موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
تعداد صفحه :
96
قیمت :
54000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول
مقدمه:
بيان مساله:
تحقيقات پيشين در اين زمينه
هدف تحقیق :
اهميت موضوع پژوهش :
كابرد نظري :
كاربرد عملي:
فرضيه پژوهش:
تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش:
تعريف مفهومي:
دو تعریف از افسردگی ذکر شده است :
تعریف عملیاتی:
محرومیت از پدر
فصل دوم
تاریخچه افسردگی
تعريف افسردگي:
سقوط غیر قابل توجیه تنود حیاتی:
طبقه بندي اختلالهاي خلقي:
دوره افسردگی عمده:
ویژگی های دوره منیک:
اختلال دو قطبي
ديس تايمي و سيكلوتايمي:
ديس تايمي يا افسرده خويي مزمن
سيكلويمي يا افسرده خويي ادواري
افسردگي فصلي
محيطهاي افسردگي زا
افسردگي درونزا در مقابل افسردگي واكنشي
افسردگی در نوجوانان
رابطه فقدان والدين با افسردگي نوجوانان:
سازگاری فرزندان با مرگ
راهبردهای درمانی و کمک کننده
سبب شناسي بيماري افسردگي
عوامل ارثي
عوامل شيميايي
عوامل رواني- اجتماعي
نظريه ها در مورد افسردگي
ديدگاه روان تحليل گيري
نظريه يادگيري
نظريه شناختي
نظريه هاي زيست شناختي
نظريه هاي اصالت وجودي
تفاوت بين اندوه سالم و افسردگي
درمانهاي اختلالهاي خلقي
درمان زيستي:
ضدافسردگي هاي سه حلقه اي:
مهار كننده هاي مونوآمين اكسيدآز (MAO)
عوارض جانبي داروهاي ضدافسردگي
اثر تاخيري داروهاي ضدافسردگي
روش روان درمانی بخش
فصل سوم
روش پژوهش
جامعه:
نمونه:
روش نمونه برداري:
ابزار اندازه گيري
شيوه اجراي پژوهش:
روش آماري
فصل چهارم
توصيف داده ها و آزمون فرضيه :
تجزيه و تحليل آماري:
مرحله اول:
نمودار:
تحليل توصيفي نمودار:
تحليل توصيفي جدول:
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري:
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات:
ضمائم:
دستور اجراي تست
منابع
چکیده
در این پژوهش میزان افسردگی در نوجوانان دختر فاقد پدر و دارای پدر مورد ارزیابی قرار گرفت . 80 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر خشکبیجار در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که 40 نفر از آنها دارای پدر و 40 نفر فاقد در بودند. و بررسی شد که آیا نوجانان فاقد پدر اختلال افسردگی بیشتری از خود نشان می دهند یا خیر ؟
به دنبال اين سؤال پژوهشي فرضيه اصلي تحقيق بيانگر آن است كه ميزان افسردگي نوجوانان محروم از پدر بيشتر از نوجوانان داراي پدر است. جامعه مورد مطالعه بر حسب تشابه فرهنگي و سهولت اجراي آزمون در حد امكانات محقق، دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان بخش خشكبيجار در سال تحصيلي 90-1389 است كه به روش تحقيق مقايسه اي مورد پژوهش قرار گرفته اند. تعداد نمونه ها شامل 80 نفر است. كه در دو گروه 40 نفري جاي گرفته اند، 40 نفر از نمونه ها نوجوانان فاقد پدر و 40 نفر نوجوانان داراي پدر بودند.
ابزار اندازه گيري، پرسشنامه افسردگي بك مي باشد. روش آماري، آزمون t مقايسه ميانگين هاي دو گروه است نتايج نشان دهنده آن است كه فرضيه تحقيق در سطح 99% تائيد شده است. نتيجه آنكه، ميزان افسردگي نوجوانان فاقد پدر بيشتر از نوجوانان داراي پدر است.
مقدمه:
از آنجایی که پدر بعنوان یکی از مهمترین ارکان خانواده نقش بسزایی در شکل گیری خصوصات و شخصیت و رفتارهای افراد خانواده دارد بنابراین نبود پدر در خانواده می تواند مشکلاتی را نیز برای افراد خانواده در پی داشته باشد که یکی از مهمترین آنها افسردگی می باشد. افسردگی حالت خاصی از رفتلر آدمی می باشد که می تواند علل بسیار زیادی داشته باشد . از آنجایی که فقدان پدر در خانواده نیز تاثیر مهمی بر افراد خانواده دارد بنابراین بسیار مطلوب است تا به بررسی رابطه بین بودن یا نبودن پدر در خانواده و افسردگی فرزندان خانواده بپردازیم.
