موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
تعداد صفحه :
119
قیمت :
30000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
مقدمه
طرح مساله
طرح هدف
طرح فرضیه
فصل دوم : ادبیات موضوع
مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
بیان عقاید و نظریه های مربوط به موضوع
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
جامعه
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن
طرح تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل توصیفی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای
تجزیه و تحلیل علیت
فصل پنجم : نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
بیان مسئله
روش اجرا یافته ها بصورت خلاصه
نتیجه گیری
منابع
فهرست جداول
عنوان
جدول 1: ماتریس تحلیل سیاستی (PAM)
جدول2 : معیار، روش محاسبه و تفسیر ضرایب حمایت و شاخص مزیت نسبی
جدول شماره 3 : وضعيت عضويت كشورهاي جهان در سازمان جهاني تجارت
جدول شماره 1: اثرات كوتاه مدت الحاق
جدول شماره 2: اثرات بلندمدت الحاق
فهرست نمودار
عنوان
نمودار 1 :سهم واردات و صادرات در تولید ناخالص ملی جهان
نمودار 2 : کاهش سطح تعرفه ها در اقتصاد جهانی
نمودار 3 : رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی
نمودار4 :کل اوراق قرضه بین المللی کشورهای در حال رشد
نمودار5 : مقایسه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تولید و صادرات
نمودار 6 : دسترسی به اینترنت
نمودار شماره 1: روند صادرات كالايي چين از سال 1990 تا 2007 سال ميلادي
نمودار شماره 2: میزان صادرات کالایی چین در صورت عضویت یا عدم عضویت در wto
در نمودار شماره 3 نيز درصد پاسخ دهندگاني
نمودار شماره 4 : درصد پاسخ دهندگان موافق با افزایش شاخصها در بلند مدت
نمودار شماره 5 : تعامل دولت با بخش خصوصی
نمودار شماره 6 : اطلاع رسانی دولت به جامعه
نمودار شماره 7 : داشتن برنامه مدون
  مقدمه
ایران نیز عضویت در سازمان تجات جهانی را در برنامه هاي راهبردي خود منظور کرده و از سال 1375 درخواست عضویت خود را به دبیرخانه این سازمان ارائه نموده است. طی سال هاي گذشته قبول عضویت ایران با مخالفت حداقل یکی از اعضاء که آمریکا است، مواجه بوده است. نظر منفی آمریکا باعث می شد که اجماع لازم به دست نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد.
البته حتی اگر یک عضو ضعیف هم با پذیرش ایران مخالفت کند، باز هم عضویت ایران در دستور کار سازمان تجارت جهانی قرار نمی گرفت. به هرحال نشست شوراي عمومی در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384) براي بیست و دومین بار درخواست الحاق ایران را که 9 سال پیش در 19 ژوئیه1996 (28 تیر 1375) تسلیم این سازمان شده بود را مورد بررسی قرار داد و بر خلاف نشس ت هاي پیشین طی 4 سال گذشته بدون ابراز مخالفت آمریکا، درخواست اجماعاً مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و بدین ترتیب ایران با کسب عضویت ناظر این سازمان، روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد . از خردادماه سال 1384 كه ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد، تا دي ماه سال جاري، كه رژيم تجاري كشورمان مورد پذيرش اين سازمان قرار گرفت، بيش از 50 ماه مي گذرد. سازماني كه به دنبال تسهيل تجارت در سطح دنياست. با پذيرش رژيم تجاري ايران، اولين گام رسمي در الحاق كشورمان به سازمان تجارت جهاني برداشته شد.
الحاقي كه اثرات عميقي بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت. درباره ي سازمان تجارت جهاني ( يا آن گونه كه عده اي مي گويند: سازمان جهاني تجارت) حتما خوانده و شنيده ايد، با اين حال غالبا درمورد ويژگي هاي اين سازمان و پيامدهاي پيوستن ايران به W.T.O ديدگاه هاي نادرستي وجود دارد. مطلب پيش رو نگاهي است گذرا به مهم ترين مختصات اين سازمان.
