننده از آن
5 صفحه - 1000 تومان
استفاده از بادگیر در ایران در سنوات قدیم برای تهویه و خنک کردن هوا
9 صفحه - 1000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007