موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ماهیت حقوق چک
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ماهیت حقوق چک
تعداد صفحه :
23
قیمت :
13500 تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل موضوع
تعريف چك موضوع حقوق كيفري
انواع چك
چك پرداخت نشدني
تعريف جرم صدور چگ پرداخت¬نشدني
ماهيت خصوصي جرم صدور چك پرداخت نشدني
روشهاي تعقيب چك پرداخت نشدني
شرایط تعقیب کیفری چکهای پرداخت نشدنی
وسایل ارتکاب جرم
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
مقدمه
چك از رايج ترين وسايل پرداخت است و با امتيازاتي كه بر آن مترتب است عملاً مي تواند جانشين مناسبي براي پول گردد ولي زماني اين جانشيني به خوبي تحقق مي پذيرد كه صحت ، اعتبار و تضمين قانوني چك تامين شده باشد و مردم نسبت به آن اطمينان حاصل نمايند .
تجزیه و تحلیل موضوع
ما وقتي كه ميخواهيم از چك تعريفي به عمل آوريم اصولا" ماهيت حقوقي چك را بايد بدانيم در خصوص ماهيت حقوقي چك با جمع بندي نظريات ميتوانيم بگوييم سه نظريه وجود دارد.
نظريه ي اول:(قراردادي)پيرامون اين نظريه معتقد ند كه تنظيم چك در واقع موجب ايجاد يك نوع عقدو قرارداد بين طرفين است به عبارتي ديگر چك، مثبت رابطه قراردادي بين طرفين است همانطور كه صادر كننده چك متعهد و ملتزم ميشود به پرداخت وجه چك متقابلا" دارندۀ چك در قبال اين قضيه يك تعهدي دارد حال اين تعهد ممكن است انجام عمل يا انجام فعل بخصوصي باشد. نظريه ي دوم:(ايجاد تعهد) طبق اين نظريه صادر كنندۀ چك با صدور چك خودش را در رابطه با ديگران بصورت يك جانبه متعهد به پرداخت وجه چك ميكنند به موجب آن امضاء كننده و تمامي ظهر نويسان بعدي چك اين تعهد را در مقابل دارندۀچك دارندكه در صورت مطالبه وجه چك نسبت به پرداخت آن اقدام كنند(اين تعهد يك تعهد مطلق و بدون قيد و شرط است) نظريۀ سوم :(تركيبي)به موجب اين نظريه كه در واقع تركيبي از نظريۀ اول و دوم است بايد بين دو مرحله صدور چك و امضاء چك قايل به تفكيك شويم. امضاء چك در مبين اصول توافق و ارادۀ طرفين است كه اين چيزي نيست جز قرارداد.اما در مرحلۀ صدور چك كه ميگويند مديون به طور يكجانبه در قبال كليه دارندگان چك ملتزم و متعهد ميشود در واقع رابطه بين مديون و گيرنده اصلي چك يك رابطۀ قراردادي است و رابطه مديون كه همان صادر كننده است با دارندگان بعدي يك تعهد يك جانبه است.اما آيا چك يك سند رسمي است يا خير جاي سوال دارد.در جواب بايد بگوييم واضح است كه چك فاقد خصوصيات و مشخصات سند رسمي به شرح مندرجات در مادۀ 1287 ق م است.بنابراين يك سند رسمي به حساب نمي آيد ولي عليرغم اينكه سند رسمي نيست قانون گذار به خاطر اطمينان افزايش آن را در مبادلات اجرايي آورده و مقررات جزايي شديدي پيش بيني كرده و در ماده دو قانون صدور چك ،چك را در حكم اسناد لازم الاجرا به حساب آورده و در كليه قوانين مورد تاكيد قرار گرفته است .

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007