طرح مساله
به هرحال در صورت پذیرش ایران، مذاکرات ایران و سازمان تجارت جهانی از زمان موافقت حدود یک دهه پیش بینی می شود که طول بکشد. مدت مذاکرات برخی کشورها بسیار کوتاه و برخی بسیار طولانی بوده است. مثلا مذاکرات سازمان تجارت جهانی با ارمنستان براي قبول عضویت این کشور تنها 2 ماه طول کشید. در حالی که مدت مذاکرات با چین حدود 15 سال است و رقم زمان مذاکره سازمان تجارت جهانی با ایران فقط یک برآورد میتواند باشد.براساس موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه ها را به تدریج حذف کنند. در حال حاضر با تعرفه صفر، عملا نفت از موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهانی خارج است و موافقتنامه هاي آن مشمول فرآورد ههاي نفتی نمی شود. بر این اساس ورود کالاهاي صادراتی کشورهاي صنعتی به کشورهاي نفتی منجمله ایران مشمول حذف تعرفه شده اما واردات نفتی کشورهاي صنعتی از کشورهاي نفتی و ایران مشمول حذف یا کاهش تعرفه نمی شود و نفت بخش بزرگی از صادرات این کشورها را تشکیل می دهد. البته ناگفته نماند که در عوض تعرفه کشورهاي توسعه یافته مالیات زیادي بر مصرف نفت و فرآورده هاي آن می بندند که همان اثر تعرفه هاي سنگین بر نفت را بجا می گذارد. این موضوع بسیار تعیین کننده است و به همین دلیل آمریکا و دیگر کشورهاي صنعتی از مطرح شدن بحث نفت و فرآورده هاي نفتی هراس دارند زیرا براي مثال از یک یورو پرداختی براي بنزین در اروپا حدود 16 سنت آن پول نفت خام است که به کشورهاي صادرکننده پرداخت می شود و 16 سنت هم هزینه پالایش، حمل و توزیع است و 68 سنت باقی مانده مالیاتی است که کشورهاي اروپایی از مصرف بنزین دریافت می کنند. اما اگر نفت مشمول مقررات کالائی سازمان تجارت جهانی شود و کشورهاي نفت خیز عضو سازمان تجارت جهانی با هم هماهنگ باشند، می توانند خواستار این شوند که یا 68 درصد مالیات محصولات نفتی دریافت نشود در غیر این صورت کشورهاي نفت خیز باید بر کالاهاي وارداتی از کشورهاي صنعتی 68 درصد تعرفه تعیین کنند.این موضوع بسیار تعیین کننده و جنجا لبرانگیز خواهد بود. برخی علت مخالفت آمریکا با ورود ایران در سازمان تجارت جهانی را هراس از طرح این موضوع می دانند دفترنمایندگی تام الاختیار تجاري ایران وابسته به وزارت بازرگانی در سال 1375 با هدف پیگیري الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تشکیل گردید . وزیر بازرگانی نماینده تام الاختیار تجاري ایران م یباشد که با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردیده است. دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاري ایران در حال حاضر فعالیتهاي خود را در حوز ه هاي پژوهشی و مشاوره اي، آموزشی و اطلاع رسانی، هماهنگی هاي اجرایی و ارتباطات بین المللی ادامه می دهد.
..................

تحقیقهای مشابه
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 30000 تومان
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
16 صفحه - 32000 تومان
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
31 صفحه - 10000 تومان
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
6 صفحه - 3000 تومان
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
39 صفحه - 8000 تومان
در جنگ جهانی اول چه عاملی باعث شد که ایران از حملات محفوظ بماند؟
4 صفحه - 2000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 8000 تومان
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
86 صفحه - 36000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 6000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 6000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 7000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 20000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 20000 تومان
عوامل موثر بر افزایش بیکاری در ایران روش تحقیق
31 صفحه - 8000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 5000 تومان
اصلاحات ساختاری و تحولات اقتصادی در ایران روش تحقیق
40 صفحه - 6000 تومان
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 14000 تومان
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 14000 تومان
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
علل کاهش صادرات در ایران روش تحقیق
21 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 26000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2
3 صفحه - 2000 تومان
مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی
23 صفحه - 8000 تومان
تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی
8 صفحه - 3000 تومان
سازمان تجارت جهانی و ایران
25 صفحه - 6000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
16 صفحه - 6000 تومان
جهاني شدن و تجارت الكترونيك- روش تحقیق
15 صفحه - 8000 تومان
مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
62 صفحه - 14000 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خصوصی سازی و اعتماد در یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج و ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی و افشاء 24
37 صفحه - 96200 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12
19 صفحه - 49400 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
13 صفحه - 33800 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق بر روی موضوعات امنیت تجارت الکترونیکی 8
14 صفحه - 36400 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
46 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
43 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین الملل
5 صفحه - 10000 تومان
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
37 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 28000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بانک جهانی 8
15 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مخابرات جهانی 4
15 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توهم جهانی سازی 18
26 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی سازی و رشد در کشورهای کم¬درآمد آفریقا با تحلیل چندبعدی
11 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا به استناد شبکه منفرد برای پیوند با فعالیت های جهانی 3
2 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هشدار جهانی و انقراض گونه های بومی از مناطق متنوع زیست محیطی
3 صفحه - 6000 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 40000 تومان
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
18 صفحه - 10000 تومان
پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
9 صفحه - 4000 تومان
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
38 صفحه - 12000 تومان
اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 7000 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 20000 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 16000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 14000 تومان
وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
18 صفحه - 10000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 8000 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 24000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 8000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 12000 تومان
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
16 صفحه - 16000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 31200 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 117000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
14 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
6 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 38000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
16 صفحه - 32000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 14000 تومان
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
46 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
10 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
15 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 20000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 24000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 28000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
5 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
11 صفحه - 22000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 12000 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 12000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 24000 تومان
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
56 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
10 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
9 صفحه - 18000 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 6000 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 6000 تومان
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
22 صفحه - 7000 تومان
بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 14000 تومان
حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 6000 تومان
وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
50 صفحه - 24000 تومان
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
26 صفحه - 8000 تومان
تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
24 صفحه - 8000 تومان
جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
18 صفحه - 4000 تومان
ضمان قهری روش تحقیق حقوق
35 صفحه - 10000 تومان
قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
40 صفحه - 14000 تومان
مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
23 صفحه - 5000 تومان
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
19 صفحه - 6000 تومان
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
25 صفحه - 8000 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
51 صفحه - 16000 تومان
مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
29 صفحه - 10000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 12000 تومان
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
20 صفحه - 6000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 12000 تومان
آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
66 صفحه - 14000 تومان
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
29 صفحه - 6000 تومان
بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
144 صفحه - 24000 تومان
تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
5 صفحه - 2000 تومان
دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
32 صفحه - 6000 تومان
تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 10000 تومان
تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
67 صفحه - 14000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 12000 تومان
قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
41 صفحه - 16000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 12000 تومان
مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
21 صفحه - 8000 تومان
اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
26 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007