موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال الکتروتکنیک
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال الکتروتکنیک
تعداد صفحه :
39
قیمت :
18000 تومان

فهرست
آزمایش جلسه اول: آشنایی با IC های منطقی
آزمایش جلسه دوم: ساخت مدارهای ترکیبی با استفاده از گیت های منطقی
آزمایش جلسه سوم: طراحی و شبیه سازی مدار نیم جمع کننده و تمام کننده
آزمایش جلسه چهارم: تبدیل کد
آزمایش جلسه پنجم: دیکودرها
آزمایش جلسه ششم: مالتی پلکسرها
آزمایش جلسه هفتم: طراحی و شبیه سازی مقایسه کننده های چهار بیتی
آزمایش جلسه هشتم: آشنایی با نمایشگرها
آزمایش جلسه نهم: مدارهای ترتیبی سنکرون
آزمایش جلسه دهم: شیفت رجیسترها
آزمایش جلسه یازدهم: شمارنده ها
آزمایش اول
آشنایی با IC های منطقی
هدف از انجام این آزمایش کاربرد گیت های پایه در طراحی مدارهای دیجیتال پیشرفته است. در بخش های زیر ،مدارهای داده شده را بسته و نتایج به دست آمده را در جدول مربوطه وارد نمایید.
الف) شناسایی گیت NOT (IC 7404)
vo_1 A_1
0 (5v) 1
1(0v) 0
ب) شناسایی گیت NOT (IC 7408)
vo_1 B_1 A_1
0 0 0
0 1 0
0 0 1
1(5v) 1 1
ج) شناسایی گیت OR (IC 7432)
vo_1 B_1 A_1
0 0 0
1 1 0
1 0 1
1 1 1
د) شناسایی گیت XOR (IC 7486)
vo_1 B_1 A_1
0 0 0
1 1 0
1 0 1
1 1 1
آزمایش دوم
ساخت مدارهای ترکیبی با استفاده از گیت های منطقی
مدارهای زیر بسته و جداول مربوط به آنها را پر کنید همچنین گیت معادل این مدارهای ترکیبی را نام برده و نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید.
الف: C B A
4v 1 0 0
4v 1 1 0
4v 1 0 1
0/1 v 0 1 1
ب:

Y B A
4v 1 0 0
4v 0 1 0
4v 0 0 1
0 v 0 1 1
  آزمایش سوم
طراحی و شبیه سازی مدار نیم جمع کننده و تمام کننده:
کامپیوتر دیجیتال ، اعمال پردازش اطلاعات گوناگونی را انجام می دهند که از میان آن اعمال اصلی، بسیار مهم به شمار می روند و بدون شک اساسی ترین عمل، حساب جمع دو رقم دودویی است. دراین آزمایش شما با یک جمع کننده که قابلیت جمع چهار بیتی را دارا می باشد، آشنا می شوید.
مدار زیر را بسته و نتایج را به ازای مقادیر مختلف ورودی در جدول، اندازه گیری کرده و جدول زیر را پر کنید.
S cout vcout A B Cin
0 0 0 0 0 0 0
1 5 0 0 0 0 1
1 5 0 0 0 1 0
0 0 1 5 0 1 1
1 5 0 0 1 0 0
0 0 1 5 1 0 1
0 0 1 5 1 1 0
1 5 1 5 1 1 1

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007