افسردگي يكي از متداول‌ترين مشكلات رواني در جهان است و در واقع از اين جهت مقام اول را داراست. افسردگي پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است. عدم موفقیت در تحصیل یا کار، از دست دادن یکی از عزیزان و آگاهی از اینکه بیماری یا پیری توان ما را به تحلیل می برد از جمله موقعیت هایی هستند که اغلب موجب بروز افسردگی می شوند. اما افسردگی تنها زمانی نابهنجار تلقی می شود یا با واقعه ای که رخ داده، متناسب نباشد یا فراتر از حدی که برای اکثر مردم نقطه آغاز بهبود است ادامه یابد. (اتکینسون، هیلگارد، 1378)
وجود رابطه میان تجارب دوران کودکی و رفتار بعدی ما بعنوان یک بزگسال مدتهاست که ثابت شده است. مثلاً برای بعضی ها از دست دادن پدر یا مادر در سن بحرانی طی کودکی موجب ابتلاء به افسردگی در دوران بعدی خواهد شد. در جهانی که کودک تجربه می کند مادر را همچون جزئی از خود می بیند جزئی که تجسم رضایت، آرامش، شادي و امنيت است. ولي بعداً مي تواند فرق بين من و غيرمن را تشخيص دهد تمام روند کشف خود و یادگیری با افسردگی ارتباط دارد تا آنجا که اینک گمان مي رود از دست دادن شيء محبوب در كودكي اساس تمام افسردگيهاي بعدي در فرد است. پيش بيني از دست دادن شيء محبوب باعث بروز نگراني مي شود از دست دادن واقعي آن، افسردگي را بوجود مي آورد. بدین اين ترتيب اضطراب و افسردگي در دوران بعدي زندگي در واقع تكرار فشرده بسياري از اين تجارب اوليه است. (راس، میچل، 1369).
برای فهم این مطلب که فقدان پدر برای کودکان چه معنایی دارد باید ببینیم حضور پدر در خانواده با چه نقشهایی همراه است. بسیاری از محققین در باب نقش پدر به این نتیجه رسیده اند که حضور پدر در خانواده بر پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی کودک، تحول اخلاقی یا وجدان، تحول نقش جنسی، فقدان آسیب های روانی تاثیر دارد و عدم حضور او با اختلالی در هر یک از این ابعاد همراه است. برخی از محققین بر نقش پدر در کنار مادر سالهای اولیه تاکید کرده اند. پدر علاوه بر نقش معمولی خود یعنی حمایت از مادر نقش ویپه ای نیز برعهده دارد که عبارت است از تکوین پاییه های اساسی بخشی از شخصیت کودک که متوجه به واقعیت است. ازاین لحاظ آسیب های روانی پدر یا فقدان او می تواند در شکل گیری شخصیت کودک تاثیر عمده داشته باشد. معنی پدر برای کودک در صورت حضور پدر در خانواده دربرگیرندة طیف وسیعی است از تعاملهای واقعی و تخیلات غیرواقعی جایگاه واقعی پدر در خانواده و تظاهرات روانی آن در کودکان از جمله اموری است که ناشناخته باقی مانده است. «باقری و عطاری، 1370، می 7 و 15»
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
63 صفحه - 60000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله)
3 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
149 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
89 صفحه - 54000 تومان
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
24 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
40 صفحه - 105000 تومان
مقایسه میزان سلامت عمومی مادران دارای فرزند با مادران فرزندان استثنایی روش تحقیق
12 صفحه - 7500 تومان
بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
24 صفحه - 7500 تومان
افسردگی در نوجوانان و روشهای درمان آن
14 صفحه - 1500 تومان
افسردگی در نوجوانان و راهاهای درمان آن
14 صفحه - 1500 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 90000 تومان
بررسی پیامدهای بازیهای رایانه ای بر روی نوجوانان تهیه شده بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 15000 تومان
خانواده و فرار نوجوانان از خانه
37 صفحه - 12000 تومان
ادبیات کودکان و نوجوانان - با ایجاد فضاسازی لازم درباره ی ( دنیا از دریچه چشم من) انشایی بنویسید
5 صفحه - 1500 تومان
آمار و مدلسازی تاثیر تماشاس تلوزیون در کودکان و نوجوانان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
7 صفحه - 24000 تومان
ویژگیهای رشد عمومی نوجوانان تا پایان سن 15 سالگی
11 صفحه - 6000 تومان
تاثیر اینترنت بر بحران هویت نوجوانان 15 تا 18 سال - روش تحقیق
25 صفحه - 24000 تومان
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله
5 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28
16 صفحه - 48000 تومان
برنامه مناسب برای پرورش حس دینی در کودکان و نوجوانان و نوجوانان
18 صفحه - 7500 تومان
اعتیاد نوجوانان و جوانان
8 صفحه - 1000 تومان
بررسی تأثیرات طلاق در رفتار و افت تحصیلی نوجوانان همراه با جامعه آماری و نمودار
133 صفحه - 57000 تومان
ظرفیت های هوازی در کودکان و نوجوانان پاورپوینت
17 صفحه - 9000 تومان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پاورپوینت
26 صفحه - 7500 تومان
دادگاه اطفال و نوجوانان و مراحل دادگاهی
9 صفحه - 1500 تومان
احترام به پدر و مادر از دیدگاه قرآن
20 صفحه - 6000 تومان
نما و پلان خانه پدر اثر ماکینگیون
10 صفحه - 12000 تومان
ادب به پدر و مادر
6 صفحه - 1000 تومان
زندگینامه کارگردان پدر آلمودوار كبالرو
49 صفحه - 15000 تومان
روابط پدر بزرگ و مادر بزرگ با نوه
22 صفحه - 10500 تومان
زندگینامه پدر آلمودوار - فیلمنامه نویس و کارگردان
49 صفحه - 21000 تومان
رفتار پدر و مادر نسبت به کودک و نابهنجاریها.docx
15 صفحه - 9000 تومان
تحقیق حقوقی اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره - روش تحقیق
65 صفحه - 36000 تومان
مرتضی ممیز پدر گرافیک نوین ایران
8 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007